Honningbier til husbehov

Af Karin Gutfelt Jensen, Lottenborg Have

Dette er et uddrag af en længere artikel om, hvordan man kan holde honningbier i haven. Hele artiklen kan læses i medlemsblad nr. 6–2019 fra Praktisk Økologi. Læs mere om, hvordan du kan få fat i hele artiklen nederst på siden.

Biavl er blevet poupulært

Biavl i Danmark har i en lang periode været for nedadgående, men de seneste 5–10 år er udviklingen vendt. Nye biavlere er kommet til, og det er især blandt haveejere i bynære omgivelser, man finder dem. Man kan nemlig sagtens holde honningbier i selv en lille have uden, at de er til gene for en selv eller naboen.

I en gennemsnitlig dansk sommer kan en bifamilie producere ca. 40 kg honning, hvilket for de fleste familiers vedkommende er rigeligt til et års forbrug.

Når man bliver biavler, får man mere fokus på at dyrke nektarplanter til gavn for både honningbier og de vilde bier. Honningurt er en god nektarplante. Foto: Karin Gutfelt Jensen

Bigården

Det er tilladt at holde bier i private haver, men bierne må ikke være til væsentlig gene for andre. I givet fald kan bierne kræves fjernet. Kommuner og grundejerforeninger kan have regler, der indskrænker retten, så det er vigtigt at undersøge, om der forefindes restriktioner, inden bierne anskaffes.

Det kan også være en god idé at få en snak med naboerne om, hvor bistaderne skal placeres i din have, så de ikke føler sig utrygge ved de nye husdyr. I det hele taget er det en rigtig god idé at gennemtænke bigårdens placering og indretning før start, så biavlsarbejdet gøres let og overskueligt.

En god bigård står i læ, er tør og lun og har gerne direkte sol en del af dagen. Vælg et sted i haven, hvor sneen altid smelter tidligt, og der aldrig er meget mudret. Et hegn eller en hæk, som er mindst 180 cm høj, rundt om bigården vil både skabe læ og tvinge bierne op i luften, når de flyver til og fra stadet, hvilket forebygger sammenstød med forbipasserende.

Bigården bør være så rummelig, at man kan bevæge sig frit, når bierne tilses, og der bør være plads til et stade eller to mere end planlagt. Det er ikke ualmindeligt, at en familie sværmer, og så vil der være brug for et bistade til sværmen.

Adgangsvejen bør være nem og jævn og så kort som mulig, så de tunge honningmagasiner ikke skal slæbes langt og hen over knoldet jord.

Biavleren har pligt til at sørge for drikkevand til bierne. Reglerne foreskriver, at der skal være drikkevand, eksempelvis en sø, højst 300 meter fra bigården. Man bør dog have vand til dem tæt på bistadet alene af den grund, at det kan forebygge, at bierne anvender naboernes fuglebade og svømmebassiner som vandressource, hvilket ikke altid er populært.

Drikketruget kan være et kar med sten eller klyner, som bierne kan stå på, mens de drikker, eller et vandhul i haven med fladt skrånende sider.

Årets arbejde med bierne

Biernes adfærd og dermed biavlerens arbejde styres af årstid, vejr og adgang til fødekilder. Rettidig indsats både i de sæsonbetingede rutiner og ved uforudsete hændelser, for eksempel en død dronning, er vigtig for at holde bifamilien sund og velfungerende.

For at følge godt med i biernes udvikling og sundhed bør de tilses cirka en gang om ugen, fra sæsonen starter i det lune forår, til den slutter i sensommeren.

Forårets arbejde

Når bierne er gået på vingerne for første gang efter vinteren, kan man begynde at kigge til dem på lune forårsdage. Den første opgave er at rense bistadets flyvespalte for døde bier, så de ikke ligger og rådner. Senere kan man i opstablingsstadet udskifte den beskidte bund med en ren.

Mangler bierne foder, er det vigtigt at give dem foderdej, så de kan klare sig, til forårets blomsterflor er stort nok til at forsyne familien.

Ellers består forårets arbejde primært i at følge bifamiliens udvikling, blandt andet om dronningen er aktiv, og sørge for at der hele tiden er tilstrækkelig plads til, at hun kan lægge æg, og arbejderbierne kan lagre nektar og pollen.

Vil du vide, hvordan du sørger for, at bierne har tilstrækkelig plads, hvad arbejdet med bierne består i resten af året, hvornår honningen kan høstes, hvilket udstyr du skal bruge og meget mere om honningbier generelt, så kan du læse det i medlemsbladet nr. 6–2019 fra foreningen Praktisk Økologi.

Alle medlemmer af Praktisk Økologi får tilsendt seks medlemsblade i løbet af et år og kan købe tidligere årgange til en god pris. Vil du også gerne have medlemsbladene, så meld dig ind i Praktisk Økologi.

Læs mere om fordelene ved at være med i Praktisk Økologi og meld dig ind her >

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Rosenbud

Hønsehuse og Hønsegårde.

Her er du: Forsiden > Dyr i haven > Dyrehold > Honningbier til husbehov

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider