Spørg eksperterne

Kan man anke en afgørlse fra hegnsynet?

En nabo mener, at hans nabo har klippet hækken for kort. Dvs hækken i skel. Naboen får hegntilsynet til at vurdere sagen, og naboen A vinder sagen indtil videre.

Personen B modtager dermed et brev med en regning. Hvordan kan person B anke sagen? I brevet er denne mulighed slet ikke angivet? – Kan det være rigtigt?

Med venlig hilsen
Ole Petersen, november 2010

Svar

Der er ingen mulighed for at anke en afgørelse fra det lokale hegnsyn til anden administrativ myndighed. Men der er mulighed for at genoptage sagen senere. Derimod kan man indbringe sagen for domstolene. Se de to paragraffer omkring dette her:

§ 42. Hegnsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. Når forholdene er undergået væsentlige ændringer, eller erfaringen har vist, at den fastsatte ordning ikke i alle punkter er hensigtsmæssig eller stemmende med nærværende lovs bestemmelser, kan sagen på en af parternes begæring af hegnsynet tages op til fornyet overvejelse.

§ 43. Hegnssager, der er omfattet af denne lov, kan ikke indbringes for domstolene, før hegnsynet har truffet afgørelse. Parterne kan dog, når der er opstået en tvist, aftale, at tvisten kan indbringes for domstolene, uden at hegnsynet har behandlet sagen.
Stk. 2. Hegnsynets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for domstolene senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Retten kan dog undtagelsesvis tillade, at sagen indbringes efter udløbet af fristen, når ansøgning herom indgives senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Du kan læse Hegnloven i sin helhed på Hegnsloven.dk

Med venlig hilsen
Karna Maj
Tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Forhandlerguide

Arresø Pil

Flet selv pilehegnet

BIOBYG– lidt mere levende

Organisk alternativ Lufttørret egetræ

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Hegn og hæk > Kan man anke en afgørlse fra hegnsynet?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider