Håndbog i fællesskab- og have

Af Fanny Møller, tidligere redaktør på Havenyt, Landsforeningen Praktisk Økologi

Der er kommet en »Håndbog i fællesskab« – BoGro har udgivet en guide til beboerdrevne fælleshaver i almene boligområder. Find hele bogen her. Artiklen er skrevet af Morten Brian Pedersen fra Haver til Maver.

Erfaring
Nu høstes tre års erfaringer med at udvikle, drive og forankre fælleshaver, når »BoGro – en guide til beboerdrevne fælleshaver i almene boligområder« kommer på gaden. Håndbogen trykkes i 1000 eksemplarer og er efter lanceringen frit tilgængelig til download på www.havertilmaver.dk.

Guiden er til ildsjæle i almene boligområder, og giver en grundig indføring i at lede en inddragende proces fra ide til virkelighed samt klæder beboere på til at arbejde med fælleshaver som redskab til at skabe fællesskab, tryghed og stolthed, kompetenceudvikling og livsmestring. Håndbogen er også udviklet til alt dét, der ikke nødvendigvis handler om frø, forspiring og lugning, men derimod empowerment, beboerinddragelse og kommunikation.

Arealer imellem bygninger behøver ikke kun at blive brugt til transport. Foto: Pixabay

Vi er naboer
Naboskabet i de udsatte boligområder er markant dårligere end på landsplan, og kun omkring 32% af beboerne i de udsatte boligområder vurderer samlet set naboskabet i deres boligområde positivt (CFBU: www.cfbu.dk). Samtidig er det gensidige kendskab og tilliden mellem beboerne markant svagere i udsatte boligområder end på landsplan.

Øget naboskab og fællesskab leder til øget tryghed, bedre integration, lavere fraflytning og sundhedsfremme, og her kan beboerdrevne fælleshaver være et vigtigt redskab

Håndbogen er kulminationen på det arbejde, som BoGro-projektet har drevet siden 2015 for at skabe engagerende og attraktive udemiljøer i almene boligområder med udgangspunkt i beboernes egne ressourcer.

Tankerne bag BoGro
»Bo og Gro – opblomstring af naboskab i almene boligområder« er et projektsamarbejde, der løber i perioden 2015–2017 mellem boligselskaberne Nordkysten og Boliggården repræsenteret ved Områdesekretariatet Helsingør og den almennyttige forening Haver til Maver. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 6,7 mio kr. Håndbogen er en af målsætningerne i projektet og er blevet til på baggrund af erfaringer med at lave fælleshaver i tre almene boligområder, på evalueringer fra CFBU og Gehl, og på foreningen Haver til Mavers øvrige erfaring med have- og madbaseret udvikling.

Fakta om projektet

Områdesekretariat Helsingør står bag BoGro og samarbejder med Haver til Maver, Helsingør Kommune, samt Boliggården, Boligselskabet Nordkysten og Boligkontoret Danmark. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 6,7 mio kr
Projektets primære målgruppe er beboere og sekundært borgere og institutioner i området.

Formålet er at øge trivslen i boligområderne, engagere beboerne og styrke relationerne på tværs af boligforeninger, institutioner og øvrige borgere i området.

Projektet gennemføres i de almene boligforeninger Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed i Helsingør med i alt 5.200 beboere.

Alle har ret til en have!
Også alle, der bor alment, og dem er vi trods alt 1,1 millioner af i Danmark. Næsten hver femte indbygger, hver med sin egen historie, sit eget talent og drømme. I haven kan alle føle sig som en vigtig del af det fællesskab, der opstår, når vi får noget til at gro sammen. Der skal fræses, graves og plantes. Luges, passes og vandes. Høstes, slæbes og skylles. Der skal kløves brænde, laves bål og snittes løg. Brygges kaffe, heppes og organiseres. Googles, tjekkes og rådgives. Belønningen er måltider lavet af vores helt egne grøntsager og magiske oplevelser med naboer, der bliver venner, der bliver familie.

Denne guide er til dig, der vil lave fælleshaver i eller nær boligområder. Dig, der ønsker at være projektleder for en inddragende proces fra ide til virkelighed. Formålet med fælleshaven er altså at skabe fællesskab, tryghed og stolthed, kompetenceudvikling og livsmestring.

I mange lande er det helt normalt at bruge små arealer imellem bygninger, eller langs veje til selvforsyning og fælleshaver. Foto: Chris Gray

Opbygning af guide, og hvordan du kan bruge den
Guiden indledes med et kapitel om projektlederens rolle og opgaver, og resten af guiden er opdelt i fem faser: 1. Initiativ, 2. Inddragelse, 3. Etablering, 4. Livet i haven og 5. Evaluering. Hver fase indeholder konkrete værktøjer og øvelser til møder, dialog og planlægning. De kan bruges, når du, dine medinitiativtagere eller din havegruppe holder møder, drøfter og planlægger, hvordan I kan etablere haverne, engagere beboere og afholde sociale aktiviteter.

Guiden er blevet til på baggrund af erfaringer med at lave fælleshaver i tre almene boligområder, på evalueringer fra CFBU og Gehl, og på foreningen Haver til Mavers øvrige erfaring med have- og madbaseret udvikling. Undervejs vil du finde fortællinger og erfaringer fra beboere og professionelle, der har været en del af projektet.

Målet er, via en empowermentproces, at klæde beboerne på til selv at anlægge, bruge og videreudvikle fælleshaven som en udvidet del af deres hjem. En proces, hvor beboere oplever følelsen af at være vigtig for andre, får ny viden og venskaber og – forhåbentlig – genskaber fortroligheden med et hjemmedyrket måltid i venners lag. Tanken er, at fælleshaven ikke blot er en aktivitet, der foregår i boligområdet, men en del af dét at bo der.

Der skal ikke meget til at starte en have.

Der skal tid til-nu
BoGro er et professionelt, fondsstøttet initiativ, der har givet både muligheder og begrænsninger. Særligt tidsrammen på ét år i hvert boligområde har givet udfordringer, og en god fælleshave tager tid – tid til at modnes, personliggøres og forankres. Derfor skal opfordringen også lyde: Dyrk det, der virker! Pluk, klip, print i bogen og gør det, der giver mening for netop din fælleshave – processer er aldrig snorlige, og vejen til alle haver er fuld af ujævnheder, ukrudt og uforudsigeligheder.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Arresø Pil

Lad dig inspirere på hjemmesiden

Her er du: Forsiden > Inspiration > Haveliv > Håndbog i fællesskab- og have

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider