Sund vækst giver sunde planter

Af Henrik Ahlmann, Økologisk Havebrugskonsulent

I en have findes der millioner af svampesporer og sygdomsfremkaldende vira. Overalt lurer smitten, præcis som forkølelse og influenza gør det blandt mennesker. Plantens immunforsvar, dens naturlige modtagelighed og klimaforholdene spiller afgørende roller i spillet om, hvorvidt infektion finder sted eller ej. Akkurat som ved svære angreb af skadedyr, handler det primært om modtagelighed.

Biologisk set er sygdommes og skadedyrs rolle at sikre, at kun de stærkeste overlever og derigennem sikre artens overlevelse på sigt. De hører hjemme i naturen. Derfor bør man tage voldsomme sygdomsangreb som indikator på, at der er et eller andet, der ikke fungerer helt omkring planten.

Står planten rigtigt?

Selv om vi ikke kan gøre meget ved selve vejret, er der andre forhold, vi kan tilgodese. Allerførst bør man se på, om planterne står rigtigt placeret. Varmekrævende planter, hjemmehørende i fjerne egne af verden, kan være sårbare i vores køligere og fugtige klima. Solkrævende planter, der placeres for mørkt, er sårbare, præcis som skyggeplanter ikke tåler fuld sol. Er plantens naturlige habitat næringsfattig sandjord eller fed lerjord, er det fugtig eller tør bund? Får planten for meget eller for lidt gødning? Er der læ nok på voksestedet? Er sædskiftet overholdt? Står planterne for tæt?

Stressede planter mere sårbare

Som andre organismer får planter nemt stress under ekstreme forhold. Tørke, konkurrence om næring, overvanding eller for meget gødning kan stresse planten og forrykke dens indre balance, så modtageligheden øges. Det er veldokumenteret, at for for høj kvælstoftilførsel øger modtageligheden for en række sygdomme, at planter, der står tørt, nemmere inficeres af meldug og at trætte kroner i frugtræet øger infektionsgraden.

Undgå at udplante for tidligt på året, så varmekrævende planter får kuldestress og kommer dårligt fra start. Undgå endvidere tørkestress ved udplantning i bagende sol.

Plantens sundhed er et udtryk for den samlede balance mellem plantens modtagelighed, jordbundsforhold, klima og tilstedeværelsen af smitte. Isoleret at se på planten giver et fordrejet billede af dens almene sundhedstilstand. Sundhed handler også for planter om trivsel.

Jordbunden er vigtig

Især jordbundens tilstand og røddernes vilkår spiller en afgørende rolle. Et utal af mikroorganismer lever i tæt symbiose med planterødderne og fungerer så at sige som et udvidet immunforsvar. Såkaldt gode mikroorganismer i f.eks kompost og og jorde, der rige på organisk matriale og mikrober, vil typisk hæmme en række sygdomsfremkaldende svampe og bidrage til en sund balance, præcis som vores fordøjelse (omsætning) fungerer bedst med en sund mælkesyreflora i tarmene. Mycorrhiza-svampe øger planters optag af fosfor og streptomyceter, der kendetegnes ved at afgive »skovbundsduft«. Streptomyceter udskiller naturlige antibiotiske stoffer, der hæmmer en række skadelige svampe.

Gravning med spade vender op og ned på mikroorganismerne og forstyrrer den naturlige lagdeling, de har koloniseret sig i gennem måneder. Gravning dræber og sårer desuden mange regnorm.

I en god økologisk jord bør jorden gødes frem for planterne. Det er overskuddet af næringsstoffer fra mikroorganismerne, der skal forsyne planterne. Hold jorden levende og sund, så får du sundere planter. Det gør du i praksis ved at løsne jorden i dybden med greb og sørge for et godt jorddække, så mikroorganismer har noget at leve af. Så er du længere end halvvejs.

Direkte forebyggelse

Når skaden er sket, er det ofte for sent. Dog kan yderligere smitte nedsættes ved straks at fjerne inficerede planter eller plantedele. Forebyggende sprøjtning med svampehæmmende stoffer i perioder med forhøjet risiko (på grund sf klimaet) kan nedsætte infektionsrisikoen. Hvidløgs- kamille- kompost-, eller padderokkeudtræk og skummetmælk kan bruges som naturlige svampehæmmende midler. Skummetmælken styrker bekæmper ikke, men styrker bladoverfladens modstandskraft på grund af calciumindholdet. Vær opmærksom på at regn nedsætter effekten.

Desuden bør man undgå at såre planten unødigt, så skadevoldere ubesværet kan trænge ind og inficere planten.

Den gode forebyggelse

 • Løsn jorden i dybden med greb, så rodnettet kan udvikles ordenligt.
 • Grav ikke med spade eller skovl.
 • Brug jorddække, så mikroorganismerne har rigeligt føde, nyttedyr får skjulesteder, store temperatursvingninger undgås og vandtabet nedsættes.
 • Hold anbefalet planteafstand, så de enkelte planter ikke stresses i kamp om vand og næring.
 • Vælge sunde udplantningsplanter og brug sundt læggematriale.
 • Vælg naturligt sunde sorter.
 • Giv planten lys og luft.
 • Hold et godt sædskifte (4-årigt) og brug efterafgrøde.
 • Tilpas planten de naturlige vækstvilkår, sandjord, ler, sol, skygge eller sørg for en god muldjord, der tilgodeser de flest mulige arter.
 • Undgå overgødskning
 • Undgå at såre planterne.
 • Undgå både vandlidende jorde og udtørring.
 • Hold pH lidt under 7 (surbundsplanter lavere).
 • Overhold anbefalede så-og udplantningstidspunkter.
 • Sprøjt med udtræk af hvidløg, padderokke, kamille eller med skummetmælk i perioder med forhøjet sygdomsrisiko.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Plantesygdomme > Sund vækst giver sunde planter

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider