Forum

Bør Kommunekompost genovervejes?

  Skriv nyt svar | Rapportér

Skrevet af: Vibeke Dyrst, 11. september 2019 kl. 10.07

I følge linket her www.dn.dk/nyheder/fund-af-sprojtegift-lukker-for-aflevering-af-haveaffald/?fbclid=IwAR02sLP-qU9kvKPYcq5KKQfCK1TdijjHs5EZI_Cy4HDMXfZ0LW6Ukkf3N7c sker der på mange genbrugspladser en udvaskning af pestisider, der i spildevandet langt overstiger grænseværdierne.

Jeg går ud fra, at det have affald der afleveres der, er råmaterialet til kommunekomposten.
Gad vide om det betyder, at kommunekomposten også er fyldt af pestisider?
Eller er de alle sammen sendt videre til grundvandet i løbet af processen?

1 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lars Holt, 11. september 2019 kl. 17.48

Det er sørgeligt, når det er private haveejere, der bruger så meget gift, at deres haveaffald ødelægger naturen! Private har slet ingen brug for gift (det har andre heller ikke!). Landmænd kører ikke på genbrugen med organisk "affald", så dem kan det ikke være, når vi går ud fra, at vandprøven udelukkende stammer fra nedsivning fra genbrugspladsen.
Det kan ikke være medlemmer her i foreningen, for vi komposterer jo vores "haveaffald" selv i det bagerste hjørne af haven!
If. producenten af Round-up udvaskes der jo ikke noget til grundvandet (hvilket godt nok ikke passer!), men mulden er så formodentlig også inficeret af gift.
For 30 år siden lagde jeg 5 cm kommunekompost på et nyerhvervet jordstykke, der ikke blev luget. Det virkede fint som jorddække - der kom ikke noget ukrudt i det! Jeg troede at det var fordi kommunekompost var fri for frøukrudt, men måske var det pesticider i mulden, der var det virksomme stof?

Claus? Må man bruge kommunekompost til bekæmpelse af ukrudt?

2 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 11. september 2019 kl. 22.28

Ja, du kan frit bruge kompost som jorddække til at bekæmpe ukrudt. Jeg har også gjort den erfaring at kommunekompost har været så varm at det er fuldstændig fri for ukrudtfrø.

Jeg tror ikke du skal forvente nogen effekt eventuelle spor af glyphosat eller lignede. Selvom jeg ikke lige på rede hånd har analyseværdier for glyphosat i selve komposten, så taler Vibekes link jo om en 10 ganges overskridelse af grænseværdierne for drikkevand. Disse værdier er, så vidt jeg lige hurtigt kan regne ud, 36 mio gange lavere end koncentrationen i brugsopløsningen.

Det er vist i bedste fald en homøopatisk effekt du kan håbe på ;-)

3 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Vibeke Dyrst, 11. september 2019 kl. 22.53

Tak, Claus.
Det lyder som om jeg, nogenlunde, trygt kan anvende kommunekompost, hvad angår glyphosat, fremover. :-)

4 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Jakob B., 11. september 2019 kl. 22.54

Jeg har hørt så meget godt om komposten fra genbrugspladsen, og jeg skal da heller ikke sige noget ondt om den. Men personligt kan jeg ikke forestille mig, at jeg nogensinde vil blive, hverken leverandør eller aftager til den. Jeg har ikke noget materiale at undvære, og jeg har ikke tillid til det, de afsætter. Kommunen kan jo ikke engang overkomme at teste vores drikkevand for 10% af de stoffer, som gennem tiden er pøset ud over drikkevandsforsyningen, og jeg nægter at tro, at de er mere grundige med jord, som tilmed ikke er ensartet.

5 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 12. september 2019 kl. 8.13

Jeg har altså lidt svært ved at se hvordan glyphosat og andre pesticider kan ende på genbrugspladsen eller ophobe sig i kompostmiler. Mængden af haveaffald der aflev. på genbrugspladserne fra private haver er jo ikke ligefrem dødt (forgiftet) plantemateriale, men frisk hækafklip, grene fra træer og buske samt græs og visne stauder/blomster.

Ps. Til gengæld har jeg observeret at små stykker plastikaffald er der mere og mere af i kommunekompost, især hos den ene ud af to genbrugspladser i mit lokalområde.

6 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 12. september 2019 kl. 15.27

Ja, jeg undrer mig egentlig også lidt. Man kunne jo godt få den tanke at det er selskabets egne folk der har brugt glyphosat på belægningen… Men ok, hvis nogen har afleveret en større mængde sprøjtet haveaffald, så vil der jo nok blive skyllet noget af i regnen som så havner i regnvandsristen på sådan en plads. Det er jo små koncentrationer vi taler om.
Bemærk at det ikke er anlægget hvor man laver komposten. Det er en plads hvor man samler affaldet ind.

Forresten er Affaldplus vist ved at udfase den gratis udlevering af kompost, så os der bor i deres område behøver vist ikke spekulere så meget på det.

7 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 12. september 2019 kl. 18.12

Nu har jeg spurgt Skanderborg/Odder (Renosyd) og Horsens Kommune om de er opmærksom på eller har oplevet lign. situationer med udsivning af sprøjtegifte fra deres genbrugspladser med haveaffald. De har alle lovet at vende tilbage med svar snares muligt.

Ps. Jeg var på en af genbrugspladserne idag, jeg bemærkede at der ikke var så meget som bare et lille stykke ukrudt på pladsen. Ved lejlighed skal jeg selvfølgelig lige have spurgt pladsmanden om hvordan de bekæmper ukrudt.

8 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Ingeborg Hansen, 12. september 2019 kl. 20.17

Hej. Det samme spurgte jeg Fredericia Kommunes park og vejvæsen om, dog angående nogle meget jomfruelige fliser på mange kommunale veje. De henviste til entreprenørgården. Så opgav jeg. Der var hverken tegn på afbrænding eller anden mekanisk fjernelse af ukrudt. Det var iøvrigt på det tidspunkt, hvor kommunen skrev til borgerne om at undlade pesticider.
Ingeborg

9 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Jakob B., 13. september 2019 kl. 4.12

Teorier om menneskets ufejlbarlighed har det med at falde til jorden igen.
Det er muligt, at jeg er for mistroisk, men jeg kan f.eks. sagtens forestille mig en byklovn, som forgæves har sprøjtet stærk roundup på noget udvokset ukrudt for så derefter at høste det og sende det til genbrug.

Og roundup er jo kun et enkelt af utallige risikomomenter. Der er bestemt grund til at være dybt imponeret af de mennesker, som evner at overskue dem alle og derfor kan garantere os, at komposten er ren. Hvis jeg var deres arbejdsgiver, så ville de blive fyret på mistanken om, at de spreder falsk tryghed til skade for miljø og folkesundhed.

10 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 13. september 2019 kl. 8.53

Der er vel heller ingen som påstår at kompost af kildesorteret affald er ren som en skovbund på Gorm den gamles tid... Det er havejorden derhjemme jo heller ikke.

11 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Ingeborg Hansen, 13. september 2019 kl. 9.17

Hjælp mig i min uvidenhed: jeg har hidtil troet at RU gennem grønt overjordisk blev transporteret ned til roden, hvor det blev oplagret og fik roden og dermed det overjordiske til at dø. I så fald burde der jo ikke være RU i noget, der kan høstes og kommes på kompost/genbrug?
Måske har jeg helt misforstået og at det er via grønt, afleveret på genbrug til kompostering at nedsivning har fundet sted?
Nu afleverer jeg kun rosenafklip på genbrug, men kan da se at andre tipper jord med rodrester af.
Ingeborg

12 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 13. september 2019 kl. 10.07

Jeg mener også at Roundup forsvinder hurtigt i den grønne del af planterne efter måske en uges tid, i hvert fald når ukrudtet er blevet gult.
Jeg er kommet til at færdes på en forholdsvis nysprøjtet stubmark, og efterfølgende uheldigvis kommet til at gå på min "græsplæne" et stykke tid efter kunne jeg se gule fodspor i plænen.

13 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 13. september 2019 kl. 10.29

..underforstået, er en sprøjtet mark først blevet gul og visnet ned, kan man uden risiko godt færdes der uden og risikere at slæbe gift under fodtøjet med ind i sin have.

14 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 13. september 2019 kl. 11.04

a propos giftudsivning fra genbrugspladser. Jeg har i årevis forsøgt at råbe byrådet op i min hjemkommune vedr. nu nedlagte lossepladser. Jeg har kendskab til 2 off. og 2 private lossepladser hvor jeg med sikkerhed ved der bla. er deponeret bladan ("duften" af barndomsminder). I 3 af stederne er der udsivning til mindre vandløb, og en af lossepladserne ligger i et vådområde (mose) lige oven på et stort grundvandsreservoir. Ikke at forglemme måske 100-vis af olietønder (med olierester i) der i 80-erne blev gravet ned (hvor vandspejlet står højt) i forbindelse med et stort anlægsprojekt. Hidtil har det desværre været som at slå i en dyne, ingen politikere her i kommunen interesserer sig for fortidens synder, nok fordi det koster penge.

Ps. Så sent som igår læste jeg om forureningen af stranden på Als, som Danfoss stod bag. Alle er tilsyneladen dybt overrasket, trods det at man altid har været bekendt med giftdepotet.

15 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 13. september 2019 kl. 23.15

Hej Ingeborg. Stoffet fordeler sig i planten, også ned i roden, men det er ikke sådan at det forsvinder fra toppen pga. denne transport.
Når jeg undrede mig lidt over, at det skulle dukke op i haveaffaldet på genbrugspladsen var det mest fordi jeg tænkte at man almindeligvis sprøjter for at undgå at fjerne ukrudtet fysisk. Man lader det vel bare ligge eller nedmulder det på stedet tænker jeg... Men som jeg også sagde, så skal der måske ikke ret meget sprøjtet haveaffald til før man kan finde de famøse 0,000001 g/L i overfladevandet fra pladsen.

16 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 13. september 2019 kl. 23.23

@F. Christensen, ja det er et kæmpe problem med de gamle lossepladser. Så vidt jeg ved er der ikke engang styr på hvor de alle sammen ligger henne. Her i området har vi en som ligger 10 m fra en å som står i direkte forbindelse med hele Suså systemet.

17 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Ingeborg Hansen, 14. september 2019 kl. 7.52

Tak for svaret Claus. RU brugt på ukrudt i flisesprækker får ukrudtet til at visne, tørre og så forsvinder det til ingenting. Jeg ved det fra min søster, som boede syd for grænsen. (Lur mig om ikke der er en hamstringsbølge i gang syd for grænsen lige nu!).
Jeg har tænkt lidt over, hvad der har gjort, at der er opstået et behov for at blive ukrudtsfri med RU. Tidligere var det PREFIX, men før det?
Jeg har observeret kommunale veje i den senere tid efter at debatten om vilde grøfter osv. opstod og kan se at der jo er kommet så mange arealer, der kræver bevågenhed og mandskab.

Jeg bor i det område, hvor GOOGLE bygger sin serverstation og jeg forstår slet ikke den begejstring, der har været i Fredericia Kommune for at sælge jord til det byggeri. De kræver jo grøn strøm. Strømmen kommer, så vidt jeg ved fra Skærbækværket, som er omlagt til flisbrænding. Nu har jeg så læst at flis slet ikke er så grønt, som man har regnet med...... så?
I det hele taget er Trekantområdet et uhyre trafikbelastet område og det er ligesom man i kommunalt regi har glemt at der med jordsalg følger store vejanlæg, der skal betales af kommunen. Jeg håber virkelig at Margrethe Vestager får skovlen under de IT foretagender, som placerer sig i Danmark i ly af TRANSFER-PRICING.

18 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 14. september 2019 kl. 9.09

Hvis regioner og vandværker begyndte at analysere for alle tænklige nedbrydningsprodukter/giftrester som før i tiden i årevis har været anvendt, er jeg desværre alvorlig bange for der bliver stor mangel på 100% rent drikkevand.

Træflis er ofte lavet af træaffald (grene/træer) der ikke kan anvendes i træindustrien. Er det bedre at det træ blot for lov til at rådne op i skoven?

19 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 14. september 2019 kl. 9.17

Faktisk må man slet ikke bruge glyphosatprodukter som RU på fliser...

Man kan ikke sige at strømmen til serverstationen kommer et bestemt sted fra. Det hele er jo på et net og vi har jo som bekendt en stor andel af vindenergi når vi ser på strøm alene (og holder varmen udenfor).

20 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Vibeke Dyrst, 14. september 2019 kl. 9.20

@Ingeborg
Facebook-byggeriet i Odense, skal også forsynes med grøn el, som skal købes i Norge.
Måske det samme gælder for Google og Fredericia?

21 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 14. september 2019 kl. 9.33

23 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 14. september 2019 kl. 11.39

El-biler køre osse på (grøn) statsstøtte. ;-)

24 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Vibeke Dyrst, 10. oktober 2019 kl. 9.00

kortlink.dk/ing/233xc

Artiklen her uddyber det link jeg startede tråden med.

25 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren D., 10. oktober 2019 kl. 19.33

Jeg undre mig meget over at private haveejere skulle bruge så mange kemikalier i deres haver at den kommunekompost jo nærmest er giftig at tage retur. Jeg kan se her hvor jeg bor at det dels er begrænset hvad folk køber og kan købe i butikkerne. Men noget må de jo bruge jvf de tal i kommer med.

Men jeg tænker på om der også er taget højde for hvad eksempelvis gartnerier og landbruget bidrager med for så kunne jeg godt forestille mig at der ville komme ting heri, der ikke var ønskværdigt..

mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2017/jul/planteaffald-gartnerier/

Nyt svar til emnet »Bør Kommunekompost genovervejes?«

Du skal være logget ind som bruger, før du kan deltage i forummet på Havenyt.dk. Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du oprette dig som bruger her.

Brugernavn (e-mail-adresse):

Her er du: Forsiden > Forum > Dyrkningsmetoder > Bør Kommunekompost genovervejes?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider