Skadedyr og plantesygdomme

Her finder du de mest almindelige skadedyr og plantesygdomme, som forekommer i danske haver. Databasen er under stadig udbygning med nye artikler.

Vælg søgekriterier ud fra de oplysninger, du har om skadedyret/plantesygdommen og hvordan angrebet ser ud. Plantenavnet skal skrives i ubestemt form, altså gulerod – ikke gulerødder. Det danske artsnavn skal være korrekt, f.eks. skal man søge på surkirsebær eller sødkirsebær og ikke på kirsebær.

Aktuelle artikler

Sørgemyg

Sørgemyggens larve lever i jorden og æder dødt plantemateriale, men kan forgribe sig på friske rødder af de fleste planter, hvis den mangler føde.

Jordloppe

Jordlopper lever af at suge og gnave på kimblade, unge blade og blomster. Det er især planter af natskyggefamiliern og kålfamilien, der angribes.

Rosenbladlus

Bladlusene sidder typisk i kolonier på friske skud, stængler og knopper, hvor de suger saft med deres sugesnabel og ødelægger plantevævet

Pæreskurv

Pæreskurv gør frugterne plettede og revnede og ofte små og misdannede. Bladene får mørke pletter og de unge grene får sår på barken.

Rød fyrrehveps

Rød fyrrehveps er en bladhveps, hvis larver æder 2.års-nålene på arter af Fyr (Pinus). Gnavet medfører svækkelse af træet, men ikke dets død.

Rosenmeldug

Rosenmeldug er verden over en af de mest almindelige svampe, man finder på roser. Den angriber først og fremmest unge, saftige blade, knopper og skud.

Elmesyge

Elmesyge er en dødelig svampesygdom på elm og beslægtede planter. Den ses som pludselig gulvisning og grendød fulgt af sortplettede årringe.

Frugttrækræft

Frugttrækræft/løvtrækræft

Frugttrækræft danner sår på stammer og grene af frugttræer og asketræer. Æbler kan få mørke, indfaldne partier ved bægeret, det såkaldte bægerråd.

Her er du: Forsiden > Skadedyr og plantesygdomme

Søg:

St√łt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider