Spørg eksperterne

Skal jorden bearbejdes før den dækkes med plastik?

Jeg har flere spørgsmål om plastik mod flerårigt ukrudt:

Så vidt jeg kan forstå på jeres svar til en anden spørger, skal det lægges ud inden 1. marts. Hvor fint bearbejdet skal jorden være? Lige nu er jeg ved at grave et stykke med skvalderkål igennem med gravegreb for at løsne jorden og fjerne de værste »reder« af skvalderkålsrødder, før jeg lægger plastik over. Er det i virkeligheden nødvendigt? Kunne jeg blot lægge plastik over den voksende skvalderkål, og vente med at kultivere jorden til plastikken tages af?

Hvad sker der med livet i jorden mens plastikken ligger der? Kan regnormene klare sig? Hvad sker der med mikroklimaet i jorden (som I taler så varmt for at beskytte)? Kan evt. tilbageblevne forårsløg klare sig?

Har I forslag til hvordan man skal afskærme et område der skal plastikdækkes, fra en hæk med ukrudt i? Jeg forestiller mig at man kan sætte nogle plader ned i jorden, så tilbagebleven skvalderkål der gemmer sig i hækken, ikke giver liv til rødderne under plastikket. Kender I til sådanne »plader«? Hvor langt ned i jorden vil I tro at de skal for at undgå at rødderne »kryber under«?

Kunne man forestille sig at bruge fiberdug i stedet for sort plastik? Evt. kombineret med et læs flis ovenpå. Det vil være en hel del kønnere at se på mens det står på.

Håber I kan give svar på mine mange spørgsmål.

Med venlig hilsen
Maj Fagerberg, november 2002

Svar

Du har nogle uddybende spørgsmål vedrørende afdækning med plast pga. skvalderkål.

Først: Skal jorden bearbejdes først? Nej, det er heldigvis unødvendigt. (I de tilfælde, hvor ukrudtet står virkelig tæt og højt, må man dog fjerne det værste af ukrudtet over jorden, dels for at kunne lægge plasten ordentligt på, dels for at grønmassen ikke ligefrem skal ligge og rådne under plasten. Men så meget grønt er der jo ikke allerede 1. marts.)

Så spørger du også til konsekvenser for livet i jorden. Hvad med regnormene efter en sommer under sort plast? Ja, umiddelbart lyder det ikke rart, men i praksis viser det sig, at ormene trives glimrende. Der synes heller ikke at ske noget bemærkelsesværdigt med det øvrige liv i jorden eller med jordens struktur. Årsagerne er flere:

  • Plastafdækning bruges ikke på meget store arealer.
  • Der er i sagens natur masser af plantemateriale at leve af for de »jordboende«, især rødder.
  • I perioder vil der være mere behageligt under plasten end udenfor pga. passende fugt og en højere temperatur.

Ingen regler uden undtagelse: Hvis jorden det pågældende sted er meget våd, kan et dække med plast eller lignende medføre at jordens iltindhold bliver for lavt.

Eventuelle forårsløg på arealet, ville jeg nok fjerne en del af eller alle, hvis det er overskueligt.

Endelig er der problemet med skvalderkål, som vil genindvandre på det rensede areal fra hækken. Skal du sætte plader ned i jorden – og i så fald : Hvor dybt? Man kunne i teorien sætte plader ned – i så fald ned i 25 cm dybde. Men det bliver et betydeligt arbejde. Jeg har ikke umiddelbart kendskab til nogle egnede plader. Vær også opmærksom på, at du kan beskadige hækken ved et større gravearbejde tæt på den. Hvis arealet ligger på hækkens sydside, kunne du overveje at så græs i en én-meter bred bræmme op ad hækken. Græs, der slåes ligesom græsplænen. Det kan skvalderkålen ikke klare.

Skvalderkålen under hækken kunne også få et knæk ved at dække med et tykt (ca. 2 cm) lag aviser, som lapper godt over hinanden og dækkes med 10–15 cm flis.

Jeg mener desværre ikke, at der findes fiberdug (eller lignende produkt af f.eks. sisal eller kokos) på det danske marked, som kan hindre flerårigt ukrudt i at vokse.

Selv har jeg haft gode erfaringer med at lægge et gammelt gulvtæppe under en hæk med skvalderkål. Jeg dækkede ikke med flis, men det kunne man jo gøre, hvis man generes af det æstetiske indtryk.

Med venlig hilsen
Susanne Mørk-Jensen
Agronom, Susannes have

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Ukrudtshajen

Rullerenser – hjulhakke – såmaskiner

ECOstyle A/S

Effektiv ukrudtsmiddel, hurtigt nedbrudt

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Ukrudt > Skal jorden bearbejdes før den dækkes med plastik?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider