Hvad og hvor meget må man indsamle i naturen

Af Fanny Møller, tidligere redaktør på Havenyt, Landsforeningen Praktisk Økologi

Reglerne for, hvad der må indsamle i skoven, (bortset fra de enkelte undtagelser) er de samme i både private- og offentligt ejede skove.

Offentlige og private skove

Men der er forskel på, hvor der må indsamles: Som hovedregel må der i offentligt ejede skove indsamles overalt i skoven, mens der i private skove kun må tages det med, der kan nås fra vej og sti. Det betyder at man i offentlig skov kan færdes udenfor stierne, på jagt efter svampe, mos og ramsløg – mens man i de private skove hele tiden skal holde sig til stierne.

Anemonerne står tæt i skoven, men du må ikke grave dem op uden at bede om lov først

Bemærk at områdets, eller skovens ejer, skal være indforstået, før du evt. graver rødder op. Det betyder så at man ikke, uden forudgående aftale, må tage planter med rødder med hjem fra skoven. Det betyder også, at man ikke bare lige kan tage en klump smukke anemoner med hjem. Fredede planter må dog aldrig graves op.

Svampe er der nok af, men ikke alle kan spises- men så er de jo smukke at se på

Svampe, frugter og bær, mos, kogler og lav

Ifølge Jyske lov, måtte man samle så meget man kunne have i sin hat. I dag er der ikke så mange der går med hat, måske lige bortset fra Hipstere, der lader til at gå med hat/hue hele året, både ude og inde. Derfor er hatten blevet omskrevet til »en almindelig bærerpose«, men det indsamlede skal være til privat brug og altså ikke til videresalg. Når man samler ind, om det er svampe, bær eller ramsløg, skal man huske, at der kommer sikkert andre, dyr som mennesker, der også gerne vil høste af skoven. Tag derfor aldrig det hele men lad altid noget stå til den næste.

Løv, kviste og grene

Til privat brug må man i begrænset omfang samle grene, kviste og løv, der ligger på skovbunden. Desuden må man klippe grene og kviste af løvtræer, hvis disse er over 10 meter høje. Dette gælder dog ikke i private skove.

Man må også gerne klippe grene af væltede træer – både løv og nål. Det gælder dog ikke i bevoksninger, hvor der laves pyntegrønt (gran o.lign. til julepynt). Her må man hverken indsamle eller klippe grene og kviste.

Man må ikke samle brænde, hvis ejeren ikke har givet lov, fx med et sankekort__.

Strand og klit

Der er altid meget at tage med hjem fra stranden, både ting der kan spises, eller fx bruges i dekorationer, sten til krukker eller sten med huller der ifølge gammel overtro bringer held, hvis de hænges op ved huset.

Igen er tommelfingerreglen, at man kun må tage til eget forbrug, og det man kan fragte med uden brug af hjælpemidler – i den forbindelse er en spand ikke et hjælpemiddel.

Gå ud i vandet

Vil du være på den sikre side, så gå ud i vandet. Når man er uden for »højeste daglige vandstandslinie« (der hvor der som regel ligger en bræmme af tang mm) er man på »Søterritoriet«, der ejes af staten.

Klitter

Man må ikke tage noget med hjem fra klitter, heller ikke i Naturstyrelsens klitplantager.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Inspiration > Ud i naturen > Hvad og hvor meget må man indsamle i naturen

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider