Forum

Kommentarer til »Jernbanesveller i haven«

På denne side finder du kommentarer til teksten Jernbanesveller i haven. Hvis du vil skrive en ny kommentar, kan det være en god idé at læse teksten først.

1 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Karna Maj, 21. november 2003 kl. 14.50

I Miljøprojekt nr. 728 2002, Teknologiprogrammet for jord. og grundvandsforurening kan man side 48 læse følgende:

"Ligeledes har forsøg med vejvand tæt på kreosotimprægnerede pæle vist, at vejvand indeholdt op til 552 µg total PAH/l ved siden af pælen, mens vejvand ved 4 m afstand viste et PAH -indhold på 23,3 µg/l."

www.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87–7972–303–9/pdf/87–7972–304–7.pdf

Det bestyrker rådet om ikke at bearbejde jorden omkring jernbanesveller i haven – eller måske se at få dem fjernet, hvis de ligger tæt ved grønsagsbede.

2 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Svend Høst, 11. november 2006 kl. 8.50

Det er noget giftigt stads at anbringe i sin have!

Mvh Svend Høst

3 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Karna Maj, 13. november 2006 kl. 11.09

Man kan faktisk købe nye "jernbanesveller", dvs. i ca. samme dimension som de gamle, men i ubehandlede i lærk og eg.

4 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Mogens Nielsen, 9. marts 2007 kl. 7.17

Når ens nærmeste familie dør af kræft, begynder du på et tidspunkt, at analysere hvad årsagen kan være, når du så læser, at gamle jernbanesveller kan være kræftfremkaldende, og at din afdøde familie elskede at opholde sig i deres nedgravede solgård, som var omgivet af netop jernbanesveller, får du en begrundet mistanke.

Søster blev 42 år, svoger blev 54 år.

Hold jer langt væk fra det stads.

5 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Søren Sørensen, 31. oktober 2007 kl. 14.08

Hvor kan jeg købe ubehandlede jernbanesveller?

6 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Winnie Poulsen, 1. november 2007 kl. 11.36

Prøv og kig på www.robinie.dk
Hilsen Winnie

7 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Karna Maj, 11. februar 2008 kl. 11.27

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at gamle sveller indeholder creosot – se debatten ovenfor.

Det er forbudt at bruge produkter, som indeholder creosot til følgende formål:

1) til dekorative eller andre formål inde i bygninger, uanset disses bestemmelse (beboelse, arbejde, fritid)

2) til fremstilling af beholdere, der skal anvendes til dyrkning, og eventuel genbehandling af disse, eller til fremstilling af emballage, som kan komme i berøring med – eller andre materialer, der kan kontaminere – råvarer, varer på mellemstadiet og/eller færdigvarer, som er bestemt til konsum og/eller foder, og eventuel genbehandling af disse

3) på legepladser og andre udendørsfaciliteter til rekreative formål eller i andre situationer, hvor der er fare for, at det kan komme i berøring med huden.

Det er ikke mange steder i haven, hvor man kan undgå at komme i kontakt med sveller anbragt i en have.

Regler findes i Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81880

Hvis man vil af med sine gamle sveller, må de under ingen omstændigheder brændes, kun i forbrændingsanlæg ved meget høje temperaturer. Man kan kontakte teknisk forvaltning i kommunen og få at vide, hvordan man kan komme af med dem på en miljøansvarlig måde.

Med venlig hilsen
Karna Maj, redaktør

8 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Leo Ray Eriksen, 18. juli 2009 kl. 14.05

Jernbanesveller.

Udstødning fra biler, kosmetik, farvestoffer i tøj, transfedtsyre,
rygning, en alenlang liste af fødevarer, diverse tilsætningsstoffer, forskellige byggematerialer, plastiklegetøj, forskellige former for medicin, rengøringsmidler og hvad ved jeg. Kan bevisligt eller i mange tilfælde mistænkes for, at udgøre en fare for enten det ene eller det andet.

Ja, der er ingen tvivl om at vi lever i en farlig verden, men der kan næppe heller være tvivl om at megen risikovurdering er dybt subjektiv, og ofte helt uden proportionsfornemmelse, og når gamle jernbanesveller hænges ud som skulle de indebære en særlig risiko, ja så er jeg bange for at man, undskyld udtrykket, er hoppet lidt af sporet.

Jeg har uendelig svært ved at forestille mig at en svelle, som for over 40år siden blev imprægneret med Kreosol, skulle indebære en særlig trussel mod liv og helbred, medmindre man da går og æder af svellerne.

Af alle de i indledningen nævnte trusler, er jeg ret overbevist om at svellerne, må havne ret langt nede på listen. Med mindre man alvorligt prøver på at imødegå de førstnævnte farer, kan jeg ikke tage det alvorligt, at man specielt skulle fokusere på den med svellerne.

Kreosol er lavet på basis af Bøgetjære og i Salomonsens konversationsleksikon kan jeg se, at en raffineret form "Kreosot" bruges som desinficerende middel i medicin og tidligere, har været meget anvendt både udvortes og indvortes, til behandling af tuberkulose og tarmbetændelse.

Min familie og jeg har i nu over 10 år haft et udekøkken lavet af jernbanesveller, og jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg ikke er, eller har været, det mindste bange for at det skulle kunne påvirke hverken mine børns, min kones eller mit eget helbred. Hvis en af os skulle gå hen og blive syg, ja så fortæller min sunde fornuft mig, at det nok snarere skal være fra en af de andre trusselsemner forklaringen vil skulle søges.

Hilsen
Leo

9 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Karna Maj, 20. juli 2009 kl. 10.01

Hej Leo

Prøv lige at se på årstallet for din udgave af Salomons konversationsleksikon. Vi er blevet klogere på mange ting siden. Sidst i 1950⁄erne anså man også nu forbudte og meget giftige sprøjtemidler for helt ufarlige.

Du har ret i, at vi påvirkes mange steder fra, og derfor er det en god ide at fjerne de påvirkninger, som man selv er herre over. Der er nok ude i det omgivende miljø, vi ikke kan gøre noget ved. Du kan selvfølgelig vælge at se bort fra påvirkninger fra dine jernbanesveller på din familie – det bestemmer du jo selv.

Med venlig hilsen
Karna

10 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Arnbjørn Kristiansen, 8. oktober 2011 kl. 8.22

Det er da helt sikker som Leo skriver ovenfor.

At mistænke familiens tidlige død med årsag i en nedsænket gårdhave, fremstillet af jernbanesveller, er simpelthen - efter min mening, årsagbenægtelse.

Some Leo skriver, har creosot været anvendt som medicin, helt op i "vores tid" og det helt uagtet hvornår det leksikon han har læst det i, måtte være udgivet.

Naturligvis skal man ikke gå i selvsving fordi nogle såkaldte eksperter, har koblet sig på en vogn der er udsendt af de samme myndigheder, som forbyder mineraler og andre for helbreddet virksomme stoffer i dagligvarehandelen.

I verdens største havenationer, England og Holland, er jerbanesveller stadig meget anvendt både som have anlæg, møbler og ornamenter, og sælges stykvis i havecentre for ca 250 kr.
Det skulle således skyldes at de ikke er lige så kloge som os, eller at de blot ikke har opdaget de påståede skadelige virkninger af creosot - naturligvis ikke, må jeg lige være her.

Nej det er naturligvis fordi sveller ikke er skadelige - medmindre altså, som Leo beskriver det, at man æder af dem.

Skulle svllerne blive forbudt i de nævnte lande, så vil det uden mindste tvivl kun ske med tvang fra EU - og de er jo som bekendt ikke for kloge.

11 af 11 Skriv nyt svar | Link | Rapportér

Skrevet af: Tom Andersen, 8. oktober 2011 kl. 12.16

Hej Arnbjørn

Du tager nu helt fejl - der er ikke tvivl om, at creosot er yderst sundhedsskadeligt. Hvis du blot magler viden, kan du få lidt her:

monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol35/volume35.pdf

Der findes mere af samme kvalitet, men søg det selv, hvis du ønsker at argumentere på baggrund af viden.

At creosot skulle have været anvendt til medicin siger jo ikke en dyt om sundhedsfaren. Hvad så med thorotrast eller hash, som begge er kendte eksempler på, at (nogle) mennesker bliver klogere med tiden eller mener du, at også disse fortsat skal anvendes i sundhedssektoren?

Sveller skal ikke "ædes" for at være skadelige - hudkontakt er tilstrækkeligt.

Jeg håber, at du vil stoppe med at negligere den alvorlige sundhedsfare, som der er ved creosot og dermed brugen af jernbanesveller i haven.

Det kan medføre sygdom hos de der udsættes for gentagen kontakt, f.eks. børn.

Nyt svar til emnet »Jernbanesveller i haven«

Du skal være logget ind som bruger, før du kan deltage i forummet på Havenyt.dk. Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du oprette dig som bruger her.

Brugernavn (e-mail-adresse):

Her er du: Forsiden > Forum > Kommentarer > Kommentarer til »Jernbanesveller i haven«

Søg:

StοΏ½t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider