Hjulhakke til grønsagsdyrkning

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Lige fra jeg første gang så et billede af en hjulhakke, var jeg fascineret af tanken om at vælte ukrudtet ved at køre ned mellem lange rækker af grønsager med en hjulhakke i stedet for at bruge et hakkejern. Den gammeldags, enkle teknologi tiltalte mig også i modsætning til en moderne, larmende fræser. Men min køkkenhave er inddelt i ca. 40 mindre bede med smalle gange imellem, og det havde jeg egentlig ikke lyst til at lave om på. Så det med hjulhakken blev af gode grunde ikke til noget.

Men på et tidspunkt fik mulighed for at låne et stykke jord bag ved vores venners gård, og da var det første, jeg gjorde, at bestille en hjulhakke. Og selvom jeg gennem hele mit haveliv har drømt om mere jord til at dyrke grønsager på, ville jeg nok ikke være gået i gang med 1.300 m² ekstra grønsagshave, hvis ikke jeg havde haft muligheden for at køre ukrudtet omkuld.

Hjulhakke

Den nyindkøbte hjulhakke i min hjemlige køkkenhave, men her kan den kun bruges til jordløsning. Den er ikke velegnet til at løsne mellem de tætte rækker i bedene. Foto: Karna Maj

Hjulhakken på lerjord

Inden jeg købte hjulhakken, ville jeg gerne vide, om den kunne klare den fede, stive lerjord, som jeg skulle dyrke i. Hans-Henrik Torp, som forhandler rulle­renseren, som han kalder min hjulhakke, lovede i hvert fald ikke mere, end han kunne holde. Han skar det nærmest ud i pap, at det er et lugeredskab, og at den ikke kan bruges til at fjerne stort ukrudt med imellem rækkerne.

Jordbearbejdning om foråret ville den måske heller ikke kunne klare i stiv lerjord, mente han, mens det ikke giver problemer i en muldet og let jord.

Det er nu heller ikke aktuelt, da jeg har været så heldig, at jeg har fået arealet kørt igennem med traktor og en stor bedkultivator i april. Midt på sommeren har jeg godt kunnet klare at køre jorden igennem med kultivatortænderne monteret på hjulhakken, når jeg skulle gøre jorden klar til udplantning af jordbær efter løghøsten. Men det kræver, at jorden er tilpas fugtig, og jeg skal lægge flere kræfter bag, end når jeg kører med hakkejernet til småt ukrudt. Hans-Henrik Torp ville heller ikke love mig, at jeg kunne køre med muldskæret i en stiv lerjord. Men igen går det fint at hyppe kartofler med den, når bare jeg vælger en dag, hvor jorden er bekvem, og jeg lægger godt med kræfter bag.

Hjulhakken må være fantastisk på en mere muldet og sandet jord, men det går fint på lerjorden, når jorden er bekvem. Men den kan ikke bruges, når jorden er våd, eller tør og hård. Jeg må vælge de rigtige dage.

Efter flere års erfaringer er konklusionen, at det er det bedste haveredskab, som jeg nogensinde har købt, og den gør det muligt at kunne dyrke mange grønsager i lange lige rækker. I maj, når ukrudtet for alvor vrimler frem mellem rækkerne, har jeg kunnet køre hele arealet over på 2–3 timer. Det giver god motion og kan fjerne overflødige vinterkilo inden udgangen af maj.

Kartofler hyppet med hjulhakke

Kartoflerne er hyppet med muldskæret på en god dag, hvor lerjorden var let at bearbejde. Foto: Karna Maj

Tilbehør

Jeg valgte en hjulhakke med et stort hjul, da ujævnheder mærkes mindre på et hjul med en stor diameter – og jordknolde var der masser af i min lerede grønsagsmark. Med i købet af hjulhakken fulgte både hakke- og kultivatordele, og de skal monteres med møtrikker. Som ekstra tilbehør købte jeg et muldskær. Man kan indstille arbejdsbredden for hakning og kultivering fra 26 cm til 38 cm. Men det er lidt besværligt at ændre arbejdsbredde alt for tit, så derfor bruger jeg samme rækkeafstand, uanset om der er tale om dild eller hvidkål. Det er også lidt besværligt at skifte fra det ene redskab til det andet. Men det hjælper at få fat i en god topnøgle, som passer til begge størrelser møtrikker, så der kun skal ét stykke værktøj med i baglommen. Møtrikkerne skal undervejs sommetider strammes, da de kan løsne sig under store belastninger.

Kultivatoren består af tre gåsefødder. Man kan købe ekstra gåsefødder og montere to mere. Foto: Karna Maj

Rækkeafstanden er vigtig

Rækkeafstanden har jeg valgt til 50 cm. Dog med dobbelt rækkeafstand til majs, da der dyrkes sneglebælg og kløver i bunden som jordforbedring. Min mand har lavet en opriller til tre rækker, som jeg kan montere på hjulhakken, så rækkerne holder afstanden, hvilket er vigtigt.

50 cm afstand passer fint til at køre imellem to rækker med store planter med hjulhakkens maksimale arbejdsbredde. Så længe planterne er små, foretrækker jeg at køre helt ind til planterne kun i den ene side. Det kræver træning at køre helt tæt ind til to rækker småplanter samtidig og slippe godt fra det. Hen midt på sommeren bliver jeg mere fandenivoldsk med min køreteknik, men så er planterne også større og mere robuste.

Et minus ved hjulhakken er, at man går bagefter den og træder i det hakkede eller kultiverede.

Her gøres klar til at så bønner midt i juli. Der rilles op, så rækkeafstanden bliver ret nøjagtig, hvilket er vigtigt, når man skal renholde med hjulhakken. Foto: Karna Maj

Brug af hakke, kultivator og plov

Det er vigtigt at køre ofte med hakke­jernet, dvs. mindst hver 7.–10. dag, da ukrudtet ellers bliver for stort. Nogle slags ukrudt udvikler ret hurtigt seje rødder, som hakkejernet ikke kan skære igennem. Planterne tromles bare fladt ned og vokser videre. Det gælder bl.a. mælde og sort natskygge, som der er rigeligt af i lerjorden.

Kultivatoren bruger jeg selvfølgelig, hvis det er nødvendigt, til at løsne jorden inden plantning og såning af nye afgrøder, men også til at mulde kompost, lucernepiller og tørret hønsemøg ned med.

Muldskæret bruger jeg til at lave furer til lægning af kartofler, til at dække med igen og til at hyppe kartoflerne med. Det bruges også til at hyppe jord op omkring gulerødderne, så de ikke bliver grønne. Jeg hypper også jord ind omkring porrer med den, så ukrudtet kvæles, og jeg slipper for at luge mellem planterne.

Rettidig hakning mellem rækker med små ­salatplanter. Man går bag red­skabet og ­træder i den løsnede jord. Foto: Karna Maj

Ukrudtet er blevet for stort efter en regnvejrs­periode, så det er er svært at køre det igennem, og her sidst på sommeren er porrerne så store, at gennem­kørslen ikke kan undgå at beskadige porreplanterne lidt. Foto: Karna Maj

Lugning i rækkerne

Man kan med lidt øvelse køre ret tæt på de små planter, men ukrudtet inde i rækkerne er man dog stadig nødt til at håndluge. Mens ukrudtet er småt, bruger jeg som sommetider kvælningsmetoden med at hyppe jord op omkring planterne, hvis det er en afgrøde, som kan tåle det. Hvis man skal hyppe ind om afgrøder med muldskæret, skal rækkeafstanden være mindst 50 cm.

Kål planter jeg i en afstand på 50 × 50 cm, og her rilles op på både den ene og anden led. Kålene plantes, hvor rillerne krydser hinanden. Det gør det muligt at køre med hjulhakken på begge leder og minimere håndlugning til helt inde omkring planterne.

Bekæmpelse af kvik

Et stykke af grønsagsmarken var fra starten af flere år gamle jordbærrækker, som var gennemvokset med kvik. Det første år var planen at køre med hjulhakken 1–2 gange om ugen hele sommeren og på den måde udsulte kvikplanternes enorme energireserver. Det gik også nogenlunde i starten, og jeg fik styr på den tredjedel, hvor der var mindst kvik. Her blev der sået sidste hold bønner midt i juli. Men midt på sommeren måtte jeg opgive resten. Sommeren var regn og atter regn, og hvis der er noget, man ikke kan på lerjord, så er det at bearbejde jorden, når den er våd. Så kvikken groede godt igen, og jeg opgav arealet, som nu var på ca. 8 × 5 meter.

Næste år gik jeg i gang igen, lige så snart bedkultivatoren havde løsnet jorden i april. Ligesom året før rev jeg også løse roddele sammen med riven med ugers mellemrum, men de fleste gange kørte jeg bare jorden igennem med ca. en uges mellemrum. Jeg skiftede lidt mellem hakkejern og kultivator, og nogle gange brugte jeg begge dele. Planterne i køkkenhaven led under tørken, men jeg kunne glæde mig over, at tørken var med til at få bugt med kvikgræsset. Først i juli var der næsten ikke mere kvik, og jeg kunne plante mine grønkålsplanter ud på stykket og så 3 rækker dild til at høste af til fryseren. Der kom stadig enkelte kvikplanter op hist og her, som måtte fjernes, men jorden var nu stort set renset for kvik.

Hjulhakke til have med bede

Jeg bruger også hjulhakken i min køkkenhave, hvor al dyrkning foregår i mindre bede. Her dyrkes med så lille rækkeafstand, at det ikke er muligt at bruge den til at holde rent mellem rækkerne, og man er nødt til at gå mellem rækkerne for at kunne køre præcis nok. Det er også umuligt at vende med den på de smalle gange, der er i min køkkenhave. Men jeg bruger den i forårsarbejdet til at løsne jorden med og nedmulde kompost og tørret gødning.

Det kan være et problem, at der ikke er plads til at køre helt ud til enden af et bed med det store hjul, som jeg har på min hjulhakke. Til haver kan det derfor anbefales at købe hjulhakken med det lille hjul, da det gør det lettere at komme rundt med den. Hvis man skal lave nye bede og gerne vil bruge en hjulhakke til jordbearbejdningen, er det en fordel at lave lange bede og gerne med god friplads omkring.

Det kan godt lade sig gøre at gå på gangene og køre med hjulhakken inde i bedet ved jordbearbejdning. Jeg kører som regel både på langs ad bedet og på skrå af bedet, så jorden bliver godt gennemarbejdet. Det er væsentlig hurtigere end at bruge en håndkultivator. Men man skal have en stor køkkenhave for at det er en god ide at investere i en hjulhakke kun til jordbearbejdning.

Hjulhakke til at renholde arealer og gange med

Jeg har et stort areal med jord i vores indkørsel, hvor ukrudtet gror lystigt, hvis det ikke holdes nede. Her bruger jeg hjulhakken, og det kan gøres ret hurtigt, når jeg kører det igennem med 1–2 ugers intervaller. Det er vigtigt, at det fremspirende ukrudt fjernes som små planter, så det kan blive liggende og visne. Man kan til rullerenseren købe ekstra tilbehør, så man kan rense i en bredde på 78 cm.

Har man lange gange med f.eks. grus eller perlesten, vil en hjulhakke også være perfekt til at holde dem hakket med.

Hvor køber man en ­hjulhakke?

Hjulhakken er velegnet til små ­gartnerier og var almindelig i brug der, indtil fræserne overtog de fleste steder. Der var dengang flere typer, som man måske kan finde brugte.

Der er i dag to typer på markedet i Danmark:

  • Rullerenseren, som importeres og forhandles af Ukrudtshajen ved Hans-Henrik W. Torp.
  • Hjulhackan er svensk, og til denne fås der også flere forskellige redskaber. Den forhandles af Green & Blue Distribution ApS, tlf. 70 20 15 13 – se mere på www.ogräsfritt.se.

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Ukrudtshajen

Rullerenser – hjulhakke – såmaskiner

Arresø Pil

Om saks,syl eller kniv,vi har værktøjet.

Her er du: Forsiden > Inspiration > Haveredskaber > Hjulhakke til grønsagsdyrkning

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider