Jernbanesveller i haven

Af Winnie Poulsen, væver

Mange haveejere, der har anlagt have i 70’erne, har været så »heldige« at få fat i jernbanesveller, som dengang var yderst efterspurgte til haveanlæg, bla. til højbede i køkkenhaven.

Det kan man læse om i en folder fra Miljøstyrelsen.

Titusind kroner spørgsmålet er, hvad man gør, hvis man har sveller i haven.

Indeholder creosot

Jernbanesveller er imprægneret med creosot, som er tjæreholdige fenolforbindelser, der kan forårsage allergi og eksem ved hudkontakt, og de er mistænkt for at kunne forårsage kræft.

Derfor er det en god ide at få fjernet sveller, hvor børn opholder sig – på legepladser, i sandkasser, som siddepladser osv.

Har man jernbanesveller i haven, skal man ikke gå i panik, understreges det i folderen. Størsteparten af creosoten er fordampet fra svellernes overflade. Men creosoten kan frigøres fra de indre dele af svellerne. Hvis de bliver opvarmet, f.eks. af solen eller varme fra et bål, bliver creosoten mere tyndtflydende. I folderen anbefales det at udskifte dem, hvis man observerer tjærestoffer på overfladen. Og så skal man selvfølgelig ikke save i dem.

Creosotforbindelser afgives til jorden

En undersøgelse viser, at der forekommer PAH forbindelser (indeholder kræftfremkaldende stoffer) i creosotimprægneret træ selv efter 50 år i naturen. En analyse af tre stolper, der havde stået i jorden i 40 år, viste, at det højeste creosotindhold fandtes i bunden af stolpen 80 cm under jorden, og det var typisk højere end den gennemsnitlige mængde, der oprindelig blev anvendt til imprægneringen. Dette tyder på, konkluderes der i undersøgelsen, at creosoten med tiden vandrer ned igennem stolperne i de lodrette kanaler i splintveddet. Undersøgelsen viste, at creosotkomponenter afgives til den jord, der ligger i umiddelbar kontakt med de creosotimprægnerede stolper.

Hvad gør man i praksis

Dette må i praktis betyde, at man skal undgå at bearbejde jorden ind til jernbanesveller, hvis man vælger at beholde dem i haven.

Et helt særligt problem er jernbanesveller som kant på højbede, hvor der dyrkes grønsager. I pjecen står der:

»Du skal endvidere være opmærksom på, at grønsager, som er dyrket i højbede af sveller, skal skylles grundigt, før du spiser dem – de farlige molekyler fra creosoten kan sidde i jorden, men optages ikke af planterne.«

I et baggrundsnotat fra Dansk Teknologisk Institut står der:

»På basis af det foreliggende materiale kan der ikke drages nogen sikre konklusioner om, hvor stor en sundheds- og miljømæssig risiko genanvendelse af creosotimprægneret træ til rekreative formål udgør.«

Det er altså op til den enkelte haveejer, hvad man vil gøre med de sveller, der ligger i ens have.

Men det er strengt forbudt at anvende svellerne som brænde eller afbrænde dem i haven. Hos teknisk forvaltning kan man få at vide, hvordan man kan komme af med dem.

Pjecen, som er udkommet i marts 1999, kan bestilles gratis hos Miljøbutikken, tlf. 33 95 40 00.

Kommentarer

Der er 11 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Land Højbede

Land Højbede og Plantekasser

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Anlæg og teknik > Jernbanesveller i haven

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider