Spørg eksperterne

Hvilke træer trives på en sandet jord?

Jeg har skovgrund i Sverige, småland, og vil gerne udplante fremmede træer i mit stykke skov. Hvordan finder jeg ud af, hvilke træer som er egnede til svenske jordbundsforhold (meget sand og rimelig surt)?

Med venlig hilsen
Nikolaj Cederholm, oktober 2002

Svar

Sydsvensk jordbund varierer ikke nævneværdigt fra dansk, når der ses på humus, sand og. surhedsgrad, idet klimazonen er den samme og jordbundens oprindelse et resultat af istiden. Mager og sur jord skyldes lavt indhold af kalk og lerpartikler. Du bør vælge tørketolerante arter, da sandjord ikke holder særlig godt på vandet, hvorimod der lettere kan tilføres kalk enten i form af jordbrugskalk eller aske fra brændeovnen så surhedsgraden reguleres. Ædelgran, Abies concolor, fyr, Pinus, rønnebær, Sorbus aucuparia, og gran, Picea vil umiddelbart kunne trives i relativ sur hvadenten det er husmus eller sand.

På »almindelige« sandjorde trives vintereg, Quercus petrea, vortebirk, Betula pendula, Navr, Acer campestre, spidsløn, Acer platanoides, hanespore-, engriflet- og glansbladet tjørn, Craetagus sp., guldregn, Laburnum, sølvpoppel, Populus alba, pagodetræ, Sophora japonica, hvid morbær, Morus alba, kinesertræ, Koelreutia paniculata, bærmispel, Amelanchier og manna-ask, Fraxinus ornus.

Af buske kan du vælge f.eks sommerfuglebusk, gedeblad, Lonicera, kornel, Cornus sp., gyvel, Cytisus, enebær, Juniperus, dronningebusk, Kolkwizia amabilis, mahonie, Mahonia aquifolium, samt roserne Rosa pimpinellifolia og Rosa rubiginosa og blåskæg, Caryopteris.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Forhandlerguide

Rhododendron-Haven

Specialplanteskole og park

Primabolig

Topkapning og beskæring af store træer

Spiroggro

Frø og stiklinger af træer og buske

Blomstergården

Træer fra egne podekviste

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Buske og træer > Hvilke træer trives på en sandet jord?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider