Forum

Jeg håber på det bliver vedtaget…

1 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 13. januar 2020 kl. 22.09

2 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren Duun, 15. januar 2020 kl. 20.34

For min skyld må de gerne forbyde det, men noget tyder på at forbruget er faldende, både fordi folk har fået øjnene op for det, men også at det ikke er nødvendigt, med mindre man har købt en have med krat :-)
Og har opgivet den. Men noget tyder på at den nuværende regering vil støtte op omkring forslaget, så mon ikke at det træder i kraft i 2023.tror ikke at det sker før.

www.bolius.dk/danskernes-forbrug-af-sproejtemidler-i-haven-falder-33479

3 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren Duun, 15. januar 2020 kl. 22.20

Jeg ved ikke om det er egentlig kræftfremkaldende det ved man kun via undersøgelser og jeg tror ikke at myndighederne i Danmark ville benægte det hvis det var tilfælde, hvilket i så fald ville være en katastrofe og hvem skulle have glæde af at fortie det. De penge det trods giver i statskassen kan vi få ind af andre veje.
Hvis det, som det hævdes i nogle artikler, at mus og rotter bliver syge af det er det klar at man skal råbe vagt i gevær, men hvor pålidelig disse artikler er vides ikke. Ofte mangler man en eller flere kildeangivelser til disse påstande.
Men at mange haveejere ikke vil bruge det er kun godt og et skridt i det rigtige retning og vidner om at vi hellere ikke har brug for det som privat person. Derfor hilsen også jeg et forbud velkommen.

Men når det er sagt så er der ingen tvivl om at det er skadelig for miljøet lige meget hvordan man grejbøjer dette emne. For flere planter og dyr lider under det og biotoper bliver ødelagt. Man skal jo huske på at en kedelig villahave også er et stykke biotop der vil lide.
Ud over landbruget bruger DSB også en masse roundup og jeg tror ikke at de tager særlig hensyn til nærmiljøet omkring deres baner. Hvilket man kun kan håbe vil ske med et påbud, at det sender et signal(undskyld udtrykket) til dem med tiden.

4 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 16. januar 2020 kl. 0.24

Det store spørgsmål må være nu da landbruget står for 98% af forbruget - kan landbruget brødføde verden uden sprøjtemidler som f.eks. roundup? Og hvis svaret er nej, må vi så imødese at vi ud i fremtiden må slå os til tåls med renset drikkevand.

6 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Bo G., 16. januar 2020 kl. 11.30

Jeg tror, forbuddet vil være en katastrofe for miljøet. Folk vil parallelimportere sprøjtegifte fra udlandet købt på Ebay, eller de vil begynde at mikse alle mulige gifte selv, der er meget værre for miljøet en RoundUp.

Jeg synes, det er en dum måde at løse problemet på. Jeg tror folkeoplysning ville have været meget bedre for alle. Hvis folk opdager, at deres handlinger har negative konsekvenser, vil mange selv begynde at ændre måden de dyrker have på.

Som det er nu, vil folk fortsætte med at dyrke have, som de altid har gjort, og de vil så bare finde giftene, som de skal bruge, andre steder end i butikkerne.

7 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Ingeborg Hansen, 16. januar 2020 kl. 12.05

Jeg ved godt at meget i infrastruktur, parcelhuskultur osv har ændret sig i de sidste par hundrede år, men hvad gjorde man tidligere? Vi er trods alt jo ikke blevet til et land i urskovstilstand.
Jeg har læst om Marie Grubbe, der endte som lugekone. En faglig betegnelse eller håndværk, som ikke findes længere. Dengang var arbejdskraften mangfoldig og ikke så dyr. Hvad med en batteridrevet robotluger?

Når jeg i dag ser nye vejanlæg, hvor flot svungne heller belægges med små brosten, tænker jeg da mit! Hvorfor ikke tilplante lavt eller så græs? Brostensbelægningerne bliver nok ikke luget!
Hvad har vi gang i?
Ingeborg

8 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 16. januar 2020 kl. 12.44

De flinke koner findes skam stadigvæk :-) www.lugekonerne.dk/

9 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Ingeborg Hansen, 16. januar 2020 kl. 13.44

Åh ja, der er nok tavst omkring dem, siden vi alt blev til MK. Lugemænd - findes måske i søfartens verden. :-)
Ingeborg

10 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 16. januar 2020 kl. 14.34

Dette redskab her hedder osse en lugekone.

11 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: H. Christensen, 16. januar 2020 kl. 15.55

Der har Bo G. nok ret. Man kan bare læse her på forum hvad der nogle gange bliver anbefalet af "køkkenvask" pesticider.
Også andre forums. Og så bliver de påstået økologisk. Og hvis man handler over grænsen så kan man også se hvad der bliver slæbt ind i landet.

Det er nok en mere sikre vej at indformere in et forbud.
Men hvorfor bruge andre bekæmpelse midler in de naturlige?
Rigtig gødning, rigtig vanding, rigtig sted og rov/snylte dyr.
Mvh

12 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: F. Christensen, 16. januar 2020 kl. 16.58

Hvis man smugler ulovlige giftstoffer over grænsen til bekæmpelse af ukrudt eller køber på nettet, så skal hammeren jo bare falde tungt i form af en klækkelig bøde. Så mon ikke det vil afskrække de fleste mod at gøre forsøget.

13 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren Duun, 16. januar 2020 kl. 16.58

Jeg håber ikke at jeg skal give Bo ret for det er vel ikke det, der er meningen, men jeg tror også at der generelt i samfundet er en god holdning til brugen af bekæmpelse midler at det kun er nogle ganske, der vil bryde loven. Jeg syntes at fornemme at der iblandt nye havedyrkere er en hysterisk holdning til dette med at bruge bekæmpelse midler, at forbruget af bekæmpelse midler vil falde med tiden. Dermed ikke sagt at alle bliver grønne...

Jeg syntes at fornemme at økologien, selvom det går langsom, alligevel går den rigtige vej, at vi i får øjnene op for miljøet, biodiversiteten og alt det som bevirker vi stadig kan have noget natur tilbage at kigge på.

14 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: H. Christensen, 16. januar 2020 kl. 17.34

Søren Duun.
Økologisk dyrkning har kun noget med miljøet at gøre, ikke noget med biodiversitet og natur at gøre. Hvis der bliver dyrket er der ikke plads til natur.
Mvh

15 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren Duun, 16. januar 2020 kl. 18.28

Nej, det jeg mener er at mange får øjnene op for biodiversitet og miljøet.

Du har ret i at økologisk landbrug ikke redder naturen, at det også er et indgreb mod naturen.

16 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Tom Andersen, 16. januar 2020 kl. 21.44

"Økologisk dyrkning har kun noget med miljøet at gøre, ikke noget med biodiversitet og natur at gøre. Hvis der bliver dyrket er der ikke plads til natur."

Kan man sige det mere forkert?

Økologisk landbrug (vist ved studier) har større biodiversitet bl.a. fordi der er flere vilde planter (ukrudt). Ret indlysende....!

Landbrug af enhver form reducerer biodiversitet i forhold til en urørt natur - jo!

17 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: H. Christensen, 17. januar 2020 kl. 9.56

Det har du ret i Tom men så kommer der en plov og dræber det hele. Og da øko. landbrug roder mere i jorden end kon. landbrug går det vist lige langt ned med biodiversitet. I følge biologerne er der stort set ingen forskel på slutresultatet og kun arealer uden dyrkning der øger biodiversiteten.
Mvh

18 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: H. Christensen, 17. januar 2020 kl. 10.06

Nu er det så også mere interessant hvad vi som have ejer kan gøre. Og det er lave et område med feks. vilde blomster på nærings fattig jord, dødt træ gerne stammer og bar jord der ikke bliver rodet i. Måske et stendige og et vandhul. Og lade blomster stænglerne stå til om foråret.
Med ca 1 million haver i dk kan det hjælpe hvis vi gør lidt alle sammen.
Mvh

19 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lars Holt, 17. januar 2020 kl. 20.57

"Og da øko. landbrug roder mere i jorden end kon. landbrug går det vist lige langt ned med biodiversitet."

At "rode" i jorden hæmmer plantevæksten - og det er vist også meningen. Men sprøjter men med ukrudtsmidler er det ikke kun planterne, der dør - det gør også livet i jorden!

20 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: H. Christensen, 18. januar 2020 kl. 11.11

Lars Holt
Det er jo det jeg mener. Der er ikke nogen måder at dyrke jorden på som er godt for biodiversiteten.

Hvis man skal gøre noget for naturen skal den have plads og det for den ikke på arealer der er dyrket.

Der er selvfølgelig plusser til økologerne og det er at der siver ikke sprøjtemiddeler in til naboen og græsmarker hvor øko kørne går har flere blomster.

Men det kommer der ikke mere biodiversitet ud af på de dyrkede arealer.
Mvh

21 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren Duun, 22. januar 2020 kl. 23.39

Round up er bedre end sit rygte og vil forbedre biodiversiteten, siger denne blog skribent, der mener at vi ved pløjning binder mindre co2. Derfor er det en god ide at sprøjte, da det også er til gavn for regnorme og andet kryb.

jyllands-posten.dk/debat/blogs/jenslutken/ECE11892058/roundup-er-langt-bedre-end-sit-rygte/

22 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 22. januar 2020 kl. 23.42

23 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren Duun, 23. januar 2020 kl. 0.13

Begge artikler beskriver lidt af det samme og i min artikel er det en venstre mand som ytre sig så han har nok lidt interesse i at bevarer roundup i fremtiden.

Men som jeg forstod forslaget så var det at forbyde private at benytte det og efter min mening ville det nok være en udmærket ide, med mindre at Bo får ret, nemlig at der vil være en illegal handel med det. Men folk kan jo også bare lade værd med at købe det og er der intet salg vil det med tiden forsvinde fra marked

Men det er svært politik, for det er to modsætninger der kæmper om sin ret til at mene hvad de vil. Og man kan diskutere om alle parter spiller med hel åbne kort eller om man plejer særinteresse. Det virker på mig som om at økologer ikke har noget positiv at sige om konventionelle landbrug og omvendt at de konventionelle frygter at økologisk landbrug vinder frem. Det sidste tror jeg ikke sker med lynets hast, men en form for sammenlægning tror jeg mere på.
Jeg vil ikke skrive under på om round up er skadelig eller ej, da jeg ikke ved det med 100 procent sikkerhed. Jeg har min viden fra medierne og er derfor farvet af det og den kan både være sand ligesom den kan være falsk.

24 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 23. januar 2020 kl. 11.18

Pointen er måske den samme, men artiklen fra weekendavisen kommer noget mere i dybden med argumenterne og deres baggrund.

27 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Marie Louise Johannsen, i dag kl. 18.31

Lidt om virkningen af glyphosat fra en kilde uden økonomisk interesse i sagen:

ing.dk/artikel/ny-forskning-glyphosat-oeger-risikoen-kraefttype-markant-224048

Det er "old news", og vi har vidst det længe:

www.cancer.dk/nyheder/roundup-kan-det-kontroversielle-sproejtemiddel-give-kraeft/

Som forbruger kan man vælge at købe giftfrie fødevarer og dyrke sin have økologisk for at beskytte sig selv og sin jord, men der er et politisk flertal i Danmark, der tillader, at landbruget kan anvende sprøjtegiften, selvom det "sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker" ifølge Johnni Hansen fra Kræftens bekæmpelse.

Påstanden om at et forbud mod Roundup vil medføre brug af sprøjtegifte, der er endnu mere sundhedsskadelige end Roundup, holder ikke. Der findes love for hvad man må udlede af giftstoffer i miljøet. Landmænd kan desuden gøres ansvarlige for de giftstoffer de spreder i det danske miljø. Det kan et politisk flertal bestemme - men sagen er nok snarere den, at flertallet af danske politikere ikke ønsker at begrænse indtjeningsmulighederne for dansk landbrug og derfor fortsat lader "tvivlen" om Roundups kræftfremkaldende effekt komme landmændene og BNP'en til gode.
Der skal sandsynligvis virkelig mange forskningsresultater på bordet til før flertallet af danske politikere holder op med vende det døve øre til.

Venlig hilsen
Marie Louise

28 af 28 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, i dag kl. 20.30

Spørgsmålet om evt. kræftfremkaldende virkning er meget grundigt diskuteret i den artikel fra weekendavisen jeg linkede til tidligere. Jeg kan kun gentage min opfordring til at læse den.

Nyt svar til emnet »Jeg håber på det bliver vedtaget…«

Du skal være logget ind som bruger, før du kan deltage i forummet på Havenyt.dk. Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du oprette dig som bruger her.

Brugernavn (e-mail-adresse):

Her er du: Forsiden > Forum > Fri debat > Jeg håber på det bliver vedtaget…

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider