Foraktiveret frø spirer hurtigere

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Flere frøsorter kan i dag fås som foraktiveret frø (primed seed), det vil sige frø, hvor spirehvilen er brudt, og som derefter er tørret igen.

Foraktivering af frø

Foraktiveringen sker i laboratorier under kontrollerede forhold, hvor frøets fugtighed er sat til en grænse, som er lige under, hvad frøet skal bruge, for at spiringen faktisk går i gang, men netop høj nok til at processen går i gang. Når dette er sket, kan man tørre frøene ned til en stabil fugtighedsniveau og komme dem i frøposer. Når frøene efterfølgende når ud til forbrugerne og sås ude i jorden, vil resten af spiringsprocessen foregå her, når frøene kommer i kontakt med jordfugtigheden.

Foraktiveret frø bevarer kun en god spireevne i et år, og det kræver opbevaring under de rette forhold. Ved varm og fugtig opbevaring mister frøene vitaliteten hurtigere. Det er bedst at opbevare foraktiverede frø tørt og køligt (under 10° C) indtil såning.

Brug af foraktiveret frø

Foraktiverede frø ligner almindelige frø. Foraktiveret frø har den fordel, at det spirer hurtigt og ensartet, selv under mindre gunstige forhold. Det betyder få eller ingen angreb af jordbårne svampe. I Danmark er det derfor især en fordel af bruge det tidligt på sæsonen, hvor jordtemperaturen er lav.

I det sydvestlige USA bruger man f.eks. foraktiveret frø af salat midt på sommeren, da det er så varmt, at almindelige salatfrø ikke vil kunne spire. Asparges, tomat og peber er andre arter, som kan findes som foraktiveret frø. Også blomsterfrø kan med fordel foraktiveres. Hvis man køber frø fra udlandet kan man godt få foraktiveret frø uden at vide det, da der intet krav er om, at de skal mærkes. Ofte vil der dog stå »Primed seed« eller »Vigorized«.

Frøfirmaerne bruger desuden kun de bedste frøpartier til foraktivering, så det i sig selv øger også spireevnen.

Foraktiveret frø bruges oftest til sorter, som har en langsom spiring, og som derfor spirer frem i et bed, hvor der allerede er spiret en stor bestand af ukrudt frem. Jo hurtigere frøene spirer, jo mindre er ukrudtet nået at blive, når kimplanterne af det såede spirer frem, og dermed får planterne bedre vækstbetingelser fra start.

En del staudefrø kan også fås som foraktiveret frø, bl.a. sorter som ellers kræver kuldeperiode før spiring. Som eksempel kan nævnes Verbena bonariensis, som kan være meget vanskelig at få til at spire, da den skal have en kuldeperiode først. Her er det en stor fordel at købe foraktiveret frø, som spirer uden forudgående kuldeperiode og med større sikkerhed.

Kun lille udbud af foraktiveret frø

Normalt er det kun erhvervet, som har mulighed for at købe disse frø. Men enkelte frøfirmaer sælger foraktiveret frø af nogle arter/sorter – se under de enkelte frøfirmaer.

Persillerod og persille kan i 2011 købes foraktiveret hos Albertines. Hos Frøtorvet kan man også finde foraktiveret frø af bl.a. pastinak og Verbena bonariensis og lavendel.

Primitiv foraktivering af frø i u-lande

I ulandene bruger de en primitiv form for foraktivering af frø. Her skyldes behovet, at der skal sås under ugunstige tørre og varme forhold. Den primitive foraktivering giver kun spiring få dage tidligere, men 20–70% større udbytte i varmt og tørt klima. Vi kender også metoden med at lægge frø i vand natten over inden såning, men våde frø er vanskelige at så.

Den primitive form for foraktivering består i at lægge frøene, typisk kornsorter og bønner, i vand natten over, men hver art og varietet har en grænse for hvor lang tid, den kan udblødes, og den kender de (f.eks. majs 12–18 timer). Overskrides tiden, starter spiringen, og man risikerer, at såningen mislykkes. De foraktiverede frø vil først spire, når de optager yderligere vand fra jorden. Frøene overfladetørres efter iblødsætningen med et klæde eller i solen, inden de senere samme dag sås. De kan gemmes et tørt sted et par dage inden såning, hvis vejret er ugunstigt.

Kommentarer

Der er 2 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Fantastiske Frø

Økologiske frø

Frøsnapperen

Grundige såvejledninger til alle frø

Ukrudtshajen

Rullerenser – hjulhakke – såmaskiner

Solsikken

Alt til den økologiske have

Spiroggro

Frø af foderplanter

Naturplanteskolen

Flerårige spiselige planter til haven

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Frø og såning > Foraktiveret frø spirer hurtigere

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider