Forum

Kommentarer til »Hvilke æblesorter kan anbefales til et stort gammeldags æbletræ?«

På denne side finder du kommentarer til teksten Hvilke æblesorter kan anbefales til et stort gammeldags æbletræ? Hvis du vil skrive en ny kommentar, kan det være en god idé at læse teksten først.

1 af 2 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Henning Fra Den Grønne Cottage, 20. januar 2003 kl. 12.01

At vi kan få det indtryk, at

" ''Elstar'' skulle være specielt modtagelig for sygdomme"

...kan vel ikke undre, hvis man læser:

"Kan I anbefale en god og sund æblesort, der modner i efterårsferien?"
af Henrik Ahlmann.

www.havenyt.dk/spoergsmaal/frugt_og_baer/957.html

2 af 2 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Henrik Ahlmann, 23. januar 2003 kl. 20.14

Det er faldet flere for brystet, at Elstar i artiklen er beskrevet som "følsom for en række sygdomme". Spørgsmålet gik på anbefaling af en sund sort. Nu er æblers sundhed ikke en sort-hvid betragtning. Elstar er ikke "speciel" følsom, men sorten har i et økologiske dyrkningsforsøg (11 sorter over 3 år) vist sig mest modtagelig for meldug af alle testede. Elstar er moderat modtagelig for skurv og meget modtagelig for lagerskruv, hvis smittebetingelserne er gunstige. Med hensyn til skadedyr har sorten i enkelte år haft ret svingende niveauer af efterårsskader forårsaget af blad- og frugtviklere. For frugttræsspindemiders vedkommende angives der i Elstar at overvintrende æg i forholdsvis stort omfang. Sorten er ikke medtaget på sortsanbefalingen til private haver for 2000 (Grøn Viden 131, Dansk Jordbrugsforskning), antagelige af samme grund. At der er divergerende opfattelser af sortens sundhed fremgår af besvarelsen, men summen af disse data bliver for mit vedkommende at jeg ikke betegner sorten som decideret "sund".

Ingen tvivl om, at Elstar er et dejligt spiseæble, hvad angår smag og ''friskhed'' og giver i mange tilfælde en dejlig høst, men den anbefales altså hverken til erhvervsmæssig økologisk dyrkning eller haver af DJF.

Den her referede undersøgelse "Æblesorter til økologisk dyrkning" er af Statens Planteavlsforsøg, Foulum udgivet som SP-rapport nr. 16, 1995. Forfattere: Marianne Bertelsen & Jørgen Grauslund, der er tilknyttet forskningscenter Årslev, afd. for frugt og grønsager.

Nyt svar til emnet »Hvilke æblesorter kan anbefales til et stort gammeldags æbletræ?«

Du skal være logget ind som bruger, før du kan deltage i forummet på Havenyt.dk. Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du oprette dig som bruger her.

Brugernavn (e-mail-adresse):

Her er du: Forsiden > Forum > Kommentarer > Kommentarer til »Hvilke æblesorter kan anbefales til et stort gammeldags æbletræ?«

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider