Lav en åben jordkule

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Rodfrugter kan man fint opbevare i jorden på friland vinteren over, hvis man dækker dem med minimum 25 cm isolering. Det kan være halm, visne blade, tang/ålegræs eller en vintermåtte.

Dækning af afgrøderne direkte på bedet kan kun bruges til de rodfrugter, der har stort set hele roden nede i jorden. En række rodfrugter står med rod eller knold over jordniveau, så her er man nødt til at grave rodfrugterne op og slå dem ned i jorden, inden man dækker dem. Det er knoldselleri, majroer, rødbeder, knudekål, ræddiker, kinsesiske radiser og kålroer, der har behov for at blive gravet ned, inden frosten sætter ind for alvor. De kan alle tåle let nattefrost.

Selleri

Knoldselleri har hele knolden over jorden, og den kan kun tåle let nattefrost. Foto: Karna Maj

Ræddiker

Ræddiker kan gemmes i en åben jordkule hele vinteren. Foto: Karna Maj

En åben jordkule

Til disse afgrøder kan man bruge en mere simpel udgave end en egentlig jordkule. Den åbne jordkule udgraves kun i et spadestiks dybde. Den opgravede jord lægges i vold langs kanten. Læg evt. et lag sand i bunden. Afgrøderne sættes i rækker tæt sammen med lidt jord ned imellem. Toppen fjernes evt., så kun hjerteskuddet er tilbage. Afslut med et 5–10 cm lag sand eller jord. Brug sand, hvis jorden er leret og svær at bruge. Ved frost isoleres med et tykt lag halm eller tang (min. 25 cm) som ved opbevaring på friland. Man kan evt. lægge stolper over, inden man lægger isoleringen på. Over isoleringen kan man dække med fiberdug, som holder på isoleringen.

Hvis man laver en tunnel henover jordkulen med fiberdug over vækstbuer, kan man forhindre, at sneen lægger sig i et tykt lag, og det bliver også lettere at finde stedet og komme ned efter grønsagerne. Det er i øvrigt vigtigt at vælge et sted i haven, hvor man har erfaring for, at der ikke lægger sig snedriver.

Selleri taget op

Når vinteren nærmer sig, bliver man nødt til at tage de grønsager op, som har knoldene over jorden, da frosten ellers vil ødelægge dem. De kan lægges i kasser med sand et frostfrit sted – eller de kan placeres i en kule på friland. Til opbevaring i kule kan man lade de mindste blade sidde på, så der er top til suppevisk. Foto: Karna Maj

Sådan kan man lave en åben jordkule

Det er hurtigt og let at etablere en åben jordkule og lægge grønsagerne ned og gøre den frostsikker. Gevinsten er sprøde, friske grønsager hele vinteren.

Husk at hente en portion ind, når der er udsigt til en længere periode med frost og sne, da det er bedst ikke at åbne kulen i frostvejr.

Udgravning til jordkule

Man kan hurtigt lave en udgravning til en åben jordkule i et spadestiks dybde. Foto: Karna Maj

Sellerierne placeres

Kulen skal være så dyb, at knoldsellerierne kommer 5–10 cm under jordniveau. Foto: Karna Maj

Grønsagerne placeres tæt, men med lidt afstand, så der kan komme jord eller sand ned imellem. Det giver mindre risiko for, at evt. råd i en grønsag spreder sig til naboen. Foto: Karna Maj

Her er placeret majroer, kinesiske radiser og rødbeder i den ene ende af kulen. Foto: Karna Maj

Der er fyldt jord på op til jordniveau. Når man sætter grønsagerne ned med nogen top, er de lettere at finde. Foto: Karna Maj

Tangdække

Her er brug tang og især ålegræs til vinterisoleringen. Der er lagt en vold af ålegræs rundt om kulen, så der hurtigt kan dækkes et tykkere lag på, når vinteren sætter ind for alvor. Der er brugt to store affaldssække ålegræs til denne kule. Foto: Karna Maj

Vækstbuer og fiberdug

Det er en god ide at placere vækstbuer og fiberdug med det samme, så det er der den dag, hvor der skal dækkes ekstra mod frost og sne. Foto: Karna Maj

Fibertunnel

Overdækning med et gammelt stykke fiberdug luner ekstra. Når man overdækker med en tunnel er jordkulen lettere at finde, når der har lagt sig et lag sne. Foto: Karna Maj

Sneen luner yderligere, men det er en god ide at placere jordkulen et sted, hvor der normalt ikke dannes driver. Her kan man se tunnelen over jordkulen stikke frem bag drivhuset. Her er der normalt ikke drivedannelse, og det er let at finde. Selv i en hård vinter med lange frostperioder bliver der ikke frost i kulen. Foto: Karna Maj

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Hjemmeriet

Konservering af grøntsager ved mælkesyre

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Høst og opbevaring > Lav en åben jordkule

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider