Forum

Kommentarer til »Hvordan får jeg folk ud af min have?«

På denne side finder du kommentarer til teksten Hvordan får jeg folk ud af min have? Hvis du vil skrive en ny kommentar, kan det være en god idé at læse teksten først.

1 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Freya Grossmann, 15. februar 2017 kl. 22.04

Og ellers BERBERIS! Ingen kan forcere sådan en hæk!

2 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Helle B., 19. februar 2017 kl. 15.18

Det er da uforskammet, at folk bare går igennem, og endda tillader sig at fjerne dine knækfliser!

Det må da være en oplagt sag for grundejerforeningen, forudsat I har sådan en, men det har man vel de fleste steder.

Har du prøvet med et skilt: Privat grund, ingen gennemgang!
Evt et overvågningskamera?
Det kunne måske hjælpe, indtil din hæk er på plads.

Vi havde mistanke om, at jægere brugte stien bag vores skov, så vi bankede nogle hegnspæle i ret tæt tværs over. Siden har vi ikke set ATW-spor. Ellers havde jeg sat et "Trespassers will be shot" skilt op!

3 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lars Holt, 19. februar 2017 kl. 21.04

Inden du lægger dig for meget ud med naboer mm, bør du undersøge, om de rent faktisk ikke har færdselsret over din ejendom.
Hvis der har været almindelig færdsel i mere end 20 år, er der nok nogen, der har vundet hævd på færdselsret over din ejendom.

4 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Jens Knudsen, 20. februar 2017 kl. 11.49

Teksten i overskriften falder mig for brystet om at fortælle min erfaring for, at noget kan vendes ved at arbejde med i stedet for imod. Men jeg ved også, at denne totalændring inden i sig selv, er nok den sværeste opgave. Den praktiske udførelse med kreative løsningsmodeller er overkommelig og skal ses som en udfordring (måske til en selv iboende hang til "mit").

Jeg har en ret stor enghave ned til en sø. Der er en Hjertesti rundt om hele søen, undtagen lige min have. En bæk i kanten af haven er en naturlig grænse og for at komme helt rundt om søen skal man igennem bebygget område udenom.
Min have er oplagt at skyde genvej igennem og det er der mange, der har gjort.
Umiddelbart havde jeg det med blandede følelser. Løse hunde, deres efterladenskaber, øldåser og affald, når jeg gik i haven og hilst på, kiggede folk nogen gange undrende, som om jeg nok var en kommunal ansat, der som sådan "normalt" ikke hilste.

Jeg byggede bro over bækken og satte skilt op med tekste: Privat have med undertekst: du er velkommen til at gå gennem haven ad stien langs søen - hund skal være i snor.
Pludselig skete der en total ændring i folks adfærd. Mit skilt var ikke et forbud, men en oplysning. Jeg har fået mig en god snak om have med rigtigt mange, siden jeg tog denne beslutning om ændring til at arbejde med de kræfter, som mennesket har til at skyde genvej. Og det giver også mig gode oplevelser.

Broen var efter 10 år i sådan stand at skulle udskiftes og jeg op satte dette skilt i byggeperioden og lagde oplysningen på lokal facebook gruppe. I byggeperioden var der rigtigt mange interesserede forbi.

Jeg håber på, der findes en løsning, der giver fred i sindet.

5 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Jens Knudsen, 20. februar 2017 kl. 11.50

Jeg skal lige vise mit færdige broprojekt.

6 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: James F., 20. februar 2017 kl. 12.12

Hvor ér du en venlig person Jens!
Et ordsprog hedder: Vær den forandring, som du ønsker at se i verden.
Jeg tror, at de fleste mennesker helst vil opføre sig venligt og hensynsfuldt over for andre.

Brian, jeg tror, at du kommer langt ved at sætte et skilt op inde på Din grund med teksten: 'Du er nu på vej ind i min have, - kom til døren, hvis du ønsker en rundvisning.'

Vi når længere med oplysning end afvisning.
MVH. James

7 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Jens Knudsen, 20. februar 2017 kl. 13.13

Helt enig - James

8 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 20. februar 2017 kl. 23.37

Som Lars skriver, så hersker der den sære retstilstand at fremmede kan "vinde hævd" f.eks. på at færdes over ens grund. Jens og tilsvarende venlige sjæle risikere altså at deres venlighed med tiden bliver noget andre krav på.
Det kan være rigtigt ærgerligt hvis man får lyst til at bruge jorden på en anden måde eller hvis man står og skal sælge.

9 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lars Holt, 22. februar 2017 kl. 17.12

Det at kunne vinde hævd er ikke en sær retstilstand. Det fremgår af Danske Lov, der er en af de ældste stadig gældende love (selv om der ikke er mange aktive bestemmelser tilbage).
Hvis nogen får lov til at benytte et stykke jord, eller en færdselsret, vil der ikke kunne vindes hævd på denne benyttelse. Det fremgår af stk. 1
Udfordringen er bevisførelsen. Man skal kunne bevise, at man har lånt den pågældende rettighed ud.

10 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Tilde P., 22. februar 2017 kl. 17.41

Lars Holt.
Helt fra hukommelsen.
Er en hævdvunden ret til f.eks. færdsel over anden mands grund ikke personlig ?
Jeg mener at kunne huske her var en gammel fisker som havde vundet hævd til at færdes på en ellers nedlagt vej langs stranden gennem en sommerhusgrund. Retten faldt væk da han døde.

Vh. T&HPP

11 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lars Holt, 22. februar 2017 kl. 19.48

Jo, hævden er personlig.
Hvis det er brugshævd (f.eks. færdselsret) er det kun den, der har vundet hævden, der er omfattet. Børn skal have benyttet den sammen med rettighedshaveren i hævdstid, for at den kan gå videre med hævden.
For færdselsret kan der dog være tale om almen ret. Da jeg blev undervist på KVL var det når det havde været sådan i alderstid (altså så længe nogen kunne huske tilbage - og den gang mente man, at det måtte være 50 år. Men det står ikke præcist i loven, og mig bekendt er de ikke kommet nye domme siden.
Hvis det er ejendomshævd (at man har benyttet en anden mands/(kvinde var ikke relevant den gang) ejendom, uden at andre havde kunnet benytte den (hegnet den) tilfalder hævden ejeren, men senere den efterfølgende ejer.

12 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 22. februar 2017 kl. 21.17

Ja, det er en gammel retstilstand men jeg synes alligevel at det er "sært" at man kan opnå rettigheder over andres ejendom uden betaling, modydelse eller aftale. Det hører ikke et moderne velordnet samfund til efter min mening.

Uanset hvad man mener om loven, så må man jo forholde sig til at den er som den er. Jeg er ikke nok inde i reglerne til at sige helt sikkert om nogen med tiden vil vinde hævd på at gå gennem Jens have, men det er da en "risiko" man bør have med i sine overvejelser.

13 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Jens Knudsen, 22. februar 2017 kl. 22.28

Jeg har overvejet "risiko"ved et eventuelt salg om at potentielle køber gruppe bliver smallere. Jeg ved udmærket, at der ikke er overvægt af mennesker med min holdning til at dele.
Men situationen med eller uden min holdning var i praksis den samme med at en ikke helt lille gruppe mennesker benyttede genvejen. Principielt kunne de måske over tid påberåbe sig en hævd ret. Ved den nuværende ordning opstår der ikke konflikter, gruppen består af venlige mennesker, der hilses velkommen. Denne ordning vil næppe udløse nogen retslige krav. Det kan jeg ikke se skulle opstå.

Med til historien har både jeg og den tidligere ejer fået tilbud fra den gamle kommune om køb af arealet til sti og et mindre vådområde. Standard kvadratmeter pris og et lille beløb for tab af herligheds værdi.
Den tidligere ejer betragtede tilbuds prisen som uartig og svarede ikke på henvendelsen.
Jeg valgte heller ikke at svare. Mest fordi vådområdet har en fauna af sjælden karakter. Her er bl.a. den helt vilde engblomme, som jeg formerer ved deling. Frøene kan jeg ikke få til at spire - men det er en helt anden historie.

14 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Tine Horsum, 24. februar 2017 kl. 16.20

I dag kan man altså ikke "vinde hævd" på færdsel på andre menneskers grund.

Det fik jeg da at vide, da jeg fik noget paranoia over- at min flinke nabo klipper hækken- på min side?

Ligesom landmændende ikke må barbere min grund af som en tyndskåren salami bare fordi. de kan?

Det med landmændene og deres ret til at køre tæt på mi skel, var jeg ved at gå i spåner over!
Nogen sagde 50 cm- nogen mindre. Men humlen er jo: At jeg ikke kan trimme mit hegn på ydersiden, hvis jeg skal jokke i kornet.

Mvh
Tine- nok ikke så hjælpsomt.

15 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lars Holt, 24. februar 2017 kl. 17.33

Dette er gældende ret:
1. Art. Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder hand, uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, med mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant, eller i Forlæning, eller i Forsvar.
Min oversættelse: Har man uden indsigelse rådet over en ejendom i 20 år vinder man hævd på den, medmindre man har haft den som pant, lånt eller lejet den
2. Mand kand saa vel paa Brug som paa Ejendom fange Hævd. Min oversættelse: Man kan vinde hævd på både brugsret og fast ejendom.
3. Haver nogen Ejendom i Haand og havendis Værge, og anden Mand siger den sin at være, da er den, som i Hævd haver, i hvor faa Aar det er, ikke pligtig til at føre sin Adkomst tilstæde, med mindre den, som søger Ejendommen, fører sine Bevisninger frem, hvormed hand Ejendommen vil vinde.
Min oversættelse: Den som bestrider en ejers ret til en ejendom må bevise sin egen adkomst.

16 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Tilde P., 24. februar 2017 kl. 17.49

Ad 1.
Jeg mener, det er afgørende , at en sædvane, især ved ejerskifte. bliver påtalt, da eventuelt optjent åremål kortere end 20 år derved bliver ophævet.
Som jeg husker skal ny ejer båtale indenfor en bestemt tid.
Er dette korrekt?
Vh. T&HPP

17 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 24. februar 2017 kl. 18.22

@Tine. Som jeg forstår det kan din nabo ikke vinde hævd på at færdes på din side af hækken hvis 1) det sker efter aftale eller 2) du beder ham om at lade være. Her står en masse:

www.bolius.dk/har-vi-vundet-haevd-paa-arealet-mellem-skel-og-haek-22509/

18 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lars Holt, 24. februar 2017 kl. 21.35

@Tilde
Det er korrekt, at hvis en hævd ikke er blevet tinglyst, vil hævden bortfalde, hvis den nye ejere ikke ved almindelig omhu kunne se, at der kunne være vundet hævd.
Den nye ejer har en frist på 2 år til at gøre indsigelse.
Sagt på en lidt anden måde: man køber, det man har set. Hvis der er et hegn, kan man ikke forvente at eje noget på den anden side af hegnet, selv om en senere eftermåling viser, at det engang har været anderledes.
Hvis der er en sti med offentlig adgang på tværs af ejendommen må man forvente, at der er nogen, der har færdselsret.
@Claus
Man kan vinde hævd på den færdsel, der er nødvendig til at passe sin ejendom fra naboejendommens side af skellet, f.eks. klippe hæk, male bygninger eller hegn. Men hævden vil ikke kunne udbredes til at gå der i (tide og) utide. Hvis der er vundet hævd på at passe et egethegn, kan hævden brydes ved at hegnet bliver et fælleshegn.

19 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Claus K Madsen, 24. februar 2017 kl. 22.21

@Lars, men er det hævd? Har man ikke generelt ret til at få adgang for at male en mur eller lign. som står helt op til skel?

20 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lars Holt, 24. februar 2017 kl. 22.37

Opsætter man eget hegn, herunder mur, skal den stå på egen grund, og kunne passes derfra. Dvs. at den skal stå så langt fra skel, at man kan færdes på egen ejendom.
Hvis det er fælleshegn, skal man ikke ind hos naboen, for da passer man hver sin side af hegnet.
Carporte og garager kan i visse tilfalde bygges i skel. Her må jeg erkende, at jeg ikke ved, hvad der gælder om vedligeholdelsesretten, men det må være naturligt, at man må vedligeholde sin ejendom, hvis den er lovligt opført - altså i begrænset omfang færdes på naboens ejendom.

21 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Tine Horsum, 25. februar 2017 kl. 15.41

Min garage er opført 5 cm fra skel, men da det er ud mod en mark- må jeg sådan set gerne bygge en ny med den samme afstand.

Havde det været op mod en "rigtig" nabo, så må man kun opføre 10 kvm nybyg, det gamle krav om 3 meter til skel er bortfaldet.

Jeg må også gerne genopføre min ( ret havarerede) garage, også hvis den lå i skel til nabo, da jeg har "hævd" på beliggenheden (opført i 1984- vi overtog i 1995).

Heldigvis har landmændene opgivet det hjørne, den ligger i. Vi havde desværre en sag om, at de havde kvast nogle brædder i siden af garagen. Desværre fik landmændene så en tømrer ud, der lappede- men ikke kom ind til os, så fodremmen, der også fik et skrub- er godt muggen nu. Så ny garage... :-P

Hvad værre er: De har vist nedpløjet min skelpæl. Og jeg orker ikke endnu en tur med den nabo, der ejer jorden, men forpagter den ud. Han ER så træls. Sidst havde de bare lagt en kampesten på skelpælen, nu er den væk!

(At oplede hvem, der har pløjet eller harvet var ikke let- og den der jordejer er for viderekomne! Han er sær. Det er jeg også! Men normalt kan jeg godt kommunikere med folk. Det var endda ikke somom, jeg var sur. Bare lidt ærgerlig).

Mvh
Tine- undskyld smøren!

22 af 25 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Lars Holt, 26. februar 2017 kl. 10.50

Man kan ikke vinde hævd (få en bygning godkendt) på en bygning, der er ulovligt opført.

23 af 25 Skriv nyt svar | Link

Skrevet af: Anonym bruger, 26. februar 2017 kl. 12.13

Slettet af administrator 28. juni 2022 kl. 12.29.

24 af 25 Skriv nyt svar | Link

Skrevet af: Anonym bruger, 26. februar 2017 kl. 12.39

Slettet af administrator 28. juni 2022 kl. 12.29.

25 af 25 Skriv nyt svar | Link

Skrevet af: Luthor2corploanfirm Luthor2corploanfirm, 29. november 2018 kl. 10.14

Slettet af administrator 30. november 2018 kl. 11.09.

Nyt svar til emnet »Hvordan får jeg folk ud af min have?«

Du skal være logget ind som bruger, før du kan deltage i forummet på Havenyt.dk. Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du oprette dig som bruger her.

Brugernavn (e-mail-adresse):

Her er du: Forsiden > Forum > Kommentarer > Kommentarer til »Hvordan får jeg folk ud af min have?«

Søg:

St√łt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider