Majsbed med spinat, vintergræskar, hvidløg

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Det er ikke altid helt let at få dyrkningen af flere afgrøder hen over sæsonen til at lykkes, men det er værd at forsøge, da man kan få et meget større udbytte og dyrke flere forskellige afgrøer. Det kan du læse mere om i artiklen To majsbede med flere afgrøder med hensyn til dyrkning og de indhøstede erfaringer.

Her kan du se en billedserie med dyrkning at majsbed 2 med med spinat som forkultur og vintergræskar under majsplanterne. Og i efteråret blev der sat hvidløg, der var næste års hovedafgrøde på bedet.

Dyrkningsplan for majsbed 2

Majsbed 2
Tidlig afgrøde: Overvintret og forårssået spinat i fem rækker
Hovedafgrøde: Majs og vintergræskar
Sen afgrøde: Hvidløg (hovedafgrøde næste år)

Overvintret spinat først i maj

Bed 2, 2. maj Den overvintrede spinat i bed2 var blevet sået sidst i august 2009. Allerede først i april begynder overvintrende spinat at sætte nye småblade, men væksten er langsom, indtil der kommer en varm periode. Oftest er det først i maj, at den store bladproduktion kommer i gang, men der kan høstes småblade i april til salatskålen. De overvintrede planter bliver meget større end de forårssåede og giver et meget større udbytte. Foto: Karna Maj

Forårssået spinat er spiret frem

Bed 2, 2. maj Den forårssåede spinat i bed 2 er ved at få de første rigtige blade. Spinat er en fin forafgrøde, ikke kun på grund af den spinat, som man kan høste i maj og et stykke ind i juni, men også på grund af den rodmasse, som den efterlader i jorden. Foto: Karna Maj

Spinat i maj

Bed 2, 17. maj Her bed 2 midt i maj måned med fem rækker forårssået spinat. Kæmpespinatplanten er en af de overvintrede planter, som for sjovs skyld fik lov til at vokse uhindret for at se, hvor store blade, den kunne nå at sætte. De forårssåede planter skal tyndes, da de ellers hurtigt vil gå i blomst. Jeg tyndede dem efterhånden, som jeg høstede til salat og spinattærte. Foto: Karna Maj

Bed 2, 5. juni Majs og græskar blev sået inde den 4. maj. Efter spiring kom de i drivhuset. De blev først plantet ud på bedet den 5. juni – vejret var for koldt indtil da. Majssorten var ‘Double Standard’. Der blev udplantet tre græskarplanter: En ‘Uchiki Kuri’ og to ‘Buttercup Burgess’. Græskarplanterne blev plantet ind i den midterste række med majsplanter på en »majsplads«. Planteafstanden var 30 cm i rækkerne. Iden anden halvdel af bedet stod der stadig mellemrækker med spinat. Foto: Karna Maj

Spinat, græskar og majs

Bed 2, 14. juni. Ofte behøver de nye afgrøder ikke hele pladsen i et bed fra start af. I bedet blev spinatplanterne stående i de to mellem­rækker, så der kunne høstes spinat til midt i juni. Det er vigtigt hele tiden at vurdere, hvornår det er nødvendigt at fjerne tidlige afgrøder, så de ikke hæmmer hovedafgrøden. Foto: Karna Maj

Larver af melonfluen, Bactrocera cucurbitae

Græskardød En af græskarplanterne døde pludselig et par uger efter udplantning. Stænglen var ødelagt ved rodbasis. Det lignede svampeangreb, men da jeg åbnede den flossede stængel, viste det sig at være et larveangreb. Jeg havde mistet en agurke­plante af samme årsag i drivhuset. Sten Porse fandt frem til, at det var melonfluen, Bactrocera cucurbitae, der havde været på spil. Heldigvis stod der stadig et par selvsåede græskarplanter et andet sted, så den kunne erstattes med en ny plante, som faktisk nåede at give et fint græskar. Foto: Karna Maj

Høststart, 9. august Hver majsplante gav stort set kun én god kolbe, men i de to bede var der ca. 60 majsplanter, så der var rigeligt med majskolber til to. Foto: Karna Maj

Vintergræskar overtager hele bedet

Bed 2, 5. september Majsplanterne blev fjernet, når majskolberne var plukket, og det gav mere lys og sol til græskarplanterne i den sidste gode måneds tid inden høst. Majsplanterne bør fjernes hurtigst muligt, og derfor vil jeg næste år kun satse på 1kolbe per plante. Græskarrene blev høstet 10.oktober, da nattefrosten truede. Der blev kun et græskar per plante, i alt fem styk pænt store og godt afmodnede græskar. Foto: Karna Maj

Sættehvidløg

Bed 2, 24. oktober På bed 2 blev der den 24. oktober sat 4 rækker hvidløg. To rækker med den kraftigtvoksende ‘Estisk Rød’, en række med den lidt mindre ‘Karnas slangehvidløg’ og en række med ‘Printanor’, som er en blødnakket type. Sætteløgene var af egen avl. Foto: Karna Maj

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Sædskifte og naboplanter > Majsbed med spinat, vintergræskar, hvidløg

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider