Forum

Frø af purpur kvan tilbydes

  Skriv nyt svar | Rapportér

Skrevet af: L. Madsen, 24. oktober 2019 kl. 22.33

Angelica gigas. Høst 2019.

1 af 2 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lone Brems, 25. oktober 2019 kl. 8.50

Hej L. Madsen

Nu er gavmildhed jo en værdifuld ting - men lige i forhold til Angelica Gigas skal der tages forbehold...

Planten er indført som frøplante fra Østasien. Den kan overvintre i milde vintre i Danmark ligesom frøet er spiringsdygtigt efter såvel frostfrie som frostprægede vintre.
Planten vokser sig meget stor, er rigt frøbærende og udkonkurrerer andre arter ved at "skygge dem væk".

Selv om plantearten IKKE er i familie med eller aktuelt er kategoriseret som de invasive arter Bjørneklo, Vild pastinak, Japansk pileurt m. fl giver dens gode trivsel på flodbredder i hjemlandene i Østasien anledning til, at man kunne formode, at den i fremtiden kunne blive et problem hvis / når den spreder sig til naturen udenfor havens rammer. Især hvis man medtænker klimaforandringerne med stigning i årsgennemsnitstemparaturen, øget nedbør og (forhåbentlig!) kommende større udbredelse af vådområder i den danske natur.

Så min opfordring vil være at man undlader at opformere / dyrke denne plante ud fra et forsigtighedsprincip.
Begrundelsen er hensynet er at bevare hjemmehørende arter og sikre den biodiversitet, som er udviklet gennem årtusinder i vores geografiske områder.
Hvis hjemmehørende planter i et område mister levesteder (fordi de bliver udkonkurreret af hurtigtvoksende, høje eller skyggende indførte plantearter) fører det til et uopretteligt biodiversitetstab.
Det skylder vi vores efterkommere at være beslutsomme om !

Vil man have kvan i haven, kan man vælge den nordiske Angelica Archangelica - eller man kan vælge at undlade dyrkning og i stedet for finde den og dens underarter på strandenge, hvor den vokser vildt.
Planten giver de fleste år rigeligt med frø til et par håndfulde, som kan tørres til krydderiskuffen - resten tager fuglene sig af hen genem vinteren.

Venlig hilsen
Lone

2 af 2 Skriv nyt svar | Link

Skrevet af: Anonym bruger, 25. maj 2020 kl. 20.10

Slettet af administrator 26. maj 2020 kl. 8.16.

Nyt svar til emnet »Frø af purpur kvan tilbydes«

Du skal være logget ind som bruger, før du kan deltage i forummet på Havenyt.dk. Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du oprette dig som bruger her.

Brugernavn (e-mail-adresse):

Her er du: Forsiden > Forum > Frø- og plantebytte > Frø af purpur kvan tilbydes

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider