Sneglebælg

Af Jens Holmegaard, folkeskolelærer og cand.pæd. i biologi.

Humlesneglebælg, Medicago lupulina, er en et-til toårig, sjældent flerårig plante med mange, tynde, nedliggende til opstigende, 60–90 cm lange skud.

Jordbund

Jordbundskravene ligner lucernes: neutrale til kalkholdig jorder. Sneglebælg kan dog trives på fattigere jord. Forskellige sorter stiller forskellige krav til jordens surhedsgrad.

Klima

Mindre varmekrævende end rødkløver og lucerne. Tåler kulde og kølige voksesteder. De fleste sorter har god tørkeresistens. Vinterfastheden afhænger meget af udsædstidspunkt.

Vækst

Blomstring i sneglebælg efter overvintring sker sidst i maj.

Sneglebælg giver et tæt bunddække helt frem til blomstring.

Middelhurtig til hurtig udvikling af et lavt, tæt, bladrigt jorddække. Under blomstringen forlænges skuddene og går i leje. En tynd bestand lysner og forurenes da let med ukrudt.

Udsåninger før sankthans blomstrer efter 12–14 uger ved en højde på 30–40 cm. Planten er moderat skyggetålende. Sneglebælg har stor vækstkraft og fremmes ved udnyttelse før blomstring. Udsåninger efter midten af august overvintrer usikkert. Det samme gælder planter, som har gennemført blomstring.

Udsået før 1. juli blomstrer sneglebælg og visner i løbet af vinteren, hvor plantern danner et tyndt dække af seje, forveddede stængler. Udsåninger i juni overvintrer usikkert, men udsåninger efter 1. juli overvintrer.

Anvendelse

Sneglebælg indgår som regel i blandinger til grønfoder og hø. Den giver 1–2 slæt af værdifuldt foder, men yder ikke så stort udbytte som lucerne, selv om forderværdien er tilsvarende. Arten giver ikke trommesyge hos kreaturer.

Sneglebælg kan undersås i vårsæd. Sneglebælg har god udvikling som partner i efterafgrøder til foder eller overvintring.

Majs med undersåning af sneglebælg

Majs kan undersås med sneglebælg midt i juni, når majsplanterne er kommet i god groning. Foto: Karna Maj

Dyrkning

Sneglebælg har få sygdomme og god selvfordragelighed. Dyrkningspause på 3 år anbefales dog, hvis den dyrkes som renafgrøde. Sneglebælg kan holde sig i kultur ved selvsåning.

Noter om humlesneglebælg

Højde30–40 cm
VækstmådeRoset, nedliggende
JorddækkeTæt
LivsvarighedEnårig, overvintrende
KvælstofsamlendeJa
Føde til bierNektar, pollen
Føde til vild faunaHjorte og harer
AnvendelseHoved- og efterafgrøde, undersåning
Diverse oplysningerGod dækafgrøde

Kommentarer

Der er 2 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Grøngødning > Sneglebælg

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider