Grøngødning

Rødkløver

Rødkløver en fantastisk grøngødningsplante, men aggressiv, og derfor skal den bruges med omtanke i haven, den er bl.a. ikke så god til undersåning. Ls artikel…

Blodkløver

Blodkløver

Blodkløver er en enårig overvintrende plante med smukke purpurrøde blomster. Udsået sidst på sommeren overvintrer blodkløver som grønne rosetter.

Solsikke som grøngødningsplante

Solsikke kan indgå i grøn- og efterafgrøder, hvor den har en stor masseproduktion og kan bidrage til at give grønmassen struktur ved nedmuldning.

Perserkløver

Perserkløver har den hurtigste udvikling blandt kløverarter og er god til efterafgrøde, mens den er lidt problematisk til undersåning.

Undersåning med jordkløver i kål

Jordkløver

Jordkløver er fin til undersåning, da den er skyggetolerant og tåler konkurrence fra andre planter. Den overvintrer normalt ved såninger efter 1. juli

sneglebælg

Sneglebælg

Sneglebælg er en kvælstofsamlende plante, som kan bruges i haven til undersåning eller i efterafgrøde. Ved såning efter midsommer overvintrer den.

Grøngødningsarter og livsvarighed

Når man planlægger sin grønafgrøde, er det vigtigt at vælge arter til blandingen ud fra en viden om arterne overvintrer eller ej.

Spinat som grøngødning

Spinat kan bruges som forafgrøde før udplantning af kål og andre sent etablerede afgrøder i køkkenhaven. Spinat sået i sensommeren kan overvintre.

Blå blomster på oliehør.

Oliehør

Oliehør med de lyseblå eller hvide blomster kan bruges i køkkenhaven som efterafgrøde eller mellem rækkerne, men den er også fin i blomsterbedet.

Grønkålsbedet 3. september

Undersåning – på det rigtige tidspunkt

Undersåning giver mulighed for at tilføre jorden ekstra organisk materiale og kvælstof og dermed få en mere frugtbar jord, men den skal sås rettidigt.

Hvidkløver

Bælgplanternes rodsystem

Bælgplanter har vidt forskellige rodtyper og -dybder, og det er vigtigt til blandingsafgrøder at vælge planter med forskellige slags rødder.

Vintervikke blomstring.

Vintervikke

Vintervikke er især velegnet til såning i højsommeren, og sået sidst på sommeren vil den overvintre og give stor plantevækst i foråret.

Jordforbedringskur

Midt på sommeren kan vi give dårlig jord en jordforbedringskur ved at løsne jorden i to spadestiks dybde og så den til med grøngødningsplanter.

Stenkløver

Stenkløver er med sin dybtgående pælerod god til at gennembryde en strukturskadet jord og kaldes populært for »den biologiske jordgrubber«.

Ammeplanter

Etablering af grøngødning

Det er bedst at udså en blanding af flere arter, og for at få en god fremspiring er det vigtigt at forberede et godt såbed ud fra jordens tilstand.

Kløvertræthed i forsøg

Kløvertræthed

Kløver vokser normalt godt i vores havejord som grøngødning, men pludselig kan man opleve, at kløverplanter nok spirer, men aldrig kommer i god vækst.

Såning af grøngødning

Ofte sås grøngødningsplanterne i de varme måneder. Her er det ekstra vigtigt at give frøene de bedste forudsætninger for at spire.

Olieræddike

Olieræddike og foderræddike

Ræddikeplanter er meget velegnede til efterafgrøde, og de har en bedre rodudvikling end gul sennep og bør normalt foretrækkes i stedet for denne.

Etablering af grøngødningsplanter

Tabel til brug for etablering af grøngødning – oplysninger om frøvægt, frømængde, sådybde og rækkeafstand.

Efterafgrøde

Efterafgrøde

Det er en god ide at så en efterafgrøde på ledig jord i juli og august, da der er fare for at næringsstofferne udvaskes, hvis jorden er bar.

Honningurt i blomstring

Honningurt

Honningurt er både en god hurtigvoksende plante til kortvarige grønafgrøder og efterafgrøder i haven og en smuk plante med fine lilla blomster.

Efterafgrøde blanding spirer frem

Boghvede

Boghvede er en enårig opret bladplante, som blandt andet bruges i efterafgrøder, da den har en hurtig udvikling, når jorden er varm.

gul sennep

Gul sennep

Gul sennep er en hurtigvoksende grøngødningsplante, som især er velegnet til at danne et hurtigt og kortvarigt jorddække forår og efterår.

Bibernelle

Bibernelle som grøngødning

Bibernelle er en flerårig plante, som i haven ofte dyrkes som krydderurt, men den er også god som grøngødningsplante til undersåning og bunddække.

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Grøngødning

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider