Plant til bestøverne i foråret

Af Hanne Søgård, jordbrugsteknolog Landskab og Anlæg, anlægsgartner og konsulent

Lad os hjælpe bierne, ved at plante masser af planter der kan give dem den pollen og nektar de har brug for. Behovet for mad er der hele året, men da det kniber med bi-planter i det tidlige forår, kan du her gøre en stor forskel. For at bierne kan få udbytte af blomsterne, bør de være enkeltblomstrende – og gerne hjemmehørende arter, da forædlede sorter ofte ikke har megen nektar eller pollen at tilbyde.

Biers livscyklus fra efterår til forår

Der er bier der overvintrer som en familie, fx vores dyrkede honningbier, hvor de sidder i stadet i en tæt klump. Dronningen sidder i midten af klyngen og resten af bifamilien, som alle er arbejdere, roterer fra yderst mod inderst og inderst mod yderst, for at holde en konstant temperatur omkring dronningen. Uden hende dør hele familien. De bliver alle i stadet hele vinteren, hvor de lever af enten honning, eller det sukkervand biavleren giver dem, efter at have høstet honningen.

Bierne er travle om pilen i det tidlige forår. Foto: Pixabay

Den første lidt lune forårsdag, hvor solen skinner på stadet, flyver arbejderbierne ud for at tømme tarmen. Derefter er temperaturen ofte høj nok til at familien starter forårsarbejdet. De skal opbygge en stærk familie, som er klar til det store bestøvningsarbejde, fx af vores frugttræer når de blomstrer i maj. For at kunne brødføde dronningen og det yngel som dronningen nu begynder at producere, skal de bruge både pollen og nektar.

Forskellige bier
De mange forskellige arter af humlebier, og andre bier hvor det er kun er dronningen der overvintrer, gør det anderledes. Den nye, befrugtede dronning går i vinterhi alene. For nogle arters vedkommende allerede i juli–august. Afhængig af arten, får dronningen forårsfornemmelser i perioden fra januar til marts–april. Hun vågner af sit vinterhi og drager ud for at finde en passende bolig for den kommende storfamilie. Fra starten skal hun både lægge æg og sørge for føden til sig selv og den første yngel. Efter et par uger, er de første yngel blevet til arbejderbier, og så koncentrerer dronningen sig om æglægning, mens arbejderbierne sørger for indsamling af nektar og pollen til yngelpleje, fodring af dronningen og dem selv.

Alle bier har brug for pollen og nektar fra det tidlige forår
Det er afgørende for succesraten for etableringen af store og sunde bifamilier, og dermed mulighed for god bestøvning af alle vores planter.

Blå anemone, en staude, der købes i potter, og plantes april–oktober. Foto: Jen Szabó

Jo flere planter, des bedre fødegrundlag, men lidt har også ret. De enlige bier flyver ofte ikke ret langt i sin fødesøgning. For dem kan selv et lille bed gøre en forskel. Dine planter bidrager sammen med din nabos; bierne er ligeglade med om maden vokser på den ene eller den anden side af skellet. Der er også mange andre gode biplanter, der blomstrer i foråret. Her har jeg blot valgt at beskrive de bedste.

I byerne kan vejrabatter, gadehjørner, striber langs hegn og bygninger og mange andre »glemte« steder, være oplagte muligheder for nye bede. Måske skal der plantes en seljepil og bunddække af hestehov i det nye bed til Lokal Afledning af Regnvand (kaldet LAR). Eller dine plantekasser til salaten kan få kant af blåpuder? Der er masser af muligheder.

Vil du læse mere om planterne, så se her
Juleroser, Helleborus
Erantis, Eranthis ssp. og her
Vintergæk, Glanthus ssp.
Krokus, Crocus ssp.
Kirsebærkornel, Cornus mas
Hestehov, Petasites hybridus se her, hvor der også er plante-idéer til sommerfuglenes behov. Som regel de samme arter som til bierne.

Blå anemone, Hepatica nobilis
Anemone, Anemone ssp., de hvide og gule

Bier og blomster- honningbiens fødegrundlag i Danmark

Oversigt over biplanter

Vælg planter til gavn for bier

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyr i haven > Insekter > Plant til bestøverne i foråret

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider