Havenyt uge 32, 2003

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Det har indtil nu været en formidabel sommer med både varme, sol og nok vand til planterne, og vi har endda haft tropenætter ude ved kysten nogle steder i landet – i en tropenat skal temperaturen være minimum 20° C hele natten.

Meterologerne er ikke i tvivl om vejrudsigten den kommende uge. Det går som det plejer. Når skolebørnene begynder i skolen, skal de svede. Den kommende uge loves der 22–28 grader varme, sol og tørt vejr. Der er ikke udsigt til bare en enkelt dråbe, og der er ingen forudsigelser om tordenbyger. Så høsten kan komme i hus i tørvejr, og der kan spares masser af energi og kroner, når kornet ikke behøver at bliver tørret. Så lad os glæde os på landmændenes vegne, selv om vore haver ikke er så glade for så megen varme og ingen vand. Så de steder i landet, som blev »snydt« for den sidste omgang regn- og tordenbyger, er det ved at være meget tørt.

De tørketålende stauder

Når vi får en periode med så varmt og tørt vejr, er det en god ide at iagttage planterne, for nu skiller de tørketålende planter sig ud. Mens nogle planter får gule blade og hænger med bladene i solen, så tåler de planter, som hører naturligt hjemme på stepper og overdrev tørken og varmen. Det er stauder som lavendel, salvie, isop, timian, pragtrøllike, bynke, perlekurv, diktam, akantus, kejserlys, tidselkugle, storkenæb og bakkenellike.

Ved at iagttage staudebede i en varm og tør periode, kan man finde de stauder, som kan tåle at blive plantet på de solrige og tørre steder i haven og se frodige ud også uden vanding.

Græsserne hører også til de stauder, der klarer sig på de tørre områder.

Vand efter behov

Når planterne begynder at hænge med bladene midt på dagen, får haveejerne det dårligt, og man begynder at overveje at vande. Men det er idag meget dyrt at vande, og hvis alle vander hele dagen, vil der hurtigt komme mangel på vand og lavt vandtryk. Det bedste er derfor, at vi alle nøjes med at vande de steder, hvor der er mest brug for det. Og bilerne kan godt vente med at blive vasket til efter næste regnvejr.

Nyplantede træer, buske, stauder, jordbærplanter m.m. skal selvfølgelig have vand. Selv træer, buske og hække plantet i foråret skal man holde øje med, hvis der kommer en tør og varm periode i august. En tør periode i august er dog ikke så ødelæggende som i juli, da dagen er kortere, og der falder dug om natten, så planterne kan nå at få saftspændingen tilbage inden næste morgen.

Køkkenhaven, som giver mad på bordet, bør ikke mangle vand, da det giver mindre udbytte. På den her årstid er der dog ingen grund til at vande f.eks. kartoffelbede, da kartoflerne alligevel ikke vokser ret meget mere, og snart visner ned. Derimod er det altafgørende at vande alle planter, hvor rodsystemet ikke går ret langt ned. Det gælder først og fremmest jordbær og salat. Kål har et op til 2 meter dybt rodsystem, men alligevel er det en god ide at vande kålene, da hovederne bliver væsentlig mindre, hvis vandforsyningen ikke er optimal. Hvis der er angreb af kållarver i en tør periode uden ret megen tilvækst, ser det næsten ud som om kålene vokser nedad. Også porrer, gulerødder og andre rodfrugter går i stå i væksten, hvis de mangler vand. For bønneudbyttet er det næsten katastrofalt med vandmangel, men her lægger man mærke til det, da planterne hænger meget synligt og begynder at få gule blade. Også rødbeder og tomater hænger med bladene i tørke. Men det er en dårlig ide at vente til planterne lider synligt. Stik en finger i jorden og vurder om der er vand nok. Der bliver hurtigere vandmangel på sandjord end på lerjord, men hvis først lerjord bliver rigtig tør, går det virkelig ud over planterne.

Græsplænen klarer en gang tørke på trods af, at vores slåning af den begrænser rodnettet og dermed græsplanternes mulighed for at få fat i vand. Den kommer altid igen, når der kommer regn, selvom græsset visner helt, så her er der ingen grund til at bruge kostbart grundvand til at vande. Men der er god grund til med udsigt til varme og ingen regn at sætte klippehøjden op til maksimum, for at planterne får så stort et rodsystem som muligt. I øvrigt skal det være meget tørt, inden alt græs visner, da græsplænen er længe grøn, hvor der er let skygge midt på dagen, f.eks. fra et højt letskyggende træ på sydsiden af plænen.

I blomsterbedet må man holde øje med den enkelte plante, og vande efter behov, så ingen planter går ud. De fleste stauder klarer sig dog igennem en tørkeperiode. Det er en god ide at plante de rigtige planter på det rigtige sted i haven. Det vil sige de fugtelskende plantes på steder med fugtig jord eller delvis skygge, planter som vokser naturligt i skov og skovbryn skal plantes på skyggefulde steder, mens de tørketålende steppeplanter plantes på de solstegte og tørre steder i haven. På den måde klarer de bedre sommerens sol og varme.

Vandingsteknik

Det er vigtigt at bruge mindst muligt vand. Det kan man gøre på flere måder. Den mindste fordampning får man ved at vande i overskyet vejr, om aftenen eller lige efter en regnbyge, hvor haven ikke fik nok vand.

Når der kun er et begrænset antal rækker i køkkenhaven, der skal vandes, er en slange af den type, hvor vandet siver ud dråbe for dråbe, perfekt. Den lægges mellem grønsagsrækkerne eller langs en nyplantet hæk og vandet siver langsomt og dybt ned, og jorden er kun lige våd under slangen.

Hvis man vander med spreder, er det vigtigt at indstille vanderen, så kun det nødvendige areal vandes. På en god vippevander kan man indstille hvor langt der vandes til hver side. Hvis man kombinerer en sådan med regulering af vandtrykket, kan man faktisk på nogle få minutter og lidt øvelse indstille den til at vande et areal helt nøjagtigt. Men det kræver, at man kan se vanderen, mens man indstiller vandtrykket. Derfor er det en god ide nogle meter væk fra vanderen at montere en slangekobling med lukkemulighed på slangen.

Når man har vandet, gælder det op at forhindre de dyrebare dråber i at fordampe. Det gør man enten ved at løsne jorden eller ved at jorddække. Den mest effektive metode er at dække jorden – se artiklerne Jorddække og jorddækkematerialer og Jorddække i køkkenhaven.

Spørg Eksperterne og forum

Vores eksperter har holdt en velfortjent ferie, så det er nu muligt igen at stille spørgsmål. Da vi får rigtig mange spørgsmål – flere end vi kan overkomme at besvare og navnlig at redigere med de ressourcer, vi har til rådighed, vil vi gerne bede jer om kun at stille spørgsmål, som I ikke kan finde svar på ved at bruge søgefunktionen på de emner, som I søger på. Prøv flere gange med et par af de nøgleord, som indgår i jeres spørgsmål.

Der er desværre ingen garanti for, at man får besvaret sit spørgsmål, og der vil ofte gå 1–2 uger, inden der kommer et svar. Så ofte kan det være en god ide først at stille spørgsmålet i vores forum. Hvis man ikke i løbet af en uges tid har fået et tilfredsstillende svar her, kan man indsende spørgsmålet og bemærke i kommentarfeltet, at man har forsøgt sig i vores forum. Lad venligst være med at stille spørgsmålet samtidig i forum og sende det til »Spørg Eksperterne«, da vi så risikerer at to eksperter bruger tid på samme spørgsmål.

Vi har mange hundreder af ubesvarede spørgsmål liggende, som vi med blødende hjerte har valgt ikke at besvare. Vi har simpelthen ikke mulighed for at yde denne gratis service til alle de spørgelystne. Vi har i stedet valgt at starte på en frisk her efter ferien, så vi også får de årstidsaktuelle spørgsmål med til glæde for mange brugere med de samme problemer.

Hvis du ikke har fået svar på dit spørgsmål, og det stadig er aktuelt, så forsøg først at stille det i forummet, inden du sender det ind igen – som nævnt ovenfor. Samtidig skal der lyde en opfordring til alle, som har viden og erfaring om havebrug, til at være med til at hjælpe de haveejer, som beder om hjælp i forummet. Mange spørgsmål drejer sig om enkle forhold, som en erfaren haveejer kan besvare, andre kræver lidt mere ekspertviden, men det er der også en del af brugerne, der besidder, kan vi se af nogle af kommentarerne.

Her er du: Forsiden > 2003 > Havenyt uge 32, 2003

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider