Byg bolig til de enlige bier

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Der findes over 200 arter af bier i Danmark, men vi har næsten altid fokus på honningbien, når vi snakker bestøvning. Men det er ikke kun honningbien, som bestøver blomsterne i vores haver, så vi får masser af frugt og bær.

Alle de andre biarter yder også en stor indsats med at bestøve havens blomster, det gælder både humlerbier og de enlige bier. Humlebier er ligesom honningbier sociale bier, men der findes også mange arter af enlige bier. I modsætning til det meget komplicerede bisamfund hos honningbien, så tager hver hun hos de enlige bier sig kun af sit eget afkom.

De enlige bier er mindst lige så gode bestøvere som honningbien. Det er derfor en rigtig god ide at »ansætte« enlige bier til at bestøve planterne i haven.

Enlige bier

Det drejer sig om gennem års indsats at opformere de enlige bier. Det gør man bl.a. ved at skabe gode æglægningssteder og gode overvintringsforhold for deres pupper. Det er også vigtigt, at der er føde til dem uafbrudt i den aktive sæson, det vil sige planter, hvor blomsterne har et højt indhold af pollen og nektar. Enlige bier samler ikke forråd som honningbien, så et hul i madplanen kan være katastrofal. En del enlige bier er dog kun fremme i få måneder og her en specialiseret madplan med få arter.

Nogle arter af enlig bier har reder i jorden, f.eks. jordbi, vejbi og lucernebi, hvor de placerer æg og pollen, som larverne lever af, indtil de forpupper sig og overvintrer.

Andre arter, f.eks. murerbi og bladskærerbi, placerer deres afkom i celler i hule stængler og gamle larvegange i træ, sprækker i træværk og lignende steder. Cellerne fyldes med pollen, og de lægger et æg i hver celle. Når hulheden er fyldt ud med celler, lukkes indgangen til. Disse arter kan vi hjælpe ved at stille egnede boliger til rådighed for dem og ved at sørge for at fjerne pupper, som er inficeret af sygdom og ikke udvikles.

Murerbi, Osmia, er en anden art end murbi, Colletes daviesanus, som ødelægger fugerne i murstensvægge.

Læs mere om de enlige bier i artiklen Bier på Vestrehus.dk og om murerbier på Aarhus Universitets netsted.

Celler i bibo

Her kan man tydeligt se, hvordan den enlige bi har muret celler til sine æg, som her er blevet til pupper. Foto: Karna Maj

Her skal der renses ud – pupperne er gået til. Foto: Karna Maj

Naturlige boliger til enlige bier

Jo mindre man rydder op i haven, jo større sandsynlighed er der for, at de enlige bier har adgang til naturlige boliger til deres yngel.

Hvis man fjerner alle visne stængler og gamle træer fra haven, så ryger der måske en hel generation af enlige bier med på kommunens genbrugsplads, og haven kommer til at mangle disse insekter og deres bestøvningsindsats. Det er derfor en dårlig ide at brænde af i løbet af vinteren og det tidlige forår.

Byg boliger til de enlige bier

Bibo

Man kan købe flotte biboer i træ, men i følge lektor Holger Phillipsen, LIFE, så vil der fortrinsvis udvikles hanner i et bo, hvor gangene er så korte som her, og dermed opformeres bestanden ikke så hurtigt. Foto: Karna Maj

Hvis man ønsker at opformere de enlige bier, så skal man gøre en aktiv indsats over mange år, og opsætte biboer i haven på lune steder under tagudhæng eller lignende, som skåner biboet mod nedbør.

Man kan nemt selv fremstille biboer som på billederne nedenfor. Det er vigtigt, at udfræsningerne har en diameter på 8 mm. Længden på gangene er i følge lektor Holger Phillipsen, LIFE afgørende. De skal være mindst 12–14–16 cm dybe. Er de kortere kommer der overvejende hanner ud af det, da hunner placeres bagerst i gangene. Bierne lukker enden af gangen med jord. Hannerne kommer ofte ud nogle dage før hunnerne og holder sig i nærheden og venter på at komme til at parre sig med hunnerne, når de kommer frem.

Hvis man vil have flest mulige enlige bier i sin have, er det en god ide at åbne klodserne og rengøre, da der kan komme snyltehvepse ind som angriber afkommet, galhvepse som æder pollenet, og svampe som angriber larver og pupper.

Det er ikke nødvendigt at rengøre, men det er en god ide for at minimere risikoen for. at biernes udvikling i den kommende sæson ikke påvirkes negativt, f.eks. af de svampe, som de kan komme i kontakt med, når de skal ud i det tidlige forår.

Rengøringen skal foregå i løbet af vinteren, allersenest i februar, og inden der kommer en lun periode. Man fjerner alt andet i cellerne end det, der er kokoner. Det er vigtigt, at kokonerne lægges ned igen pegende i samme retning.

Man kan købe biboer i mange forskellige udformninger. Nogle af dem har en foring af papir i rørene. Den kan skiftes ud, og dermed er det let at sørge for en god hygiejne i havens biboer. Du kan finde forhandlere af biboer i vores forhandlerguide

Nedenfor kan du se eksempler på biboer.

Bygning af bibo

Grundelementerne til et bibo er plader med riller. De er her lavet i spånplade, men løvtræ er lige så godt Foto: Karna Maj

Hjemmelavet bibo

Her har man samlet en klods af plader med riller til et bibo, som desuden har fået et lille tagudhæng. Man kan også bare samle et bundt plader til en klods med en gang solid tape rundt om. Foto: Karna Maj

Bibo af paprør

Man kan købe bibo, som består af et tykt rør fyldt ud med paprør med den rigtige diameter. De kan være forede med papir, så de er lette at rengøre. Foto: Karna Maj

Gl. Roskilde Amts Biavlerforening har på deres netsted en meget fin artikel om Vilde bier i haven.

Kommentarer

Der er 10 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyr i haven > Insekter > Byg bolig til de enlige bier

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider