Opbevaring af podekviste

Af Boi Jensen, podemester, De gamle sorter

Podekviste kan man enten købe eller skære i egen eller andres haver. Hvis man er nødt til at opbevare dem i en periode, indtil podning skal foretages, er de rette opbevaringsforhold vigtige.

De professionelle bruger kølelager

De professionelle skærer podekvistene i november–december, og opbevarer dem på kølelager under konstant lav temperatur og fugtighed, til de skal bruges. De kan gemmes til juli måned, hvis bare temperaturen er konstant minus 2 grader, og det er mørkt.

Skær samme dag som podning

For amatøren, der ønsker at lave ny træer på grundstammer, der er 1–4 år gamle, er det nemmest at pode inden midten af marts, klippe podekvistene direkte fra modertræet og pode samme dag. Så bliver der ingen problemer med opbevaringen af podekviste.

Nedgravning af podekviste

Når du ikke har den mulighed, klipper du i frostfrie perioder i januar til midten af marts. Podekvistene skal så enten graves ned uindpakkede, men med så meget snor om, at det er muligt at trække dem op af jorden i snoren. Ved nedgravning skal hele podekvisten graves mindst 10–20 cm ned, og ligge vandret i jorden. Det er bedst at opbevare dem et sted, hvor der er skygge for solen, så jorden bliver ved med at være kold til langt hen på foråret. Det kan være bag en tæt busk, et plankeværk eller uopvarmet bygning. Er bygningen opvarmet, skal afstanden være mindst en meter. Det mest velegnede er, at de ligger i sand/grus, og at jorden på stedet ikke er meget våd. På den anden side skal jorden også have en vis fugtighed.

Korttids opbevaring i køleskab

Alternativ opbevaring kan være i køleskabet i kortere tid. Skal kvistene opbevares længere tid i f.eks. køleskabet, bør der iagttages særlige forholdsregler, så kvistene ikke bliver ødelagt, enten fordi de begynder at spire på reserverne, eller der kommer skimmelsvampe, som ligeledes ødelægger dem totalt. Opbevaring ved mange frostgrader er ligeledes livsfarligt for kvistene, så dybfryseren dur ikke.

Længere tids opbevaring i køleskab

Ved længere tids opbevaring kan du pakke ind i fugtige aviser, husk at tilsætte en smule atamon, da mugne kviste er lig med spildt podearbejde. Dernæst lægges de i en tæt plastpose. Kvistene bør ligge ved under 5° C. Skal kvistene ligge i længere tid i køleskabet, skal du vide at 5° C ikke er koldt nok til at holde dem fra at skyde på reserverne, og så må der laves noget specialindretning. Find et stykke flamingo fra noget elektronik, hvor der er hul ind i flamingoen. Her kan de plastpakkede podekviste så lægges ind og åbningen i flamingoen lægges ind mod køleelementet, øverst i køleskabet, her vil oftest være et par frostgrader, og her er det helt rigtige temperatur at langtidsopbevare kvistene.

Husk at mærke med art og sort

Husk altid mærkesedler med sortsnavn – skriv også hvilken frugtart det er.

Mærkning af podekviste

Det er vigtigt at huske at mærke podekvistene med art og sortsnavn. Foto: Karna Maj

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Formering > Opbevaring af podekviste

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider