Oversigt over skadedyr på kål

Af Henrik Ahlmann, Økologisk Havebrugskonsulent

Kålafgrøder er følsomme overfor skadedyr, da det er dyrkede planter som ikke kun mennesker finder velsmagende. Nedenfor er der en oversigt over de skadedyr, som angriber medlemmerne af kålfamilien.

Find skadedyret

Her kan du hurtigt få et overblik over hvilke skadedyr, der kan være tale om i forhold til den skade, som du kan se på planten.

Stor kålsommerfugl

Pieris brassicae

 • Skadebillede: Afgnavede, afribbede blade
 • Larve: 2–3 generationer. Larver først lysegrønne, senere grågule med gule striber og sorte pletter, spredt behåring. Lever i kolonier. 2. generation værst i juli–august
 • Voksen: Sommerfugl. Hvid med sortplettede vinger. Skelnes fra lille kålfugl ved antal og placering af sorte pletter.

Lille Kålsommerfugl

Artogiea rapae

 • Skadebillede: Bladgnav
 • Larve: Larve lys matgrøn, smal gul ryglinie; tæt, fløjlsagtig behåring. Lever enkeltvis. Forekomst som for stor kålsommerfugl
 • Voksen: Sommerfugl, hvid med sortplettede vinger

Agerugle (knoporm)

Agrotis segetum

 • Skadebillede: Gnav, mest på rødder, men også bladgnav forekommer
 • Larve: Grålig til grågrøn, tyk larve med 3 utydelige, mørke længdelinier. Større bestande ses i år med varmt og tørt vejr i maj–juni. Værst i juni–juli
 • Voksen: Natsværmer. Gul-brungrå med tydelige uglemærker

Kålugle

Mamestra brassicae + andre arter

 • Skadebillede: Bladgnav
 • Larve: Larven varierer fra mørkt brun til grøn. Ofte mørk u-tegning på næstsidste bagkropsled. Skråstriber på sider. Lever enkeltvis. Fortrinsvis juni–juli
 • Voksen: Natsværmer. Gråbrun med sorte og lyse tegn. Hvidt ‘nyre’-mærke

Haveugle.

Mamestra oleracea

 • Skadebillede: Bladgnav
 • Larve: Grøn larve, varierer stærkt, gule sidestriber. Spredt forekomst juni–august
 • Voksen: Natsværmer. Rødbrun, forvinger med tynd, hvid bølgelinie og W-mærke.

Kålpyralide

Evergestis forficalis

 • Skadebillede: Hullede, flossede blade
 • Larve: Larve lysstribet grågrøn med sorte og hvide pletter. Mørke hår og vorter. Den laver ofte skjul af sammenspundne blade. Alm. i juni–august
 • Voksen: Halvmøl. Hvid pileformet møl med sorte øjne. Ret lange tynde ben.

Kåltæge

Eurydema oleracea

 • Skadebillede: Misfarvede blade, krusede eller deforme pga. nekrotiske gule bladpletter. Skade kan forveksles med skade fra krusesygegalmyg
 • Larve: Larver ligner de udvoksede. Spredt forekomst fra maj til starten af august, værst juni–juli
 • Voksen: Bladtæge. 6–7 mm lang, iøjnefaldende bred tæge med blåsort metalskinnende overside, gule pletter.

Kålbladlus

Brevicoryne brassicae

 • Skadebillede: Deforme blade, honningdug. suger i hjerteskud samt på ældre blade langs bladnerve
 • Larve: Nymfer ligner voksne. Hele vækssæsonen, ofte opformering i forsommeren, men også i efteråret – da på hele planten
 • Voksen: Blågrøn, melet bladlus, 2 mm. Nogle vingede. Aktiv i milde vintre. Tåler frost.

Kålfluer

Delia radicum (lille), Delia floralis (stor)

 • Skadebillede: ‘Orm i radis’. Gnav eller miner i rodhals, slappe planter, hæmmet vækst. Blomkål, peberrod og kinakål foretrækkes, mindst på grønkål og rødkål
 • Larve: Hvidlig larve. 1. generation i maj, 2. generation i juli–august. Visse år endvidere 3. generation i september
 • Voksen: Flue, spinklere end stueflue.

Krusesygegalmyg

Contarinia nasturtii

 • Skadebillede: Misdannede, krusede blade. Opsvulmede bladstilke (galler) Skade kan forveksles med tæge. Ynder broccoli. Hovedkål kan danne flere små hoveder efter angreb
 • Larve: Lille. Hoved reduceret, svært at se. Ynder hjerteskud eller skudspidser. Værst i juni, dog spredt fra sidst i maj til oktober
 • Voksen: Galmyg. Langbenet, gennemsigtige vinger

Kålmøl

Plutella xylostella

 • Skadebillede: Vinduesgnav, udtørrede gennemsigtige felter på blade. Planter sølvagtigt skær
 • Larve: Larve tilspidset bagtil, lysegrøn
 • Voksen: Møl, tagstillede vinger smalle aflange vinger, brunlige på forvinger. Hvid rygstribe i hvile. Bagvinger fjeragtige.

Jordlopper

Psylliodes chrysocephala, Phyllotreta nemorum, P. nigripes + andre

 • Skadebillede: Skader på fremspirende planter. Gulplettede, hullede blade. Mangelfuld eller helt udeblivende spiring. værst på radis og ræddike
 • Larve: Larve minerer i blade, giver hule felter. Typisk i juni, dog også i juli
 • Voksen: Bladbille, Små sort/gulstribede, 2–4 mm springer som lopper. Kraftige bagben. Ynder tør jord. alm maj–juni.

Man kan finde artikler om de enkelte skadedyr i vores database med plantesygdomme og skadedyr

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Rosenbud

Utøj hos høns,Biologisk bekæmpelse.

Borregaard BioPlant

Nyttedyr til drivhuset og haven.

Spiroggro

Frø til gavn for insekter

Ormeposten

Bestil kompostorme fragtfrit

Revira – det usynlige hegn

Revira-Det usynlige hegn.

Solsikken

Alt til den økologiske have

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Skade- og nyttedyr > Oversigt over skadedyr på kål

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider