Jordbehandling året rundt

Af Troels V. Østergaard, geolog og forfatter, Godsets Vin

jord

Hvis jorden løsnes, kultiveres og rives lige inden såning, udtørres den mindst muligt. Foto: Karna Maj

Foråret

Om foråret starter jordbehandlingen med, at vinterdækket fjernes. Dernæst løsnes med en greb. Det er nok at vippe greben, man behøver ikke at løfte jorden (kun hvis ukrudt skal fjernes). I mange tilfælde vil det være tilstrækkeligt at bruge en kultivator, hvis man synes, det er lettere. Man løsner jorden efterhånden, som den sås til. Det gælder om at få planterødder ned i de hulrum, man har skaffet med sin løsnen, så hurtigt som muligt.

På den jord, hvor der først senere skal sås eller plantes, kan man så forafgrøde for at fodre jordens organismer med stoffer fra rødderne. Så f.eks. spinat og honningurt samt sennep, hvis der ikke dyrkes kål.

Sommer

Jorddække

Jorddække med halm i køkkenhaven i Den Økologiske Have. Foto: Karna Maj

I løbet af sommeren holdes jorden så vidt muligt dækket enten med planter eller kompost og planteaffald. En udækket jord ødelægges meget hurtigt af plaskregn og af, at der vaskes jordpartikler ned i luftkanalerne i jorden. På den måde kan jorden blive så kompakt, at man vil kalde det traktose eller pløjesål, også selvom der aldrig har været hverken traktor eller plov på jorden.

Dækket med kompost virker også som næring for regnormene, og deres aktivitet er vigtig for jordens struktur.

Hvis jorden ikke har krummestruktur, kan det være en god ide med en jordforbedringskur midt på sommeren, hvor jorden løsnes i to spadestiks dybde og tilsås med en blanding af hurtigtvoksende grøngødningsplanter.

Når jorden ikke bruges til afgrøder, sås der grøngødning. Hvis man har plads til det i haven, er det en god ide at dyrke f.eks. en fjerdedel af jorden hvert år kun med grøngødningsplanter.

Eftersommer

fennikel

Fennikel med jorddække af kompost, som i august er ved at være delvist omsat. Foto: Karna Maj

Når bedene tømmes i løbet af sensommer–efterår, er det igen vigtigt at holde jorden dækket. Frem til ca. 20. september kan der sås grøngødning, såkaldt efterafgrøde, f.eks. havre, honningurt, boghvede. Fjern evt. ukrudt inden såning.

Efterår og vinter

Efterafgrøde

Det er vigtigt at så efterafgrøde i eftersommerens lune jord, hvor der frigives mange næringsstoffer efter høst. Foto: Karna Maj

De bede, der først tømmes senere, får, efter at man har fjernet evt. ukrudt, et vinterdække af kompost og planteaffald. Vinterdækket kan være indtil 6–8 cm tykt. Det må ikke være for kompakt, så jorden ikke kan ånde, men det er på den anden side en fordel, at det er så tæt, at det hindrer ukrudt i at spire.

Kommentarer

Der er 3 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Ormeposten

Bestil kompostorme fragtfrit

Ukrudtshajen

Rullerenser – hjulhakke – såmaskiner

Land Højbede

Land Højbede og Plantekasser

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Jordbehandling > Jordbehandling året rundt

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider