Forum

Mit drivhus lugter grimt

  Skriv nyt svar | Rapportér

Skrevet af: Tina Huse, 20. oktober 2019 kl. 19.46

Hej
Vi har idag fået tømt vores drivhus for planter osv for at gøre klar til vinteren.
Vi har kapilærkasser med plantesække i.
Min søn og jeg begyndte at tømme kasserne for planter og pludselig kommer der en grim lugt.
Vi går ud da det lugter rigtig grimt, ikke råddent men mere giftigt syntes jeg.
Min mand går ind og tømmer det færdigt og kommer ud og lugter ligesådan.
Han går i bad men lugten sidder der stadig, han er ikke dårlig eller utilpas på nogen måde men lugten er grim.
Vi har haft hegnspæle i kasserne for at støtte op om planterne og de lugtede lige så grimt i enderne.
Nogle af kasserne var der stadig lidt vand i så ved ikke om det kan være det, men som skrevet ikke en rådden lugt.
Hvad kan det være???
Håber i kan hjælpe
Vh Familie Huse

1 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lars Holt, 20. oktober 2019 kl. 20.54

Vand, der bare står, bliver besøgt af det ene, eller det andet (eller det tredje ;o) ).
Det er i øvrigt bedre at dyrke direkte i jorden, end i plantekasser! Prøv det til næste år.
Hvordan kan I have hegnspæle i kapillærkasser uden at vandet render ud??
Vh familie have

2 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Tina Huse, 20. oktober 2019 kl. 21.03

Ja måske derfor.
De står bare og støtter planten og ikke helt igennem kassen 🙂
Tak for svar

3 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Svend Høst, 20. oktober 2019 kl. 23.10

Ja selvfølgelig dyrk direkte i jorden , så får også afgrøder der smager af noget , og som Lars skriver hvad i alverden laver hegnpæle der som regel er trykimpreneret i et drivhus . det er jo den rene gift til afgrøderne ......................

4 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Mogens; E., 21. oktober 2019 kl. 8.59

Der kan være mange mærkelig ting og sager i de billige plantesække. Jeg har fundet 1 ølkapsel og staniol. For et par år siden, blev der i Ålborg fundet et gebis i en plantesæk.
Dyrk dine afgrøder i den danske muld.

5 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Tina Huse, 21. oktober 2019 kl. 12.53

Det er ikke hegnspæle i træ det er i jern.

6 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Tine Andersen, 23. oktober 2019 kl. 19.26

Ved en anäerob proces (altså nedbrydning af organiske stoffe uden ilt), så kan der kommer rigtig mange "sjove" bakterier, der udsender giftige dampe. Det mest normale er H2S (hydrogensulfid/ svovlbrinte), der lugter af "rådne æg".

Det er særdeles farligt at indånde, da det fortrænger ilt (O2) i et lukket system.

Nu du skriver jernpæle, så kan i have fået en blanding i vandet, der har tiltrukket en bakterie, der udnytter jern (II)- eller noget andet godt.

Hvorfor har i dog jernpæle i kapillærkasserne?

Jeg laver af og til "rådnevand" af brændenælder- og det lugter helt afgyseligt af rådne tænder. Men ikke noget, jeg bliver dårlig af- men nu gør jeg det også i fri luft.

Mvh
Tine

7 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Tine Andersen, 23. oktober 2019 kl. 19.31

Jeg går udfra det er "tentorpæle"?
Ja, de ruster lystigt.

Mvh
Tine

8 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 27. oktober 2019 kl. 23.40

Prøv at vaske det af med Rodalon udendørs, som er bakterie dræbende..

9 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lone Brems, 28. oktober 2019 kl. 7.50

Til Søren Duun & alle

Forslaget om at anvende "Rodalon udendørs" er ikke i overensstemmelse med økologiske principper.

Af produktets sikkerhedsdatablad fremgår følgende:

"Vigtigste skadelige virkninger:

Menneskers sundhed -
Hudkontakt kan forårsage følgende effekter: Hudirritation.
Øjenkontakt kan forårsage følgende effekter: Alvorlig øjenskade.

Fysiske og kemiske farer -
Stabil under normale forhold.

Potentielle miljømæssige virkninger -
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger".

Så forslaget burde have været: Brug brun sæbe.
Vask ruder og lister inde og ude i drivhuse med sæbevand blandet ud fra anvisningerne på emballagen - det virker udmærket (især hvis sæbevandet skylles af umiddelbart efter at der er "skrubbet igennem" med en stiv børste).

Venlig hilsen
Lone

10 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 28. oktober 2019 kl. 16.41

Kære Lone og andre

Når jeg lige nævner rodalon til udendørs, var det for at Tine Huse kunne løse et akut problem og havde ikke tænkt at hun skulle bruge dette hvert år. Lidt ligesom når doktoren udskriver pencilin, som jo hellere ikke er sund hverken for os eller miljøet.

Jeg er udmærket klar over hvor skadeligt at rodalon er også selvom jeg kender til institutioner, der skyller børnenes sutter i det. Hvilket de skal gøre at hensyn til smittespredning mv. Dette kan ikke gøres med brun sæbe.

Engang imellem bliver vi desværre nød til at anbefale ikke økologiske produkter, hvis skribenter står med akutte problemer, da vi ikke altid har alternativer, bare vi gøre det indenfor lovens rammer og det har jeg gjort i dette tilfælde.

11 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 28. oktober 2019 kl. 16.44

Det er så godt nok den til indendørs at institutionerne bruger til deres sutter.

12 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lone Brems, 28. oktober 2019 kl. 16.50

Hej Søren Duun

Det er ikke rigtigt, at vi i dette Forum er nødt til at anbefale ikke-økologiske produkter ---- Hvis nogen søger råd om anvendelse af produkter, der kan skade mennesker, dyreliv og miljø kan vi, der bidrager til de forskellige tråde i Forum ganske enkelt tie stille.
Og for god ordens skyld: Tina Huse som oprettede denne tråd har ikke efterspurgt råd om anvendelse af ikke-økologisk rengøringsmiddel.

Læs retningslinjerne for dette Forum:
"Alle indlæg skal være haverelaterede og faglige og må ikke opfordre til at bruge sprøjtemidler eller andet, som kan skade mennesker, dyreliv og miljø".

Venlig hilsen
Lone

13 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 28. oktober 2019 kl. 17.14

Hej Lone

Så børe du ikke ikke anbefale brun sæbe da det jo hellere ikke er godkendt til økologisk brug, at det så er harmløs sammenlignet med Rodalon er vi begge enig om.

Problemet er at brun sæbe ofte for ry for at være effektiv, men er det ikke, derfor bruges der Rodalon og selv til skylning af grønsager har det været anvendt. At jeg kan nævne mange andre måder at ordne sutter på er en anden snak, men ikke desto mindre er det nu en gang det der anbefales fra myndighedernes side.

Med hensyn til retningslinjerne for dette forum er der intet, der kan anbefales for der findes ikke noget, der ikke er giftigt for noget. Ja selv ikke-økologisk hestemøg må ikke anvendes da det jo ikke er økologisk...De kan jo både indeholde svampemiddeler og orme midler.. Jeg er ikke støt på noget som ikke var hel ugiftigt...i min verden er begrebet økologisk klappede over og alt form for fornuft er sat ud af spil... Ja undskyld mig. Måske er det derfor at økologi har vundet indpas, nemlig pga det massehysteri det har skabt med tiden.

14 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 28. oktober 2019 kl. 19.23

Brun sæbe /uddrag af sikkerheds datablad.

Kan fremkalde irritation af øjet og virke irriterende på huden, ved længere
tids påvirkning.
2.2. Mærkningselementer
Farepiktogrammer (CLP)
Signalord Advarsel
Faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætninger P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P262 Må ikke komme i kontakt med
øjne, hud eller tøj. P280 Bær
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P302 +
P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/. P301 + P312 I
TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en
GIFTINFORMATION eller en læge.
Særlig supplerende etiket-info
blandinger
Over 30 % sæbe
2.3. Andre farer
PBT / vPvB Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
Farebeskrivelse Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninge

15 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lone Brems, 28. oktober 2019 kl. 20.15

Hej Søren Duun

Sidste replik fra mig i denne tråd - til indlæg nr 13:

Jo, jeg kan da godt anbefale brun sæbe - men jeg burde have været mere præcis om, hvilket fabrikat man bør vælge.

Det er sådan at nogen af brun-sæbeprodukterne er godkendt og tildelt EU's miljømærke efter EU-forordningen 834/2007 - det gælder fx Bollerup Jensen's Original Krystalsæbe (den jeg har stående på hylden i mit bryggers).
Miljømærket kaldes EU-blomsten og er den ene af de to danske officielle Økologi-mærker.

Det er korrekt, at ikke alle fabrikater brun sæbe har opnået den officielle EU-ØKO-godkendelse efter reglerne i forordningen 834/2007.

Venlig hilsen
Lone

16 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 28. oktober 2019 kl. 22.35

Jeg kan se at den nævnte Bollerup krystal brun sæbe bl. a fås hos rema 1000 shop.rema1000.dk/varer/141050, og til væsentlig billigere penge end Rodalon, der koster kr 44,.
Så der er ingen grund til ikke at prøve den.
Det er bare min erfaring at brun sæbe ikke holder hvad de lover når der skal vaskes grill eller ovn af, at de fedter mere end hvad godt er. Desværre er alternativet miljøskadelige sæber.
Til tøj vask, hvor der skal dræbes bakterier er det hellere ikke effektiv. Det er bl. a derfor at Rodalon er blevet så populær og de derved tager den høje pris for det.

Men for år tilbage fandtes der et produkt, der hed Undri og som var rigtig godt. Det var lavet på lammeflomme, var Svane mærket og kunne virlig rengøre, men ingen ville købe det. Så det findes kun på Island hvor det blev fremstillet.

17 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 28. oktober 2019 kl. 23.31

Søren, hvor har du dog den historie med sutterne fra?

For det første, er det jo ikke sådan at vuggestuerne har fælles sutter de går og renser. Vores har i hvert fald ikke.

For det andet, så desinficerer man da sutter med kogende vand eller damp.

Krystalsæbe er i øvrigt et udmærket produkt til mange ting. Øko eller ej, så vil sikkerhedsdatabladet have nogle advarsler. Det er jo af natur et stærkt basisk rengøringsmiddel så man skal selvfølgelig ikke komme det i øjnene, lade junior spise det, ect.

18 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 28. oktober 2019 kl. 23.59

Jeg har en niece som arbejder i en daginstitution og som har brugt det.
Jeg syntes også at det lyder voldsom, men har fået forklaret at det et den eneste måde at holde smitte kim nede på.

19 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 29. oktober 2019 kl. 0.13

Jeg er også støt på at man har brugt det til at skylle grøntsager med, dog ikke herhjemme.

20 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Mogens; E., 29. oktober 2019 kl. 7.42

Jeg spiser ikke økologisk mad.
I min alder har man brug for alle de
konserverings midler man kan få.

21 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 29. oktober 2019 kl. 20.07

Nemlig, Mogens :-)...

22 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 29. oktober 2019 kl. 21.20

Jeg er bange for at det ikke er pesticider og alt de kemikalier jeg omgås til daglig, der står mig ihjel, men mere tanken om de frustrationer, som visse mennesker har det med at pådutte mig med tiden at jeg bliver ør og til tider kan få dårlig nerver over og at det er dem det i virkeligheden giver grobund til en syg kultur, der er ved at udvikle sig herhjemme. Hvor en lille gruppe mennesker mener at vide bedre end andre.

23 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 29. oktober 2019 kl. 21.31

Det er vist også penge ud af vinduet at købe økologisk i den der daginstitution, hvis de virkelig behandler sutterne med Rodalon.

Det er da godt nok det tåbeligste jeg længe har hørt. Jeg har tit oplevet at der kommer væske ind i sutterne under rengøring, så der skal blot en lille uopmærksomhed til før barnet får omkring 1 milliliter rodalonblanding direkte i munden.

Vil du venligst bede niecen om at holde op med det og hilse og sige at kogende vand desinficerer mindst lige så godt. Der findes også et specielt apparat som desinficerer dem med damp hvis de kan finde en plovmand i budgettet.

24 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 29. oktober 2019 kl. 22.23

Hej Claus.

Bemærk at jeg skrev "har brugt" , hvilket ikke er det samme som at de stadig bruger det. Jeg er hel sikker på at Gladsaxe kommune, som var der hun arbejdede er kommet på andre ideer efterfølgende.

Hvilket tiltag der efterfølgende er taget ved jeg af gode grunde ikke.

25 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 29. oktober 2019 kl. 23.17

Så er jeg lidt mere rolig :-)
Sådan en dampsterilisator er forresten også god til syltetøjsglas.

Nyt svar til emnet »Mit drivhus lugter grimt«

Du skal være logget ind som bruger, før du kan deltage i forummet på Havenyt.dk. Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du oprette dig som bruger her.

Brugernavn (e-mail-adresse):

Her er du: Forsiden > Forum > Drivhuset > Mit drivhus lugter grimt

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider