Vintervikke

Af Jens Holmegaard, folkeskolelærer og cand.pæd. i biologi.

Vintervikke, Vicia villosa, er en enårig overvintrende plante, som har klatrende stængel med skudlængde på op til 1,5 meter. Stængel og blade er mere eller mindre uldhårede, afhængig af sort. Den oprindelige vildform er sandvikke, Vicia villosa.

Jordbund

Vintervikke er en klatreplante

Her har vintervikke i maj fundet god støtte i bl.a. katost og oksetunge. Foto: Karna Maj

Vintervikke er fordringsløs, men vokser særlig godt på ikke for sur sandjord. Knolddannelsen fremmes af et vist kalkindhold i jorden. Vintervikke trives også på tungere jorder, blot de er rimeligt gennemtrængelige.

Klima

Planten hører til egne med varme, fugtige efterår. Udsået efter midten af juli overvintrer planten og tåler tørke i det følgende forår.

Vækst

Ved tidlige forårsudsåninger danner den i starten en lidt tyndere bestand end fodervikke, Vicia sativa. Senere udvikler vintervikken imidlertid en meget tæt vegetation. Plantens naturlige såtidspunkt ved varm jord i højsommer giver en hurtig udvikling og godt jorddække. Vintervikke kræver støtteplante. Arten er ret skygge-tolerant.

Efterafgrøde

Udsået i sensommmeren vokser vintervikken hurtigt til og giver et godt jorddække. Foto: Karna Maj

Alle udsåninger vil blomstre efter 5–8 uger ved en skudlængde på 40–50 cm. Udsåninger før midten af juli visner i løbet af efterår og vinter. Vinterdækket fra senere udsåninger består i et tyndt lag af fine, grønne stængler og blade.

Planten har en middeldyb pælerod med få side- og finrødder, som gennemvokser hele pløjelaget. Rødderne trænger ind i spalter og omspinder jordklumper. I den varme årstid er roden i stand til at gennemtrænge fortættet jord. Vintervikke har bedre rodformåen end fodervikke.

Anvendelse

Vintervikke giver et godt proteinrigt foder. Den er særlig anvendelig i vinterafgrøder til opfodring i foråret. Den udsås ofte sammmen med vinterrug. Sammen med blodkløver og italiensk rajgræs har den været fast partner i den såkaldte »Landsberger-blanding«, som anvendes som overvintrende efterafgrøde ti foder.

Efterafgrøde med havre, honningurt og vikke, fotograferet midt i september. Foto: Karna Maj

Dyrkning

Vintervikke i småplantestadiet

Vintervikke sammen med havre og honningurt. Vintervikken er den smalbladede plante i midten af billedet. Foto: Karna Maj

Tilstrækkelige fugtighedsforhold ved spiring er meget afgørende. Hvis dette forhold er i orden, tåler den et ret groft såbed.

Etablering fremmes ved tromling efter såning.

Det kan betale sig at ridse frøene med groft sand før udsåning i sommertiden. Herved åbnes den hårde frøskal, og frøene har lettere ved at optage det nødvendige vand til spiring.

Noter om vintervikke

Højde60–120 cm
VækstmådeKlatrende
JorddækkeTæt
LivsvarighedEnårig, overvintrende
KvælstofsamlendeJa
Føde til bierNektar
Føde til vild faunaHjorte og fugle
AnvendelseHoved- og efterafgrøde
Diverse oplysningerHurtig udvikling

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Grøngødning > Vintervikke

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider