Forebyg afdrift til private haver

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

aftensprøjtning

Det er en god ide at sprøjte morgen og aften, da vinden ofte er svagere på disse tidspunkter af dagen. Foto: Karna Maj

I 2001 i forbindelse med Pesticidhandlingsplan II indgik Dansk Landbrug en politisk aftale med Miljøministeriet på baggrund af Biegel-udvalgets arbejde og konklusioner. Det blev til en informationskampagne rettet mod landmændene, som bl.a. udmøntede sig i pjecen »Forebyg afdrift til private haver«.

Nedenfor kan du læse en del af kampagnematerialet, som Landsforeningen Praktisk Økologi fik tilsendt i 2001. Der er udeladt enkelte oplysninger om dysestørrelser, vandmængder m.m, som er specifikke landmandsoplysninger. Og en figur er omformet til en tabel.

Bemærk at målgruppen for kampagnen er landmændene, men som haveejer er det meget nyttigt at vide, hvad Dansk Landbrug anbefaler sine medlemmer i forhold til at sprøjte langs haver. Den information kan man jo evt. forholde sin nabolandmand, hvis han ikke overholder disse anbefalinger, som i øvrigt ligger meget langt fra en tilstrækkelig bred sprøjtefri zone, hvis der kun skal ske minimal afdrift til nabohaver – se artiklen Sprøjtning op til private haver.

1. Hvis du sprøjter langs haver – så husk!

Hold afstand

 • Sprøjt ikke yderste spor, når vinden bærer mod haven
 • Hold 1–2 m afstand til kanten af marken i vindstille vejr
 • Luk eventuelt yderste bomsektion ved risiko for afdrift

Sprøjt korrekt

 • Sænk bomhøjden til 35–40 cm over afgrøden
 • Kør med lav hastighed
 • Sænk trykket til 2 bar
 • Brug lavdrifts- eller injektionsdyser
 • Sprøjt morgen eller aften, når der er vindstille
sprøjtebom

Her ville en sænkning af sprøjtebommen give mindre vinddrift. Og nyere sprøjtemateriel ville også være på sin plads. Foto: Karna Maj

Er det sprøjtevejr?

Skemaet nedenfor kan give dig en fornemmelse af om vindforholdene er egnede til at sprøjte.

Vind m/sBemærkninger
0–0,5Risiko for opdrift – dog ikke morgen og aften
0,5–2Ideelle sprøjteforhold
2–3Acceptable sprøjteforhold
3–5Mindre gode sprøjteforhold
>5Undlad sprøjtning

Kilde: God Sprøjte Adfærd. Dansk Planteværn.

2. Pas på afdriften

 • til haver!
 • til overfladevand!
 • til naturfølsomme områder!

Hvad er afdrift?

Når der sprøjtes med bekæmpelsesmidler lander langt hovedparten af midlerne i marken, hvor de er tiltænkt. En lille del vil dog uundgåeligt havne udenfor det sprøjtede areal. Det vi kalder afdrift. Det skyldes, at de mikroskopiske dråber i sprøjtetågen kan bæres med vinden ud af marken. Nogle midler kan desuden afdampe fra planteoverflader og transporteres over lange afstande.

Hvor meget der havner udenfor den sprøjtede mark kan ikke forudsiges præcist. Det afhænger af mange forskellige forhold som f.eks. den sprøjtede afgrøde, vind og temperatur, men ikke mindst af god landbrugsmæssig praksis.

Hvad er problemet med afdriften?

Hvis man er opmærksom på at undgå afdrift, vil den normalt ikke medføre noget problem. Er man uopmærksom, kan afdrift medføre skader og géner overfor:

Naboer Der kan være lugtgéner, og det kan give utryghed, såfremt bekæmpelsesmidler driver ind over andres ejendom.
Vandløb og vandhullerVed afdrift eller ved sprøjtninger for tæt på overfladevand, kan der ske forgiftninger af vandlevende organismer.
Naboafgrøder, levende hegn ol.Vækster, der ligger tæt på den sprøjtede mark kan tage skade af det anvendte bekæmpelsesmiddel.
Væksthuse Der kan ske skade på afgrøder i væksthuse, der udsættes for afdrift.
Bistader Midler med bimærke kan gøre stor skade, såfremt der sker afdrift.

Man skal være opmærksom på, at alle skader forårsaget af afdrift kan medføre erstatningsansvar.

3. Hvordan forebygger vi afdriften?

Det er forholdsvis enkelt at sikre sig, at afdriften bliver så lav som muligt, når der sprøjtes. Blot skal man tage nogle forholdsregler som vist nedenfor:

Vinden

 • Sprøjt ikke når vindhastigheden er over 3–5 m/s.
 • Sprøjt ikke yderste sprøjtespor, når vinden bærer mod et af de følsomme områder.

Afstanden til følsomt område

 • En sprøjtefri zone minimerer afdriften betydeligt. Se tabellen under pkt. 4.
 • Hold 1–2 m afstand til kanten af marken i vindstille vejr.

Afdriftreducerende udstyr

 • Lavdrift- samt luftinjektionsdyser (AI04) minimerer afdriften.
 • Kantdyser hjælper også til at reducere afdriften.

Andre forhold

 • Sænk bomhøjden til 35–40 cm over afgrøden. Sænkes den f.eks. fra 70 cm til 50 cm, kan afdriften reduceres med 70%.
 • Kør med lav hastighed.
 • Sænk trykket til 2 bar.
 • Nedsat dosering i kanten af marken.
 • Sprøjtevinduer i kanten af marken.

Jo flere af disse forhold, der tages hensyn til, jo større er reduktionen i afdrift!

Derfor! Forebyg afdrift og kom problemerne i forkøbet!

4. Forsøg med afdrift og sprøjtefri zoner

En sprøjtefri zone minimerer afdriften betydeligt. Tabellen viser målte intervaller (i forsøg) for afdrift i forskellig afstand fra den sprøjtede mark, når vindhastigheden i gennemsnit er 2 m/s, og vinden bærer væk fra marken. Dosis i marken er 100%.

Sprøjtefri zoneAfdrift i% af markdosis
1mca. 3,3
5mca. 0,7
10 mca. 0,3
30 mca. 0,2

Mere information

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Sprøjteskader > Forebyg afdrift til private haver

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider