Forum

Kommentarer til »Skal en hæk klippes i toppen under opvækst?«

På denne side finder du kommentarer til teksten Skal en hæk klippes i toppen under opvækst? Hvis du vil skrive en ny kommentar, kan det være en god idé at læse teksten først.

1 af 6 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Mikkel Birk, 2. oktober 2013 kl. 13.01

Tak for dit svar Niels.

Gode svar fra en ekspert har det ofte med at blive efterfulgt af flere spørgsmål, som også er tilfældet her.

Hvad er din erfaring med hvor høj liguster hæk kan blive? Jeg er interesseret i den bliver så høj, som nu Hegnsloven tillader (2 meter).

Den hæk vi har er plantet for Ca. 10 år siden (vi har boet i vores hus i 2 år). Et stykke af den er vokset op og har en højde på 2 meter, mens et andet stykke af hækken ikke helt er kommet derop endnu. Derfor er jeg lidt imod at toppen klippes på det stykke, hvor den endnu ikke har nået den ønskede højde. Jordbunden er heller ikke den bedste.

Den tidligere ejer og min nabo har klippet toppen af hækken løbende er mit indtryk. Men det strider imod det råd du har givet.

Min nabo siger han har forhørt sig på en planteskole, hvor hvad jeg har forstået at planteskolens råd har været at at toppen skal klippes løbende så der vokser nye skud ud.

Så hvad vil dit råd være, hvis vi skal have vækst i det stykke af hækken, hvor den ikke vokser så hurtigt?

Og efter disse oplysninger er dit råd, så stadig at toppen af hækken først skal klippes, når hækken når den ønskede højde?

Det skal siges vi er uenige om tingene og jeg ønsker blot en/et objektivt svar/vurdering udfra din erfaring.

Med venlig hilsen

Mikkel Birk

2 af 6 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: René Wutborg, 3. oktober 2013 kl. 14.16

Må sige, at jeg grundet på egne erfaringer ikke er enig i dette svar. Hvis det ikke blot er et spørgsmål om at nå en given højde hurtigst muligt, men også om at få en tæt forgrenet hæk, skal den afgjort studses i toppen hvert år. Her i nærheden er der et boligkvarter anlagt i 2006, hvor jeg har kunnet følge begge fremgangsmåder blive anvendt og jeg er ikke i tvivl om, hvad der giver det bedste resultat.
vh R. Wutborg

3 af 6 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Niels Junggreen Have, 3. oktober 2013 kl. 21.48

En ligusterhæk kan let blive over 2 m høj, da liguster er en kraftigt voksende busk. Højden kan sandsynligvis under ordentlige forhold nås på 4- max. 6 år, forudsat at der er leveret gode, store planter, at jorden er god, at behandlingen af planterne har været i orden hele vejen, og at der er vandet og luget ukrudt efter behov. Men er det ikke også havd kunden egentlig forventer? Og hvorfor skal det være så svært at få et ordentligt resultat, kære byggefolk, der anlægger nybyggerier og vejleder brugeren i vedligehold???

Hvis der efter 10 år stadig mangler noget i at en del af hækken er kommet op i 2 m højde, så er der noget galt med jordbunden. Det tyder på at der f.eks. er traktose i jorden, dvs. alt for komprimeret jord efter byggeprocessen. Det kan have langvarige følgevirkninger.

Du skriver selv at jorden ikke er den bedste, men ikke hvordan jorden er dårlig. Jeg kan foreslå dig at grave lidt i et stykke af den dårlige del af jorden, og undersøge hvad der er galt. Måske kan man forbedre jorden ved at skifte ud langs begge sider af hækken, men det er ikke sådan til at sige, uden at kende de faktiske forhold.

Jeg kan ikke se det logiske i planteskolens råd om at klippe toppen af ligusterplanter, der kæmper for at overleve i en dårlig jord. Planterne har brug for al den kraft de kan få gennem deres grønne blade.

René har erfaring fra et boligkvarter, og det er selvfølgelig relevant. Men han skriver ikke noget om hvilken slags hækplanter det drejer sig om, og hvordan de ellers er passet.
Jeg vil stadigvæk henvise til mine tidligere svar, og gentage at man undervejs i hækkens vækst kan klippe den i siderne for at få en tættere hæk, men at jeg sjældent ser nogen grund til at klippe hækken i toppen, før den er tæt på den ønskede højde.

Hilsen til Mikkel og hans nabo, og René, med ønsket om en god og nyttig hæk.

Niels Junggreen Have

4 af 6 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Mikkel Birk, 14. oktober 2013 kl. 13.17

Endnu engang mange tak for et fyldestgørende svar Niels.

Jorden hækken er plantet i er meget kompakt, leret og der ligger også en del sten i. Vores hus er bygget på et areal, hvor der engang lå en planteskole (vores hus er fra 1960), har jeg fået fortalt. Nogen steder er jorden rigtig god, men andre steder ligger der stadig rester fra planteskolen, da der ikke blev fjernet alt og noget blev bare gravet ned. Her snakker jeg om mursten.

Så jeg har også læst disse 2 indlæg.

www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/jordbehandling/732.html

www.havenyt.dk/spoergsmaal/jord/13719.html

Så det jeg vil gøre er at dække min side til med blade inden vinteren.

Til foråret, vil jeg vande den jævnligt og holde den fri for ukrudt (skvadderkål mv.) og se om det er muligt at udskifte noget af den dårlige jord langs hækken på min side.

Er det nogenlunde i tråd med hvad du vil anbefale at gøre?

Vil du endvidere anbefale at gøde jorden til foråret?

Med venlig hilsen

Mikkel Birk

5 af 6 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Niels Junggreen Have, 21. oktober 2013 kl. 15.59

Det er fint at dække jorden med blade, men det virker nok bedst på lidt længere sigt, når der er kommet mere liv i jorden, så bladene kan blive omsat.
Lugning af ukrudt er altid godt, og dejligt afslappende (!)
Vanding er ikke så ringe, forudsat at jorden har behov for det og kan optage vandet. Jeg tænker på at den kompakte jord du beskriver, kan svær at vande op, og måske også visse steder kan blive for våd og endnu tættere, hvis der er stående vand i dagevis. Kompakt (og våd) jord indeholder desuden alt for lidt luft til planternes rødder.

Jeg tror det vigtigste vil være udskiftning af jorden, så hækplanternes rødder kan søge hen hvor der er luft, vand og næring.
Brug en gravegreb, helst flere spadedybder ned. Blotlæg de eksisterende rødder, og bevar i hvert fald de forveddede (træagtige) dele af rødderne. De vil sandsynligvis være fra et par mm i tykkelsen og opefter. De mindre, lysere finrødder er dem som hækplanterne bruger til at optage vand og næring, men mange af dem vil nok forgå under arbejdet. De vil dog ret hurtigt begynde at dannes igen, i løbet af uger.
Det er vigtigt ved tilfyldning med ny og bedre jord, at planterødderne fordeles jævnt, f.eks. fra 5 til 25-35 cm under overfladen.

Afhængigt af hvordan den tilførte jords beskaffenhed er, kan det være hensigtsmæssigt at tilføre lidt kompost, f.eks. ved at udlægge et tyndt lag øverst, efter udskiftning af jorden. Men lad gerne planterødderne være lidt i fred for gødning; det kan være skrap kost for nye, små rødder, der vokser i en forhåbentlig ordentlig jord.

6 af 6 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Mikkel Birk, 22. oktober 2013 kl. 11.25

Mange tak for alle dine svar på mine spørgsmål.

Det er jo en ren videnskab. :-)

Nyt svar til emnet »Skal en hæk klippes i toppen under opvækst?«

Du skal være logget ind som bruger, før du kan deltage i forummet på Havenyt.dk. Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du oprette dig som bruger her.

Brugernavn (e-mail-adresse):

Her er du: Forsiden > Forum > Kommentarer > Kommentarer til »Skal en hæk klippes i toppen under opvækst?«

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider