Forbundne vandtønder

Af Ida og Finn Johannessen, www.finn-j.dk

Har man flere vandtønder, kan det være en fordel at forbinde dem med slanger til ét system: Når det regner, fordeler vandet sig, så alle tønder bliver fyldt samtidig. Når man bruger af vandet, kan man altid fylde vandkanden ved den nærmeste tønde.

En tøndepark

På billederne kan man se, hvordan vi har gjort det:

  • På nordsiden af huset står en »tøndepark« bestående af tre 200 liters vandtønder.
  • På sydsiden – havesiden – står en enkelt tønde.

Alle fire tønder er indbyrdes forbundet med slanger. Desuden er de tønder, der modtager vand fra taget, forsynet med overløbsslanger. Disse går til et drænrør lagt ned under et rhododendronbed og langs en skråning, der eller hurtigt ville tørre ud. Dette drænrær modtager også vand fra taget af et udhus. Endelig er én tønde forsynet med en hane, som gør det muligt at vande med slange på den nederste del af den skrånende grund. Slangen bliver dog sjældent brugt – det er faktisk hurtigere lige at dyppe en vandkande i den nærmeste tønde.

Nyeste forbedring er »indkøbsnet« ophængt på nedløbsrørene, så blade kan bæres væk, inden de blokerer slangesystemet.

Slanger, filtre og låg til systemet

Slanger kan man købe til formålet i byggemarkeder. De viste slanger er 30 mm sugeslange, der blev valgt, fordi der fulgte forskruninger og filtre med til at forhindere, at visne blade, rakler og lignende stopper slangerne til. Vi har sat dem på slangestudsene inde i tønderne.

Nu kan man imidlertid til formålet i byggemarkeder og netbutikker købe dele netop lavet til regnvandsopsamling – f.eks. en nedløbsrørsventil med løvsamler til montering på nedløbsrøret, og det gør det hele en del simplere. Hvis man desuden vælger en tøndemodel med låg og aftapningshane, er man rimeligt sikret mod tilstoppede slanger.

Hullerne blev skåret med et lille værktøj, der hedder »Q-Max«, men en hulsav må være lige så velegnet. Tønderne kan også forbindes uden at bore huller ved at føre en vandfyldt slange fra bunden af én tønde op over kanten og til bunden af den næste (hævertprincippet). Hold fingeren for enden af den fyldte slange, til den er nede under vandet i næste tønde. Det fungerer udmærket, så længe slangerne er vandfyldte, men kommer der ved lavvande luft i slangerne, skal de fyldes igen.

Systemet skal tømmes for vand om vinteren

Et andet problem er frost, for tønderne tåler ikke at bundfryse. Hvert år i december bliver de derfor tømt og nedløbsrøret koblet til det originale afløb. Også den nedgravede slange bliver tømt med en haveslange brugt som hævert, men det er muligvis en overflødig foranstaltning.

Kapacitet

I det viste system opsamles der regnvand fra 100 m² tag. Her er en tankkapacitet på 800 l lige kneben nok – tønderne løber fulde efter kun 8 mm regn – så ved lejlighed bør vi nok udvide »tøndeparken«.

Kommentarer

Der er 16 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Dyrkningsmetoder > Vanding > Forbundne vandtønder

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider