Økologiens Have og visionerne

Af Veronica Bay, redaktør, Tidsskriftet Praktisk Økologi

»Det var jo en kedelig tanke, hvis der skulle sættes plov på 20 års økologisk omsorg på arealet«, siger Steen Rågård, når han fortæller om redningen af Den Økologiske Have i Odder, der nu er blevet omdøbt til Økologiens Have.

Økologiens have

Økologiens Have bygger videre på den have, som er skabt gennem 20 års arbejde. Foto: Karna Maj

Også organisatorisk er der sket ændringer. Initiativgruppen bag havens redning etablerede foreningen Økologiens Venner, som efterfølgende oprettede Økologiens Have ApS. Dette selskab skal fremover stå for havens drift. Og med denne selskabsform kan alle nu i princippet blive medejer af haven, hvis man køber en andel. Disse andele er dog ikke omsættelige og giver ikke noget udbytte. Der er primært tale om en støtte til havens redning og fortsatte udvikling.

Godt på vej mod en sund økonomi

Havens aktiver købte Økologiens Venner af konkursboet for en halv million, og med konkursen er havens gamle gæld blevet slettet. Økologiens Have har desuden fået tilsagn om driftsstøtte fra Odder Kommune på ca. 340.000 kr. i 2012 – og har samtidig fået forlænget låneaftalen med Odder Kommune, som ejer jorden. Selskabet har nu råderet over jorden ti år frem. Derefter skal aftalen genforhandles.

I forbindelse med overtagelsen indgik Økologiens Venner en aftale med Merkur Bank om at skaffe 250.000 kr. som ekstra egenkapital. Det er man nu i fuld gang med. Ud over salg af folkeanparter a 500 kr., kan interesserede også vælge at indbetale et større eller mindre støttebeløb.

Midt i marts oplyser Sten Rågård, at de indtil nu har samlet tæt på 150.000 kr. ind, og selvom målet er 250.000 kr. er Merkur Bank godt tilfreds med deres indsats og dermed forøgede kapitaludvidelse/kreditværdighed. Men de arbejder videre for at nå målet og dermed skaffe et økonomisk råderum.

I øvrigt vil Økologiens Venner forsøge at lave sponsoraftaler og lignende win-win-aftaler med forskellige virksomheder.

Sanselighed og komplekse sammenhænge

Hvad enten man spørger Jens Thejsen, der har siddet i initiativgruppe, eller Steen Rågård, der er formand for Økologiens Venner, så er det meningen, at der skal bygges på de erfaringer og den have, der allerede findes. Som Jens Thejsen siger: »Der er gjort nogle erfaringer her, som ikke er gjort andre steder. F.eks. hvordan planter udvikler sig i biotopbede. Vi har også lavet en masse afprøvninger af læhegn, og så har vi jo 17 års erfaring med blandingskulturer og sædskifte.«

Men Økologiens Have skal også være andet og mere end den gamle have. Den skal bredere ud – og med et større budskab. Steen Rågård siger: »Med Økologiens Have vil vi gerne definere økologien bredere. Det er vigtigt for samfundet, at vi bredt skaber forståelse for, at økologi og den helhedstænkning, som økologien repræsentere, har med vores fremtid at gøre, og ikke kun er en drøm om «de gode gamle dage». Det handler om bæredygtige kredsløb, komplekse sammenhænge og langsigtede perspektiver. Vi vil bestemt fortsat lægge vægt på den sanselige feel good-økologi i haven, men samtidig vil vi også gerne formidle om, hvordan økologi og bæredygtige løsninger kan og skal være med til at tegne fremtidens udvikling i en moderne sammenhæng.«

Økologisk have i marts

Der er ikke ret mange steder, hvor haveejere kan se økologisk køkkenhavebede. Her i marts med jorddække, overvintret spinat og grønafgrøde. Foto: Karna Maj

Formidling til skoleklasser

Steen Rågård har mange idéer til, hvordan man kan etablere den formidling i haven. Nogle af dem er ligetil, andre vil kræve store investeringer og er mål, der rækker langt ind i fremtiden. Han forestiller sig, at hele oplandet af skoleklasser kan trække på spændende undervisningsprogrammer i haven, hvor også det at opleve sanseligheden og biodiversiteten i økologiens mangfoldighed, bliver en del af undervisningen. Og hvor den moderne undervisningsteknologi bliver et naturligt redskab i undervisningsprogrammet. Der er allerede skitseret undervisnings- og opholdspavilloner, som det er tanken, skal placeres rundt omkring i haven, når økonomien og ressourcerne er til det.

Mangfoldighed

Mangfoldighed har altid været kendemærket for Den Økologiske Have, og det bliver videreført i Økologiens Have. Foto: Karna Maj

Til alle sanserne

Det stopper dog ikke ved formidling om økologi og bæredygtighed. Det er også planen, at haven fortsat skal udvikle sig til et stedet, hvor man søger hen for at opleve økologiens mange sanselige kvaliteter. Økologiens Have skal med stor kvalitet tale til alle sanserne.

En af drømmene er at skabe en café og restaurant, som via sit gastronomiske niveau, sin stil og sin indretning kan tiltrække besøgende fra et stort område. Og denne drøm er ikke så utopisk, som den måske ville synes, for Den Økologiske Have har igennem længere tid haft et samarbejde med stjernekokken Torsten Schmidt fra den nordiske restaurant Malling og Schmidt i Aarhus, der i længere tid har haft et gourmetbed i haven. Torsten Schmidt er i øvrigt næstformand i Økologiens Venner. Det er også nærliggende at forestille sig en ugentlig markedsdag og en udvikling af butikken.

Desuden ønsker man, at Økologiens Have komme til at sprudle af kunst og kulturarrangementer. Bl.a. i samarbejde med den lokale musikskole og områdets mange kunstnere.

Den helt store vision

Den helt store vision for Steen Rågård er at udvikle stedet til et nationalt center for økologi og bæredygtighed. Han kunne godt tænke sig at få et bæredygtigt og fremtidsrettet byggeri integreret i haven i form af bygninger til udstilling, små konferencer, undervisning og måske også til lidt forskning m.v. Og i synergi med konferencedelen måske et vandrehjem. Spændende byggeri, der kan blive en del af havens oplevelser og formidling. Men det er utvivlsomt en projektvisioner, som kræver mange fondsansøgninger og meget tid at få i hus, så det er nok ikke noget, der ligger lige om hjørnet.

Demo af grønt tag

I Økologiens Have kan man se, hvordan man kan lave et grønt tag med plantemåtter. Foto: Karna Maj

Åbning i maj

Lige nu og her gælder det klargøringen af haven til åbningen i maj. Det tager en stor arbejdsgruppe af frivillige sig af, for heldigvis har mange tilbudt deres frivillige arbejdskraft. Og flere vil forhåbentlig komme til hen ad vejen, for lige nu gælder det om at holde økonomien i en stram snor og sætte tæring efter næring. Det kan også blive en ganske god oplevelse med et stort frivilligt engagement, for der skal være plads til, at det også bliver en rigtig god oplevelse på den måde at deltage i kampen for havens overlevelse og nye fremtid.

Åbner i maj 2012

I maj kommer flaget igen op, når Økologiens Have åbner. Foto: Karna Maj

Sådan støtter du Den Økologiens Have

Økologiens Have har brug for din støtte, og du læse mere om Økologiens have, og hvordan du kan støtte den her: Økologiens Have

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Lyngeshop

Spejlbassiner-Galvaniserede sneglekant

GrowCamp

Overdækning til højbede og pallerammer

Her er du: Forsiden > Inspiration > Nyheder > Økologiens Have og visionerne

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider