Vælg den rigtige pottestørrelse

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Når vi forkultiverer planter, starter vi fra små frø og ender med halvstore planter til udplantning i drivhus og på friland eller med store planter, som skal blive stående i potter eller krukker. I den proces skal den enkelte plante ofte omplantes en eller flere gange for at blive en veludviklet plante.

Start med såning i kasser eller små potter

Frø har forskellig størrelse og jo mindre frø, jo mindre er planten fra start af, og jo mindre jordvolumen skal de sås i. Store frø, f.eks. græskarfrø, giver meget store kimplanter, og de skal derfor sås i ret store potter. Små frø som f.eks. græsk oregano, er meget små, og de sås bedst i små kasser med ikke for meget jord.

Det er vigtigt, at såcontainerens volumen passer til de fremspirende planter. Er der for meget jord i containeren, så bliver jorden let for våd, da rødderne kun vokser i midten af potten. Planten vil mistrives og ikke udvikles optimalt. En for våd jord kan resultere i svampeangreb, som kan tage livet af de små planter.

Man skal derfor ikke i godhed vælge en for stor potte til at så i. Eller af dovenskab for at slippe for at potte om. Hvis man har frø nok, kan det være en fordel at så f.eks. tre frø i hver potte – ikke kun for at sikre at der i hvert fald kommer én plante op i hver potte, men også for hurtigt at få planterødder i hele potten. Man skal dog huske i tide at tynde til én plante pr. potte. Det er intet i vejen for at så flere frø i en potte og senere prikle dem ud i hver sin potte.

tomatkimplanter

Her er der sået en tomatsort i hver potte, og de skal prikles enkeltvis. Det er en god ide at tynde ud, så der er lidt afstand mellem planterne. Foto: Karna Maj

Små frø kan med fordel sås i speedlingbakker, hvor man vælger en passende rumstørrelse i forhold til den planteart, man sår. Her kan man få en passende lille jordmængde til de små frø. Men det kræver en mere omhyggelig vanding end ved såning i kasser og små potter. Det kan være en fordel at bruge en undervandingsdug. Man kan købe ruminddelte minidrivhuse, der er selvvandende med tilhørende undervandingsdug.

Ruminddelte såbakker er bedst til kun at så en planteart i, da forskellige plantearter oftest ikke spirer samtidig. Nogle systemer, f.eks. roottrainers er inddelt i sektioner, som kan flyttes ud fra den sluttede luft under spiringen, så snart kimplanterne viser sig. Gør man ikke det, bliver planterne hurtigt lange og ranglede.

Roottraining

Rodtræningssystemet er inddelt i sektioner med 4 rum, og de kan flyttes over i en anden holder efter fremspiring. Sektionerne kan åbnes som en bog, så det er let at tage rodklumpen ud. Foto: Karna Maj

Prikling

Når planterne har fået første hold rigtige blade, kan de fleste prikles ud som enkelt planter. De skal dog have en så veludviklet rod, at de kan komme igang selv med lidt beskadiget rod.

De kan prikles enten i kasser med flere planter i hver eller enkeltvis i potter. Her gælder det om at vælge en passende pottestørrelse. Jo mindre planter, jo mindre potter. Igen gælder det om, at potten har en størrelse, så planten hurtigt kan sende rødder ud i en stor del af potten. Har man erfaring med plantearten, har men en ide om, hvor hurtigt plantens rodsystem udvikler sig. F.eks. vokser chili meget langsommere end tomater. Derfor skal chili plantes ud i mindre potter en tomater i tilsvarende størrelse.

Hvis man er i tvivl, så vælg hellere den lidt mindre potte og pot om en ekstra gang. Som tommelfingerregel skal der være ca. en fingerbredde ny jord rund om plantens rødder.

Nye potter

Tomatplanten har stået i den røde potte, og nu skal der vælges mellem de to sorte potter. Den mindste vil give en fingerbreddes ny jord rundt om rodsystemet. Den skal kun vælges af pladshensyn, da tomatplanten nu er så stor, at den meget hurtigt vil kræve en større potte. Den store potte vil være bedste valg til en hurtigvoksende tomatplante. Foto: Karna Maj

Ompotninger

Stor plante i lille potte

Alene tomatplantens størrelse i forhold til potten giver mistanke om, at planten snart skal have en større potte. Foto: Karna Maj

Når først planter er kommet i god vækst, og det bliver rigtig forår med sol, varme og masser af lys, eksploderer plantevæksten næsten, og der skal holdes øje med planterødderne i potterne. Planter i udvikling skal pottes om, når rødderne er nået ud til kanten af potten. Begynder de først at vokse rundt langs pottekanten, er væksten ikke længere helt optimal. Er potten helt fyldt med rødder, kaldes det for en pottebundet plante. Det er den slags planter, man skal undgå at købe. Og dermed også undgå selv at producere.

Når planterne begynder at se store ud i forhold til pottens størrelse, så vend bunden i vejret på potten og tag forsigtigt potten af og se på rodudviklingen. Man skal ikke forsøge det første stykke tid efter en omplantning, da potteklumpen endnu ikke er bundet af rødder, og rødderne vil blive beskadiget, når potteklumpen falder fra hinanden.

Planterødder

Tomatplanten ovenfor har allerede mange rødder ude ved pottekanten, og skal planten fortsætte sin optimale vækst, skal den pottes om nu eller i løbet af få dage. Foto: Karna Maj

Den ny pottes størrelse afhænger af flere forhold. Som ovenfor nævnt af den forventede væksthastighed, som den enkelte planteart har. Men ofte må man også tage hensyn til den plads, man har til rådighed til forkultivering. På det her tidspunkt står planterne ofte indenfor i vindueskarmen, og man kan være nødt til at tage en mindre potte af pladshensyn, end hvis der er masser af plads i drivhuset.

Det kan betyde, at man må lave en ekstra ompotning og vente med den store potte, til de kan sættes i drivhus. En sådan løsning er ikke optimal, men kan være nødvendig. Her kan man blive nødt til at gøde, for at planten får nok næring.

Ved hver ompotning skal den nye potte som minimum være en fingerbredde større end rodklumpen. Det giver vækstmulighed i en kort periode, og det er praktisk at kunne komme til at stoppe ny jord ned hele vejen rundt mellem potte og plantens rodsystem.

Når det er større planter, kan der vælges væsentlig større potter med to til tre fingerbredder ny jord rundt om rodsystemet. Jo mere vækstkraft, der er i planten, jo større potte kan man vælge.

Firkantede eller runde potter

Firkantede potter kan sættes tættere sammen på et givet areal, og derfor er de at foretrække til forkultivering i vindueskarmen, hvis pladsen er begrænset. I en firkantet og en rund potte med samme diameter er der et større jordvolumen i den firkantede.

Når planterne vokser til, står planter i firkantede potter tættere og skygger mere for hinanden. De søger derfor mere op mod lyset og bliver let mere ranglede end i runde potter med samme jordvolumen, da de runde vil have en lidt større diameter. I sammenligningen er der tale om potter med samme højde.

Runde potter

Runde potter giver lidt mere luft mellem planterne, men der kan stå færre planter pr. m². Foto: Karna Maj

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Plantning > Vælg den rigtige pottestørrelse

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider