Spørg eksperterne

Har vinterens nedbør udvasket gødningen?

Hvordan har havejorden det efter al den regn, der er kommet her i den milde vinter 2007. Jeg har en havejord, der er i balance (har fået taget jordprøver), og jeg bruger kompost. Jeg plejer ikke at gøde undtagen nogle enkelte grøntsager såsom selleri, men nu er jeg i tvivl efter al den regn, der er kommet, hvordan ser det ud med udvaskning af næringsstoffer.

Den kompost, der blev udlagt i efteråret, er vel helt udvasket efterhånden. Skal jeg give ren kvælstof eller et tyndt lag NPK-gødning over det hele. I så fald, hvornår giver jeg hvad?

Jeg ved, at landmændene har fået besked på ekstra gødning i år på grund af udvaskning.

Med venlig hilsen
Grethe Iversen, februar 2007

Svar

Det er et interessant og omfattende spørgsmål du rejser, for det er jo sandt, at landmændene har fået konsulentråd om at give ekstra gødning her til foråret. Vi hører også, at man forventer en ekstraordinær udvaskning af næringssalte til vandløb og kystnære havområder. Så det må jo stå helt galt til, eller hvad?

Lad os først slå fast, at der er en væsentlig forskel på, om gødningen ligger i jorden som salte (kunstgødning) eller som organiske stoffer (kompost, planterester osv.). De letopløselige salte fra kunstgødningen vil pr. definition blive ført med vandet nedad i jorden eller hen over jorden og til vandløbene, mens de organisk bundne stoffer først skal frigives, før de kan flyttes.

Med kompost og økologisk dyrket jord er problemet derfor ikke de store nedbørsmængder, men den høje jordtemperatur. I og med at temperaturen i de øverste jordlag har været over +5 grader gennem længere perioder, er der sket en betydelig nedbrydning af de organiske rester (herunder kompost). Det kan have frigivet næringsstoffer i form af salte, som føres med vandet ned – ganske som kunstgødning. Her er det så afgørende, om komposten var let omsat, dvs. tydeligt viste, hvad den bestod af, eller om den var fuldt omsat, altså bestod af uigenkendelige jordpartikler. I det sidste tilfælde kan der være grund til bekymring.

Men hvis du ønsker at dyrke din jord økologisk, skal du ikke give hverken »ren kvælstof« eller NPK. I stedet bør du tilføre jorden en topdressing med et højt indhold af velomsat kompost engang i slutningen af april (eller: når anemonerne blomstrer). Hvis der er grund til at frygte kvælstofmangel, kan du senere strø lucernepiller (fås i foderstofforretningen som hønse- og kaninfoder) mellem afgrøderne, eller du kan afhøste friske brændenælder og lægge dem ud mellem rækkerne.

Med venlig hilsen
Sten Porse
Pensioneret faglærer, myrica.dk

Kommentarer

Der er 2 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Forhandlerguide

BIOBYG– lidt mere levende

Kompostbeholder-Der holder!

Ormeposten

Fragtfrie kompostorme

FAUSOL A/S

HORNUM gødning til hus, have og drivhus

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Kompost > Har vinterens nedbør udvasket gødningen?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider