Sunde planter til haveejerne

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Når vi køber planter til haven, kan vi forvente, at planterne overholder regler om plantesundhed og er mærket med korrekt navn. Det enkelte virksomhed har ansvaret for, at der kun sælges sunde og korrekt mærkede planter.

Planter til salg på torvet.

Det er producentens egen interesse og ansvar at reglerne overholdes, så planterne er fri for skadegørere og korrekt mærket. Men Plantedirektoratet besøger produktionsvirksomheder og havecentre m.m. for kontrol 1–2 gange årligt. Foto: Karna Maj

Plantedirektoratet er kontrolmyndighed

Producenter af planter skal være registreret i Plantedirektoratet, som kontrollerer om bekendtgørelsens krav til planters sundhed og mærkning samt krav til virksomheder er overholdt. Kontrollen gennemføres først og fremmest hos producenterne, inden planterne sendes ud til detailsalg. Men planteskoler og havecentre, hvor planterne kan stå i en kortere eller længere perioder, og hvor de er i vækst, har også ansvaret for at planterne er sunde og uden de skadegørere, som er omfattet af bekendtgørelsen. Der sker også kontrol af, at mærkning med art og sort overholdes. Kun blomsterbutikker og detailsalg, hvor planterne sælges meget hurtigt er undtaget. Der udføres normalt kontrol 1–2 gange om året.

Kontrol for skadegørere og navneskiltning

Alle planter, der sælges, skal være fri for ca. 250 navngivne karantæneskadegørere, som fremgår af bekendtgørelsen. Desuden skal frugtplanter og grønsagsplanter være praktisk taget fri for andre skadegørere, som forringer planternes kvalitet og anvendelighed. Frugt- og grønsagsplanter skal også have en korrekt identitet, dvs. at planterne skal være af den slægt, art og sort, som står på etiketten.

Blomsterløg og blomsterfrø skal også have en korrekt identitet samt være praktisk taget fri for planteskadegørere. En lang række planter skal være mærket med plantepas – også ved detailsalg. Desuden gælder for alle planter, at de skal være mærket med korrekt botanisk navn.

Læs mere

Læs nyhedsartiklen Produktion og kontrol af planteskoleplanter hos detail plantehandlere/havecentre.

Se Bekendtgørelse om planter, nr. 925 af 16. juli 2007. Her er også bilag med lister over karantæneskadegørerne.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Forhandlerguide

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Plantning > Sunde planter til haveejerne

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider