Flytning af store træer

Af Sten Porse, pensioneret faglærer, myrica.dk og Jens Thejsen, konsulent, underviser og forfatter, www.jensthejsen.dk

Lad det være sagt straks: det er en rigtig dårlig idé at flytte på store træer og gamle buske i haven. De tåler det ikke ret godt, og det er et farligt besvær. Desuden er det ret beset udtryk for manglende forudseenhed, når disse store planter skal flyttes. Man burde have gjort det for længe siden, da de var unge, eller endnu bedre: man burde have planlagt fordelingen af større træer og buske, sådan at de ikke senere er nødt til at blive flyttet.

Flytning er sidste udvej

Det sker, at nye ejere har andre opfattelser end de forrige, eller at naboklager bliver så højlydte, at der må gøres noget. Den uigenkaldelige udvej er at fjerne de generende træer og buske helt, men den kan man altid bruge i sidste omgang. Før det kommer så vidt, kunne man overveje at flytte dem til en plads, hvor de ikke generer.

Store træer er vanskelige at flytte

Flytning af meget stort træ

Så store træer kræver professionel assistance. Foto: Jens Thejsen

De helt store træer på mere end 4 meters højde er vanskelige at flytte. Resultatet er meget usikkert, og det koster betydelige anstrengelser at gennemføre flytningen. I de fleste tilfælde er det en god ide at tilkalde faglig bistand fra folk, som har erfaringerne og det nødvendige grej. Her vil vi dog give anvisninger på, hvordan selv kan gøre det, hvis man har kræfterne og tiden til rådighed.

Forberedelse til flytning

Først må træets rodnet forberedes på, at flytningen skal ske. Det opnår man ved at grave en spadebred, ca. 60 cm dyb grøft rundt om rodklumpen. Grøften fylder man op med en porøs og veldrænende jord. Ofte kan man klare sig med at blande lige dele af havejorden med grus, men husk, at organisk stof ikke bør komme dybere ned end ca. 40 cm. Derfor bør man fylde bunden af grøften med grus, før man lægger jordblandingen på. Dette arbejde kan man udføre i oktober måned ét år i forvejen.

Når træet har dannet nye finrødder i løbet af den følgende sæson, er det klar til at blive taget op med klump hen mod slutningen af oktober.

  • Først må man have grøften tømt for jord og grus.
  • Derefter er man nødt til at grave en rampe ned til bunden af rodklumpen, sådan at man har en slidske at trække den op ad.
  • Så kommer det svære: at løsne klumpen uden at den går i stykker
  • Nu skal man have skubbet en finer- eller metalplade ind under klumpen, så den kan slædes op af hullet
  • Endelig skal træet transporteres hen til det nye voksested

Forberedelse af plantested

Rodklump

Hullet skal være væsentlig større end rodklumpen. Foto: Jens Thejsen

På det nye voksested er alt i mellemtiden gjort klar. Hullet er gravet lidt større end klumpen, men rodhalsen på træet må omvendt ikke komme til at stå dybere end den nye jordoverflade.

Plantestedet skal forberedes, så det kan vandes. Det kan f.eks. være i form af nogle meter drænslange, der lægges ned i hullet, så den når spiralformet fra bund til overflade.

Forankring kan være nødvendig

Er klumpen ikke blevet så stor som forudset, kan det være nødvendigt at forankre træet med 2–3 stolper, der rammes ned uden for klumpen. Stolperne skal stå godt fast, så de kan låse træet urokkeligt i jorden, men de skal alligevel være så korte som muligt (gerne omkring 0,60 meter over jorden). Stammen forankres med solide bånd, som slås på stolperne med papsøm.

Omhyggelig pleje i flere år

De næste 4–5 år er afgørende for, om det lykkes at etablere træet på det nye voksested. Det skal plejes med nænsom hånd, og forankringen til pælene skal holdes stram, men ikke snærende. Visne og døde grene skal fjernes hurtigst muligt, og træet skal forsynes med vand.

Det er især på det sidste punkt, at skaderne kan blive uoprettelige: Træets rodnet er svækket og kan ikke klare at forsyne hele kronen med vand, og sommertiden betyder underskud på vandbalancen. Derfor skal der vandes, og vandes både langvarigt og ofte, hvis træet skal overleve.

Gødning skal man overhovedet ikke tænke på, mens træet er i ubalance. Kvælstofgødning kan gøre mere skade end gavn, så vent indtil træet viser årsskud med normal længde. På det tidspunkt kan man fjerne en evt. forankring, og man kan tilføre et tyndt lag kompost som lægges oven på jorden.

Kommentarer

Der er 5 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Plantning > Flytning af store træer

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider