Flytning af større træer

Af Sten Porse, pensioneret faglærer, myrica.dk og Jens Thejsen, konsulent, underviser og forfatter, www.jensthejsen.dk

Efterår

Hvis man vil forsøge at flytte større træer og buske er efteråret det absolut bedste tidspunkt. Foto: Karna Maj

Haver er ikke permanente, de udvikler sig uafbrudt: Træer og buske vokser og fylder mere og mere. Hvis det hele ikke skal blive for stort, må man på et tidspunkt have saven og saksen frem og beskære, eller man må ligefrem fælde. Nogle gange kan man ikke nænne at skille sig af med et træ eller en busk, men samtidig er der ikke plads til planten mere det sted i haven, hvor den står, og så må man forsøge at flytte planten.

I mange tilfælde kan det bestemt godt lade sig gøre, men det er vigtigt at gøre det på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt.

Når træerne er blevet større (her taler vi om højder mellem 2,50 og 4 m), bliver flytning en hel del mere besværlig end med flytning af mindre træer, og det er helt afgørende, at rodnettet kommer uskadt og sundt med over i det nye voksested.

Efteråret er bedste plantetid

Det bedste tidspunkt at flytte træer og buske på er i slutningen af oktober, når planterne netop har kastet bladene. Da er der stadig varmt nok i jorden til, at rødderne kan nå at gendanne de levende spidser, sådan at de kan være klar til at forsyne planten med vand fra begyndelsen af foråret.

Rodnet som klump

De små træer og buskene kan man sagtens flytte med bare rødder. Det vil sige: med rødder, som er rystet fri af jord, men den fremgangsmåde duer ikke ved de større træer, hvor man tvinges til at tage rodnettet op som en sammenhængende klump. Den nødvendige størrelse på klumpen kan man beregne sig til ved at måle stammens omkreds i 1 meters højde. Det tal, man finder på den måde, skal så ganges med fire. Dette resultat er lig med radius i den rodklump, man skal lave.

For at lave sådan en klump må man arbejde på følgende måde:

  • Først stikker man spaden lodret i bund rundt langs ydersiden af den kommende klump
  • Så graver man fri udefra og ind mod de lodrette stik
  • Når jorden er væk, sådan at de første stik ses som en lodret væg, stikker man spaden i bund ind under klumpen i en vinkel på 45°
  • Atter graver man fri, og derpå stikker man endnu dybere ind under klumpen
  • Når klumpen er helt løsnet fra jorden, kan den løftes forsigtigt op og køres på en trillebør hen til plantehullet.

Det ny voksested

Inden man har gravet klumpen, skal det blivende voksested være klar til at tage imod træet. Hullet skal graves lidt større end klumpen, men rodhalsen på træet må omvendt ikke komme til at stå dybere end den nye jordoverflade.

Plantning og pasning

Når træet er placeret ordentligt på det nye voksested, kan det forankres med 2–3 stolper, der rammes ned uden for klumpen. Stolperne skal stå godt fast, så de kan låse træet urokkeligt i jorden, men de skal alligevel være så korte som muligt (gerne omkring 0,60 meter over jorden). Stammen forankres med solide bånd, som slås på stolperne med papsøm.

Nogle mener, at man bør beskære træet i forbindelse med omplantningen. De minder om, at det formindskede rodnet ikke kan forsyne toppen til næste forår. Men dels ved man aldrig, hvor meget roden kan forsyne, dels kan man ikke forudse, hvilke grene, der vil tørre ind, og dels rummer grenene oplagsnæring. Næring, som skal bruges til at gendanne det tabte rodnet med. Så vent med at beskære, indtil træet viser nytilvækst, som har normal længde.

Kommentarer

Der er 3 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Plantning > Flytning af større træer

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider