Havenyt uge 14, 2004

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Foråret kommer i denne uge, og med dagtemperaturer helt op til til 15° C vil bierne komme frem og besøge alle forårsblomsterne. Varmen vil også hurtigt få vintergækkerne til at visne, men påskeliljernes knopper er tykke og på vej til at springe ud, og minipåskeliljerne står allerede i fuldt flor. Kejserbusken står med en sky af lyserøde blomster, pebertræets grene er tæt besat med masser af små lilla blomster, forsythiabuskens knopper er store og gule og knopperne på en hel del træer og buske er ved at briste, bl.a. frugtbuskene. Jo, foråret er lige om hjørnet.

Riv græsplænen fri for grene

Det dejlige forårsvejr kan bruges til lidt god motion i haven med at rive grene af græsplænen, inden den begynder at vokse. Det er endnu for tidligt at rive mos af, da man risikerer at ødelægge flere græsplanter end mos. Det skal vente til græsset er kommet i vækst, og mosset begynder at tørre ud og let giver slip. Græsset skal have lov til at blive godt langt – minimum 6–8 cm – inden det slås første gang, så rødderne kan komme i god vækst først.

Fjern gamle blade og frugter fra frugttræerne

Når man er i godt i gang med riven, er det også en god ide at fjerne alle æbler og æbleblade, som ikke er formuldet i vinterens løb. De indeholder smitstof, og de nye blade kan smittes med bl.a. skurv, hvis bladene ikke fjernes. Indtørrede små æbler på træerne kan smitte årets frugter med gul monilia, så de rådner på træet.

Jordtemperatur og tjenlig jord

Jorden skal have en vis temperatur, førend frø spirer, og hvis man sætter kartofler i kold jord, vokser de ikke tilfredstillende. Spiretemperaturen for frø er forskellig fra art til art, og ofte er det bedst at vente til temperaturen nærmer sig den ideelle temperatur, da det giver hurtigere og dermed mere sikker spiring. Det er derfor en god ide at investere i et jordtermometer.

Det gælder altså om at have tålmodighed lidt endnu, og desuden skal man kun bearbejde jorden, hvis »den er tjenlig«, som garvede havejere siger. Det betyder, at jorden skal være fin og smuldrende og skal kunne kultiveres og rives, uden at der dannes klumper. Tidspunktet er meget forskelligt efter den jord, man har. Sandjord kan være tjenlig flere uger førend stiv lerjord. Det første forår man har have, har man ikke den fornemmelse for jorden, og det kan være en god ide at holde øje med, hvornår de fleste andre går i gang. Det er vigtigt i løbet af foråret at få en fornemmelse for, hvornår jorden er god at bearbejde. Hvis man går for tidligt igang, får man let en lidt knoldet jord, hvor planterne har dårligere vækstbetingelser. Især ved leret jord skal man være meget påpasselig med ikke at bearbejde jorden, førend den er fint smuldrende.

Lægning af tidlige kartofler

De tidlige kartofler sættes så snart jorden er 8°, og det ser ud til, at vinteren er slut. Lige nu er jordtemperaturen omkring 3–4° C, og den kommer ikke op på 8° C, førend nattemperaturen bliver højere.

Har man derimod plastfolie over et stykke jord, vil jordtemperaturen begynde at nærme sig de 8° C nu, hvor vi får lune dagtemperaturer. Midt på eftermiddagen kan den godt nå op på 12° C, men er kun omkring 3–4° C om morgenen. Jordtemperatur måler man med et jordtermometer, normalt i 10 cm dybde.

Med fortsat sol og knap så kolde nætter, kan det ikke vare mange dage, førend de tidlige kartofler kan sættes under plast. Man kan evt. nøjes med at lægge en halv snes knolde i første omgang, og så vente yderligere nogle dage, inden resten lægges. Tidlige kartofler skal ikke bruge så megen plads, så der sættes 3 rækker på et 120 cm bredt bed med 35 cm afstand i rækken. Plastfolien dækkes over igen efter sætning.

Tangdække på aspargesbede

Aspargesbede er svære at holde fri for ukrudt, da man ikke kan hakke, uden at man beskadiger de mange aspargesskud, som er på vej nede i jorden. Det er derfor en god ide at få luget bedet fri for evt. flerårigt ukrudt i det tidlige forår, og derefter dække det. Normalt dækker man ikke bede i foråret, men fjerner tværtimod alt jorddække for at jorden hurtigere kan blive varm til at så i. Men aspargesbede med grønne asparges kan man godt dække. Og tang hentet på stranden er det helt rigtige, da asparges er en strandplante og vokser naturligt ved stranden netop i tangdynger. Tre affaldssække godt stoppet passer til at dække 10 m² aspargesbed med, og man er så stort set fri for at tænke mere på lugning af frøukrudt i sommer. Tangen er samtidig god gødning med masser af mikronæringsstoffer. Har man ikke tang, kan man tilføre et lag kompost som gødning og dække med 10 cm halm i stedet for.

Forkultivering i drivhus

I drivhuset kan man nu begynde at forkultivere en del af de grønsager, som skal plantes ud i maj, bl.a. porre, salat og kål. Den største fordel ved at lave sine egne udplantningsplanter er, at man selv kan bestemme sorten. Det giver sikkerhed for, om det er efterårs- eller vintersorter af porre og rosenkål, og desuden er der mange flere spændende kålsorter til rådighed fra frø, end man kan købe som udplantningsplanter. De allertidligste blomkål, kan det dog godt betale sig at købe, da blomkål er kritisk med temperaturer under forkultiveringen.

Normalt vil man ikke prikle og plante disse planter om, hvorfor det er vigtigt, at de har næring nok under hele forkultiveringen. Det gøres bedst ved at lægge et godt lag kompost i bunden af såkassen og derover en mere næringsfattig såjord. Efter såning dækker man med klar plast, så jorden varmes op, og den forbliver fugtig under spiringen. Hvis nætterne er kølige, kan man evt. lægge isolerende bobleplast eller andet over, som kan forhindre at jorden afkøles så hurtigt om natten

I drivhuset kan man også så en lang række blomster til udplantning, f.eks. tagetes, ærteblomster, tropæleum og andre blomster, som ikke kræver høje temperaturer for at spire.

Der er ingen grund til at forkultivere mange gange det antal planter, som man skal bruge, med mindre man nyder at forære planter væk. Det er bedre at så med lidt større afstand i såkasserne, så den enkelte plante får god plads. På den måde får man også gode udplantningsplanter med en god rodklump. Kål, salat og blomster skal helst stå med 3–4 cm indbyrdes afstand for at give gode udplantningsplanter, mens porrer kan stå tættere. Ærteblomster forkultiveres i potter til direkte udplantning, gerne med 3–4 planter i hver 8–10 cm potte.

Plant om i tide

Hvis man har sået udplantningsplanter indenfor allerede i februar, er det sikkert en hel del, som skal prikles enkeltvis ud i potter eller i kasser. Meget tidligt såede tomater, chili, spansk peber m.m., er også ved at være så store, at de skal have en større potte. Især tomater har behov for en større potte, så snart rødderne har gennemvævet jorden. Planter man ikke om i tide, vokser planterne ikke optimalt.

Fjern knopper med solbærknopgalmider

Noget af det, vi længes mest efter, er, at træer og buske grønnes. Blandt de første er stikkelsbær, og ser man godt efter, så er knopperne bristet både på stikkelsbær, solbær og hindbær, foruden en række af havens prydbuske.

Det er i øvrigt en god ide at efterse solbærbuskene i den kommende tid for knopper angrebet af solbærknopgalmider. De angrebne knopper er helt runde og springer ikke ud, mens de normale knopper er spidse. Hver knop kan indeholde flere hundrede solbærknopgalmider. De forlader knoppen ved begyndende blomstring og inficerer andre knopper. Resultatet er faldende udbytte. De runde knopper pilles af og fjernes fra haven, og hvis man gør dette omhyggeligt, er det muligt at holde angrebet på et lavt niveau.

Forårsmarked i Den Økologiske Have

Den Økologiske Have i Odder har fået et 250 m² stort drivhus, som skal bruges til udstillinger og arrangementer. Det første arrangement i det nye store væksthus er et forårsmarked søndag den 4. april kl. 11–16, hvor der i dagens anledning er gratis entre. Her kan man kan købe økologiske frø, læggekartofler, stikløg, organisk gødning, pottejord, fiberdug til beskyttelse af de nyspirede frø og småplanter, kompostorm, enkelte redskaber m.m. Medarbejderne giver gerne gode råd. Man kan også benytte lejligheden til at gå sig en tur i besøgshaven.

Her er du: Forsiden > 2004 > Havenyt uge 14, 2004

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider