To majsbede med flere afgrøder

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Min køkkenhave skal dyrkes intensivt, hvis jeg skal kunne dyrke grønsager nok til familiens forbrug til det meste af året. Derfor forsøger jeg at optimere dyrkningen med bl.a. overvintrende afgrøder og flere afgrøder hen over sæsonen i samme bed.

I artiklen her beskriver jeg dyrkningen af to af mine bede fra tidligt forår til sent efterår i 2010 i den del af sædskiftet, hvor der dyrkes majs, agurker, græskar, porre, salat, spinat og jordbær.

De to bede

Agurker og græskar har jeg egentlig ikke plads til at dyrke i min køkkenhave, men drueagurker og i hvert fald en håndfuld græskar vil jeg gerne kunne høste. Jeg er blevet lidt forvænt med masser af drueagurker og græskar i de år, hvor jeg havde jord til overflod i en stor grønsagsmark. Planen i år blev derfor at forsøge at dyrke drueagurker under to rækker majs og tre græskarplanter under tre rækker majs. Bedet med drueagurker er kun en meter bredt. Det med græskar er 1,2 meter bredt. Derfor forskellen i antallet af rækker majs i de to bede.

Dyrkningsplan for de to bede så således ud:

Bed 1
Tidlig afgrøde: Salat
Hovedafgrøde: Majs og drueagurker
Sen afgrøde: Salat og persille til overvintring

Bed 2
Tidlig afgrøde: Overvintret og forårssået spinat i fem rækker
Hovedafgrøde: Majs og vintergræskar
Sen afgrøde: Hvidløg (hovedafgrøde næste år)

Du kan se billedserier af de to dyrkede bede her:

Majsbed med salat og drueagurker

Majsbed med spinat, vintergræskar, hvidløg

Flere afgrøder om året

De tre hovedafgrøder: Majs, vintergræskar og drueagurker skulle afhængigt af vejret først udplantes fra sidst i maj til først i juni, så derfor var det oplagt at dyrke spinat og salat i de to bede som tidlige afgrøder.

Spinaten i bed 2 blev høstet i de tre hovedrækker inden udplantning af majs, mens de to mellemrækker blev stående til at høste af i endnu et par uger. Det er lidt en balancekunst at afgøre, hvor længe spinaten kan blive stående uden at genere hovedafgrøden. I starten gav den læ og et bedre mikroklima, men den konkurrerede kraftigt med hovedafgrøden om vand, næringsstoffer og lys. Det samme gjaldt i bed 1 for salaten, som var en række meget store planter, da majs og drueagurker blev udplantet i juni.

Omkring 1. september kunne bed 1 ryddes helt, da de sidste majs var høstet, og drueagurkerne havde fået agurkeskimmel. Der blev sået flere slags salat og en række persille til overvintring umiddelbart efter som forsøg. Det hele spirede dårligt i en tør september, og salaten gik til i en hård vinter.

I bedet med græskar blev der sat fire rækker hvidløg sidst i oktober.

Samdyrkning – en hårfin balance

Jeg havde for ca. 30 år siden dyrket squash i et majsbed, men ellers havde jeg ingen erfaringer med kombinationen. Jeg regnede med, at majsen ville klare konkurrencen bedst, og så måtte jeg stille mig tilfreds med udbyttet af drueagurker og græskar.

Samdyrkning er en hårfin balance, hvor alle planter skal have plads nok, og hvor det kan være svært at etablere nye planter, hvis de andre allerede har rødderne godt etableret. Majs, agurker og græskar var blevet forkultiveret. Alle tre arter blev sået lige omkring 1 maj og udplantet samme dag. For at forlænge dyrkningssæsonen af majs, var majsene til agurkebedet dog sået en uge senere, og planterne var derfor lidt mindre i bed 1 end i bed 2.

Både majsplanterne og kolberne i bed 1 blev mindre, men om det skyldtes de lidt mindre planter fra start af, eller at agurkeplanterne var ved at udkonkurrere majsplanterne hen over sommeren, er lidt usikkert. Måske en kombination. I bed 2 dominerede majsplanterne mere. De var større og skyggede mere med tre rækker og flere planter per række, men græskar kan åbenbart godt klare lidt skygge. Jeg tror dog ikke agurker og græskar kan udplantes med succes, hvis majsene allerede er i vækst. Planterne kæmper benhårdt om næringsstoffer, vand og lys.

Majssorten i de to bede var ‘Double Standard’, som har en medium plantestørrelse. De tre ekstrasøde majssorter fra Bingenheim Saatgut har en tilsvarende plantestørrelse som ‘Double Standard’. Jeg afprøvede et andet sted i haven en meget velsmagende F1-sort, ‘Early Xtra Sweet F1 Hybrid’, i et bed sammen med dels tomat og dels undersået sneglebælg. Den udviklede sig til væsentligt højere planter med større blade, og ville nok have skygget for meget i de to intensivt dyrkede bede. Tomatplanterne under F1-sorten blev meget små, mens sneglebælgen voksede fint nok.

Gødskning tilpasses afgrøden

Når man dyrker flere efterfølgende afgrøder, er det helt afgørende, at man inden etablering af en ny afgrøde overvejer, om der skal gives kompost eller anden form for gødning, inden såning eller plantning.

I de to bede blev der tilført kompost i det tidlige forår. Spinaten fik noget godt omsat kompost, da den skulle give mange blade hurtigt i foråret, mens salatbedet fik noget ikke helt omsat. Salaten havde ikke brug for ret meget kvælstof, så her var det tidligt nok, at næringsstofferne blev frigivet til hovedafgrøden.

Inden udplantning af hovedafgrøderne blev der tilført posegødning i form af tørret hønsemøg og lupingødning fra Farmergødning. Alle hovedafgrøderne havde brug for godt med tilgængelige næringsstoffer – de har stor tilvækst på kort tid.

Bed 1 fik efter hovedafgrøden ikke tilført gødning inden såning af salat og persille til overvintring. Bedet til hvidløg fik tilført en mindre mængde ikke særligt omsat kompost. Bedet gødskes først, når væksten starter i det helt tidlige forår, og den tilføres af flere gange hen over foråret for ikke at risikere, at forårsregnen vasker kvælstoffet ned under niveau for, hvor løgenes rødder kan få fat i det.

Skal der ændres noget?

Jeg har været tilfreds med dyrkningen og udbyttet af de to bede, og jeg vil gentage dyrkningen næste år med enkelte småjusteringer.

Jeg vil forsøge at give græskarplanterne lidt mere vokseplads ved at give dem to majspladser at etablere sig på. I 2010 havde jeg i alt 5 planter på 1,2 × 5 meter, men det kunne kun lade sig gøre, da den ene ende af bedet støder op til en række æbletræer, så i denne ende af bedet blev der udplantet to ekstra græskar­planter. De kunne få fri løbebane – en til hver side hen foran træ­rækken. På et bed på 1,2 × 5 meter er der reelt kun plads til tre græskarplanter.

Spinaten skal fjernes lidt hurtigere, så hoved­afgrøden får bedre etableringsbetingelser.

Majsplanterne i græskarbedet skal fjernes, når første majskolbe er høstet. Jeg vil plante lidt færre agurker, da der var rigeligt med ranker, og det vil give majsene lidt mindre konkurrence.

Der skal satses på overvintrende spinat i hele bedet, da det giver større udbytte end forårssået spinat.

I det ene bed blev der 5 fine vintergræskar ud af de 5 planter, der voksede mellem majsplanterne. Foto: Karna Maj

Du kan se billedserier af de to dyrkede bede her:

Majsbed med salat og drueagurker

Majsbed med spinat, vintergræskar, hvidløg

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Sædskifte og naboplanter > To majsbede med flere afgrøder

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider