Rådne frugter på træerne

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Gul monilia, Monilia fructigena, er en svampesygdom, som angriber frugter på blomme, hassel, kirsebær, pære og æble. Denne svamp kan gøre det af med ellers flotte og store frugter på få døgn, mens de endnu sidder på træet.

Det er kun sårede frugter, som angribes. Angrebet er værst i den periode, hvor frugten modner. Der skal fugtighed til, men i eftersommeren er der mange nætter med rigelig dugdannelse. Hos æblerne er det især søde æblesorter som ‘Ingrid Marie’, der er udsat.

gul monilia blommer

Hvis man ikke hurtigt fjerner de angrebne blommer, smitter det hurtigt til de nærtsiddende blommer. De angrebne blommer er allerede så småt begyndt at skrumpe ind til mumier. Foto: Karna Maj

Frugterne rådner på få dage

De brune, rådne frugter lugter af eddike, og efterhånden kan der udvikles en samling af fedtede, overfladiske koncentriske ringe af hvide eller gullige sporebelægninger. Det er vigtigt at fjerne angrebne frugter, så snart man ser, at der er et angreb, da der overføres sporebelægninger til nabofrugter, hvis der er tæt kontakt, som f.eks. hos ‘Ingrid Marie’, hvor der hænger flere æbler helt tæt sammen.

De rådnende æbler må gerne komme på komposten, det er kun de indtørrede æbler, der bliver hængende, der giver smitten videre.

Frugtmumier skal fjernes

Nogle af de angrebne frugter falder ned på jorden, mens andre bliver hængende og tørrer ind til såkaldt frugtmumier, der bliver hængende på træet. Det er disse, der bringer smitten videre til næste års frugter. Når man fjerner angrebne frugter vil man ofte finde »synderen« i form af en ganske lille indtørret frugt fra sidste år. Det er derfor vigtigt at få fjernet alle angrebne frugter fra træet, når der plukkes. Når de først er indtørrede, er de vanskelige at få øje på. Det er en god ide i løbet af vinteren at se træerne efter for disse frugtmumier. De skal fjernes fra haven, ikke smides på jorden eller i komposten.

Sorte æbler

Under lagring vil æbler med gul monilia, bl.a. de, der har haft berøring med rådne naboæbler, blive kulsorte og helt rådne. De sorte æbler ses også i nedfaldsfrugt sidst på efteråret.

negeræble

Ingrid Marie æbler smidt ud til fuglene midt i februar. Til venstre ses et helt sort æble, angrebet af gul monilia under lagring. Foto: Karna Maj

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Plantesygdomme > Rådne frugter på træerne

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider