Urban farming er en del af løsningen på fremtidens klima-, sundheds- og fødevareproblemer, mener Landsforeningen Praktisk Økologi, der med en klar strategi vil samle alle landets kommuner om et fælles fokus på dyrkning af mad i byen. Strategien er i dag afleveret til Fødevareministeriet.

Landsforeningen Praktisk Økologi vil med sin strategi gøre de danske byer til verdens mest biodiverse ved at skabe et øget dyrkningsareal samt etablere vilde naturarealer, både i sociale, offentlige og private byrum. Urban farming er godt i gang med at slå rod i andre lande, og det er med udgangspunkt i de mange positive resultater fra udenlandske byer, at Landsforeningen vil forsøge at få danskerne til selv i langt højere grad også at dyrke deres mad i byerne.

Tomatjungle

Tomatjungle i Byhaven 2200 på Nørrebro.

»Vi skal have grønne dyrkningsfællesskaber, private haver og bylandbrug i alle landets kommuner. For mange millioner mennesker verden over har haven og dyrkningen af egen mad i byen fået en ny og vigtig betydning. Det er ikke bare en måde at komme i kontakt med naturen på, men det skaber også et helt unikt fællesskab, som ofte mangler i byerne«, siger Signe Voltelen, der er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Praktisk Økologi og som til dagligt rådgiver virksomheder og organisationer i urban farming.

»Der er en stigende interesse blandt danskerne og en spirende vilje til at bruge urban farming blandt beslutningstagere«, fortæller hun. »Der er allerede blevet etableret konkrete projekter i flere af de større byer i Danmark, men vi vil have det længere ud og samtidig belyse og dokumentere de specifikke resultater, man får ud af urban farming. Vi vil i de næste fem år fokusere på, at dokumentere, hvordan en bred vifte af aktiviteter, der foregår i byhaver, taghaver, fælleshaver, maritime haver, skolehaver, på bynære gårde og i private haver generelt proaktivt kan anvendes inden for sociale fællesskaber, sundhedsfremme, økonomi og klima og miljø.«

Her er man samlet til oplæg om Permakultur i Byhaven 2200.

I løbet af de næste fem år vil foreningen gennem konkrete initiativer, et landsdækkende netværk og konsulentbistand til landets beslutningstagere og administrative medarbejdere få urban farming på dagsordenen. Sigtet er at opkvalificere beslutningstagere inden for lokal byplanlægning, fødevarestrategier, sundhedsstrategier, strategier for bæredygtig udvikling osv. Det er især foreningens medlemmer, som vil blive en bærende del af strategien.

»Vi har over 3.600 medlemmer i foreningen, som alle brænder for økologi og bæredygtighed. Vi er en lille græsrodsforening, men vi har medlemmer, der er utrolig engagerede og fyldt med drivkraft, hvilket vi kan se i de mange lokalnetværk, som de har selv har skabt i foreningens regi. Her spreder de økologisk haveglæde og viden i deres lokalområder, helt frivilligt og gratis. Nogle medlemmer er nybegyndere, mens andre er meget erfarne urbane farmere, som har en masse viden, de brænder efter at give videre, og det er al den erfaring og viden, som andre vil kunne drage nytte af i det nye netværk, « fortæller formand Trine Krebs »Det landsdækkende urban farming netværk, der vil være åbent og gratis for alle, skal samle danskerne på tværs af landet. Målet er, at netværket skal skabe flere fællesskaber, grønnere og mere biodiverse byer og en øget bevidsthed omkring dyrkning og naturhensyn, både i det offentlige rum og i private haver«.

Landsforeningen Praktisk Økologi har siden 1981 arbejdet for at fremme økologisk dyrkning og levevis i hverdagen, og de fleste haveejere kender foreningen for Danmarks mest besøgte haveside, Havenyt.dk, hvor danskerne får praktiske råd til at dyrke haven økologisk. Urban farming er i høj grad en forlængelse af foreningens daglige arbejde, og mange af foreningens medlemmer er allerede meget involveret i urban farming.

Østergro

Tagfarmen ØsterGro blev etableret i 2014 med et areal på 600 m² på et tag på Østerbro.

Den globale bevægelse er kendt som »The Urban Farming Movement« eller »Urban Gardening Movement« og er et fænomen, der relaterer sig til nye fællesskaber, miljø, klima, sundhed, bæredygtighed, økologi, resiliens og ansvarsfuld madproduktion – med tanke på hvordan vi kan løse samfundsmæssige udfordringer af i dag. Urban farming bevægelsen tog for alvor fat, da FN’s Klimapanel i 2009 for første gang slog fast, at klimapåvirkninger er menneskeskabte og en trussel mod vores planets tilstand.

Udtrykket ‘urban’ betyder ‘by’, mens områder der er i udkanten af byen betegnes ‘byperifære’. Urban farming begrebet afgrænses i det område, hvor byen betragtes som en region. Altså med arealer der dyrkes i en bymæssig kontekst, både bynær og byperifær. Urban farming udfolder sig med vidt forskellige størrelser og placeringer; På tage, på lossepladser, på forladte industrigrunde, i baggårde, i offentlige parker eller i områder, hvor boliger eller industri er revet ned. Dem der passer haverne er ofte frivillige og beboere omkring en baggård. Kendetegnende for alle haver i byen er at man udnytter den plads man har på en kreativ måde. Alle urbane farme er forskellige, ligesom hver gård i landdistrikterne er forskellige.

Pressemeddelelse udsendt 27. maj 2015

Landsforeningen Praktisk Økologi: Urban Farming Strategi

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Inspiration > Byhaver > Danske byer skal dyrkes

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider