Havens natur – naturen i haven

Af Birgit Rothmann, forfatter og permakulturhavedesigner, Birgit Rothmann

Videnskabeligt set er vi på kanten af massedød af arter, som ikke er registreret større, siden dengang en meteor ramte Jorden og udslettede dinosaurerne. Der er således rigtig mange arter af bl.a. insekter og sommerfugle, som er på tilbagegang i Danmark. 107 biarter er rødlistede. Alle forskere er enige om, at vi står midt i en global biodiversitetskrise, og vi er bestemt ikke gået fri i Danmark.

Kort sagt, der skal gøres noget for at bremse tabet af arter. Forskning peger på, at netop vores haver har et stort potentiale i forhold til at hjælpe en masse forskellige arter. Der er ingen tvivl om, at en artsrig have eller en have med vilde elementer virkelig kan hjælpe den lokale natur og biodiversitet på vej. For selv de mere almindelige arter herhjemme mangler levesteder, steder, hvor de kan yngle, og områder, de kan søge føde i.

Foto: Tina Brok Hansen

Med omkring 1,2 millioner danske parcelhuse og dertilhørende haver er der lagt op til en mindre revolution for det vilde dyre- og planteliv, hvis bare en del af disse mange kvadratkilometer blev mere naturlige og dyrevenlige. Undersøgelser fra 4.000 engelske haver viser eksempelvis, at halvdelen af Englands pattedyr lever og stortrives i haver. Fugletællinger i danske haver og byområder viser desuden, at mange fugle har det langt bedre her end på dyrkede landbrugsarealer og i de ensartede produktionsskove.

Man skal dog være opmærksom på, at mange af de meget sjældne arter af vilde bier er knyttet til helt specielle levesteder og levevilkår, og det kan vores haver sjældent tilbyde. Vilde haver med en stor mangfoldighed af blomster er altså ikke svaret på biodiversitetskrisen alene.

Men det betyder absolut ikke, at vi som haveejere ikke kan gøre en forskel. Det betyder blot, at den biodiversitet, som du kan redde ved at lave din have om, ofte berører de mere almindelige og mere udbredte arter. Det vil sige generalisterne, der kan klare sig tæt på mennesker i et kultiveret landskab.

Egentlig er det heller ikke min hensigt med denne bog (Red: Artiklen er et uddrag af bogen »Skab habitater til vilde bier«) at redde truede arter i den danske natur, men man kan glæde sig over den aktivitet og biodiversitet, som man kan skabe her tæt på os, og at havens planter bliver befrugtet.

De dyr, der kommer på besøg i din have, vil altid være en refleksion af, hvad der er i naturen omkring dit hus. Man skal derfor ikke forvente, at man fx kan få en sjælden bi ind i sin have, simpelthen fordi den kun lever i gamle løvskove to steder i Danmark.

Sagt på en anden måde, hvilke dyr du kan tiltrække, kommer helt an på, hvor du bor. Der er således forskel på, om du bor i et nyanlagt parcelhusområde omgivet af marker, eller om du bor i nærheden af en skov eller måske en strand.

Det, jeg kan sige med sikkerhed, er imidlertid, at jo mere variation, du laver i din have – jo flere arter er der plads til. Vi ved også, at rigtig mange arter er klar til at indtage nye levesteder, hvis de altså får dem tilbudt.

Skab bedre habitater i haven

Dette kan du for eksempel tilføje til din have for at skabe bedre habitater til de vilde bier:

 • Store træer og dødt ved
 • Urter og græs
 • Krat og hegn
 • Kvasbunker
 • Blomstereng og vandhul
 • Mineraljord, diger og volde
 • Husly til fugle og pattedyr
 • Buske og træer til hele sæsonen
 • Blomsterbede
 • Uforstyrret jordbund og blade
 • Gamle træer med råd og hulhed
 • Grønt tag med planter
 • Vandhul eller havedam
 • Grus, sand og småsten
 • Bygninger og redekasser

Foto: Tina Brok Hansen

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyr i haven > Insekter > Havens natur – naturen i haven

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider