Det kan vækstlys gøre for dine planter

Af Mike Hjort Andersen, Plantelys.dk

Det kan for mange virke lidt som en jungle at vælge vækstlys. I artiklen bliver du klædt på til at vælge det rigtige lys, som passer til dine planter. Der er også en introduktion til de begreber, der bruges i den verden af lys til planter.

Hvad er vækstlys?

For dem, der ikke før har stiftet bekendtskab med begrebet vækstlys, så er det kunstigt lys, som er lavet til at fremme væksten i dine planter.

Forskellen mellem lys til planter og til mennesker er, at planter lever af lys (fotosyntese), hvorimod vi mennesker kun bruger lys til at se. Det er derfor nødvendigt at give sine planter et meget kraftigere lys, end det mennesker skal have for at kunne se.

Vækstlys sikrer, at de unge planter får en konstant og ideel mængde lys, hvilket er afgørende for en stærk og sund vækst. Foto: Shutterstock

En anden forskel er, at lys til mennesker er designet til at være mest effektivt ved de bølgelængder, som vi kan opfatte.

Lys til planter er modsat lavet til at fremme fotosyntesen i planter. Det har derfor et anderledes spektrum, end det lys der kommer fra vores lamper i huset.

Lysspektrum til planter kaldes også PAR lys og måles i PPFD (mol/m2/s) (Se FAQ længere nede i artiklen).

Udviklingen af kunstig plantebelysning

Udviklingen af vækstlys, eller plantebelysning, har gjort store teknologiske fremskridt og man har fået en dybere forståelse af planters lysbehov. I det 19. og tidlige 20. århundrede begyndte man at eksperimentere med kunstig belysning til plantedyrkning, især i drivhuse.

De første kunstige lyskilder var ineffektive og dyre glødepære, hvor en del af energien gik til spilde som varme. Senere kom fluorescerende lysrør, efterfulgt af højtryksnatrium- og metalhalogenlamper, som var mere effektive, men stadig blev rigtige varme.

Med udviklingen af lysdiodeteknologi (LED) i det 21. århundrede er der sket en revolution inden for plantebelysning. De nye LED-vækstlys er meget mere energieffektive. De har længere levetid, producerer mindre varme og kan finjusteres til at udsende lys i præcise de bølgelængder, der er optimale for fotosyntese og planters vækst.

Hvorfor bruge vækstlys til plantevækst?

Brug af vækstlys har allerede revolutioneret, hvordan man kan dyrke planter, ikke kun i kommercielle drivhuse, men også hjemme. Det skyldes at ved at bruge kunstigt LED-lys til plantevækst, kan man nu opnå en række fordele, når man dyrker planter f.eks. få en tidligere høst, end den danske sommer normalt tillader.

Forspiring af planter

Vækstlys til forspiring ses især meget blandt dem, der dyrker chili og andre planter, der kan være lang tid om at spire og vokse op.

For eksempel kan det for nogle chilisorter (meget stærke varianter) være nødvendigt at så dem allerede fra januar eller sågar december måned, da man ellers vil få en begrænset høst. Auberginer og tomater kan også startes i den mørke årstid under vækstlys.

I de danske vintermånederne er der næsten ingen naturlig sollys, og her spiller vækstlys en vigtig rolle ved at efterligne solens lys og stimulere fotosyntese. Med det rigtige vækstlys vil planterne få kraftigere rødder og blive mere robuste.

Tegn på, at spirerne får for lidt eller forkert lys, er, at de strækker sig i retning af lyset. Det gør planterne ranglede og mere modtagelig over for sygdom. Foto: Mike Hjorth Andersen

Vælg det rigtige vækstlys

Når det kommer til hvilken teknologi, der er bedst til at lave et godt vækstlys, kommer man ikke uden om LED lamper og pærer. De er på nuværende den mest effektive teknologi, man har til at lave lys.

Hvilke typer af lys er bedst?

Inden for LED vækstlys kan man finde en lang række af forskellige typer lamper og pærer med forskellige farver lys.

Blåt lys: Laver fotosyntese. Det hjælper også med at fremme spiring og rodudvikling i unge planter og frøplanter.

Rødt lys: Mest effektiv til at lave fotosyntese, samt regulerer plantevækst og hjælper planter med at producere blomster og frugt.

Grønt lys: Hjælper med at maksimere fotosyntesen i hele planten, hjælper til at skabe stærkere og flotter planter.

De to mest udbredte typer er enten med en kombination af blå og røde dioder (lilla lys), eller også hvidt lys – kaldet »fuldspektrum lys« blandt producenterne.

På billedet nedenfor kan man se forskellen på lilla og fuldspektret hvidt lys. Se en video af testen her >

Testopstilling af fuldspektret og pink/lilla lys lamper. Fire ugers vækst under samme effekt lamper. Det hvide lys giver kraftigere strå og mere tilvækst. Foto: Mike Hjorth Andersen

Hvilken type skal man vælge?

Når det kommer til videnskaben, er der ikke nogen tvivl, en fuldspektrum lampe med hvidt lys vil dække lysbehovet hos alle arter af planter, og i alle deres vækstfaser.

Andre fordele ved hvidt lys er, at det er mere behageligt at arbejde under, og man kan nemt se, om planterne mistrives.

Mange har også oplevet det kan lindre en mild vinterdepression, og i kombination med plantevækst er det helt sikker en god terapi i den mørke vinter.

Når det kommer til effektivitet, så viser mange test, at ved samme energiforbrug (watt) får man typisk 10–15% mere vækst under fuldspektrum hvidt lys, sammenlignet med et mix af røde og blå dioder.

Hvor meget lys har planterne brug for?

For at finde ud af, hvor meget vækstlys planterne har brug for, må man først finde ud af, hvor stort areal man skal bruge lys til.

Her er det vigtigt at bemærke at ved forspiring af planter, vil arealbehovet vokse, efterhånden som planterne vokser. Derfor vil en lampe, som giver planterne nok lys, mens de står i såbakker, være for lille, når de er ompottede i hver sin potte og dermed dækker et større areal.

Lysstyrke – PPFD (mol/m2/s)

Derefter skal man finde ud af, hvor stærkt et lys planterne har brug for (lysstyrke). Her har man brug for et teknisk begreb kaldet PPFD (Se FAQ). Det tal fortæller, hvor meget lys en plante modtager fra lampen, afhængig af afstanden fra lampen. Det er meget lig LUX for mennesker.

I spirefasen har de fleste planter typisk brug for PPFD: 150–240 mol/m2/s, og efterhånden som de vokser, øges også behovet for lys, så for eksempel tomater og chili i vækstfasen har brug for 300–500 mol/m2/s.

Man kan nemt finde ud af, hvor meget lys, forskellige planter har brug for ved et opslag på Google på plantens navn og PPFD/DLI tal.

Når man har fundet sine planters lysbehov, skal man finde en lampe eller pære, som kan give den ønskede lysstyrke i hele det areal, man vil få med planter.

Her kan det være en god idé at anskaffe en vækstlyslampe, som kan dæmpes, så man kan skrue op for lysstyrken, efterhånden som planterne vokser.

De fleste leverandører af vækstlys vil normalt angive på produktet, hvor meget lys det giver ved forskellige afstande. Så er det bare at finde et lys, som dækker det areal, som man får efter, at planterne er ompottede, og som har den nødvendige lysstyrke.

Hvis man er i tvivl, om hvor meget lys planterne får, findes der en app til mobiltelefoner, som kan måle lysstyrken, kaldet »Photone« (Søg i APP store). Husk den virker kun til lamper og pærer der lyser hvidt (fuldspektrum).

Hvor mange timer lys skal planter bruge?

Rigtig mange er usikre på, hvor længe vækstlyset skal være tændt over planterne. Her er svaret, at det afhænger af det valgte vækstlys. Jo kraftigere vækstlys, jo færre timer skal lyset være tændt.

Det kan med andre ord ikke betale sig at købe en for lille lampe og lade den være tændt flere timer pr dag, da det ender med at koste det samme i energi. Det er også værd at bemærke at jo kraftigere vækstlyset er, jo mindre betaler man for lampens ydelse (pris pr watt).

De fleste planter vil være glade for 12 timer om dagen. Men igen, hvis lampen er for svag, kan man ende med, at den skal være tændt mere end 24 timer pr dag for at give nok lysenergi. Omvendt hvis lampen er for kraftig, risiker man at skade planterne. Det er dog sjældent et problem for fuldspektrum lamper, da det ligner sollys.

DLI – lysmængden pr dag (mol/m2/d)

Hvis man ønsker at være sikker på, at planterne får lige præcis det lys, de har brug for, samtidig med at man ikke bruger for meget energi, så kan man kigge på planternes lysbehov pr dag. Det går under et teknisk begreb, der hedder DLI (»Dagligt lys behov«).

DLI kan lidt forsimplet forklares på sammen måde som ligesom kalorieindtag for mennesker.

Ligesom mennesker har brug for en vis mængde kalorier hver dag for at opretholde sundhed og velvære, har planter brug for en bestemt mængde lys (målt som DLI) for at sikre en sund vækst og udvikling (ikke at forveksle med lysstyrke).

For lidt eller for meget lys kan være skadeligt for planten, på samme måde som for få eller for mange kalorier kan påvirke en persons sundhed.

Det er nemt at se,hvis en plante få for lidt lys. Så bliver den ranglet og spinkel. Med vækstlys bliver planten mere kompakt og stærk. Foto: Anja Egeriis

Eksempel: Lys til tomatplanter

Tomatplanter i de tidlige vækstfaser bør få ca. 14 mol/m2/d. Efterhånden som de vokser, øges det til ca. 20 mol/m2/d. For at sætte blomster og frugt skal det øges til ca. 30 mol/m2/d (hvilket gør det svært og dyrt at dyrke tomater udelukkende ved kunstigt lys).

For at finde ud af, hvor mange timer lampen skal være tændt under forspiring, kan man tage udgangspunkt i en lampe, der giver ca. PPFD: 240 mol/m2/s ved 30 cm afstand. (Belyst areal ca. 0,2 m²).

Beregn tid: DLI:14 & PPFD:240

Resultat er tid = 16 Timer pr. dag ved brug af formel.

Beregn selv her: DLI (Dagligt Lys Integral): Forstå dine planters lysbehov >

Nu kommer problemet ved en for lille lampe. Efterhånden som planterne vokser, øges både deres lysbehov, og de fylder mere. Så hvor man før have fint lys for spirerne, ender man med alt for lidt lys til de større planter. Hvis man i stedet for havde valg fx en 100Watt dæmpbar lampe, kunne man øge højden af lampen, og samtidig øge lysstyrke, efterhånden som planterne vokser.

Konklusion

Der er ingen tvivl om, at vækstlys er kommet for at blive, og det kun kommer til at blive mere udbredt i alt fra indendørs landbrug, til folk der ønsker at forspire til deres drivhus og have, samt til dyrkning af mikrogrønt/krydderurter i hjemmet.

Med den energieffektive LED-teknologis fremkomst, kan man nu præcist tilpasse lysets spektrum til planternes specifikke behov, hvilket optimerer fotosyntesen samt fremmer en bedre og hurtigere vækst hos planterne.

FAQ – Forstå begreberne

PAR lys
Refererer til det spektrum af lys (fra ca. 400 til 700 nanometer), som planter kan bruge til fotosyntese. Dette spektrum omfatter det synlige lys, som mennesker også kan se. Men det er specifikt optimeret mod de bølgelængder, der er mest effektive til at drive fotosyntesen i planter.

Sølvfolie kan øge vækstlampens effektivitet ved at reflektere lyset tilbage på planterne. Foto: Mike Hjorth Andersen

PAR er vigtig at forstår, da det fortæller om det kunstige lys, der maksimere planters vækstpotentiale og effektiviteten af fotosyntesen. PAR lys optræder normalt som hvidt lys, og det kaldes tit fuldspektrum lys blandt sælgere af vækstlys.

PPFD (µmol/m2/s)
En forkortelse, som hjælper med at forstå, hvor meget lys fra lamper eller solen, der rammer planterne, så de kan vokse. PPFD-enheden måles i mikromol fotoner per kvadratmeter per sekund (µmol/m2/s).

Det er vigtigt at kende planters lysbehov (PPFD), så de kan få den helt rigtige mængde lys for at blive store og stærke. For meget lys, og man spilder energi, for lidt lys og planterne bliver spinkle og modtagelige for sygdomme. Det er også vigtigt at kende lampernes lysstyrke. Den finder man typisk på lampens indpakning, og den angives typisk ved forskellige afstande fra lampen.

DLI (mol/m2/d)
DLI står for »Daily Light Integral«. Det er en måde at måle og forstå, hvor meget lys en plante får i løbet af en hel dag. Tænk på DLI som en lysmåler, der tæller hver eneste lyspartikel, som planten modtager fra solopgang til solnedgang.

Alle planter har brug for en vis mængde lys hver dag. Man kan forestille sig, at hver plante har en »spand«, som skal fyldes med lyspartikler hver dag. Hvis den får for lidt lys, bliver den spinkel, for meget lys og den udnytter ikke alt lyset – spild af energi.

DLI kan findes ved at gange lampens lysstyrke (PPFD) med tid, den er tændt pr dag.

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Naturplanteskolen

Flerårige spiselige planter til haven

Fantastiske Frø

Økologiske frø

Frøsnapperen

Grundige såvejledninger til alle frø

Spiroggro

Frø af foderplanter

Solsikken

Alt til den økologiske have

Ukrudtshajen

Rullerenser – hjulhakke – såmaskiner

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Frø og såning > Det kan vækstlys gøre for dine planter

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider