Træ med naturlig lang holdbarhed

Af Karna Maj, tidligere redaktør for Havenyt.dk, Karnas Køkkenhave

Bænk

Bænken er fremstillet af douglas og har fået linolie. Foto: Karna Maj

Træ er et naturmateriale, og det har kun en vis levetid. Det kan være alt fra få år til århundreder. I Norge står kirker med trækonstruktioner fra ca. 1150.

Konstruktiv træbeskyttelse

Træets levetid er dels afhængig af træsorten, om det er kerne eller splint, dels af, hvordan man bruger træet. Nedgraves træ i jorden eller er det udsat for konstant fugtighed, rådner det hurtigere end hvis det bruges et sted, hvor træets indhold af vand er under de kritiske godt 20%, så rådsvampene ikke får for gode vækstvilkår. Man kan således øge træs holdbarhed ved at bruge konstruktiv træbeskyttelse, dvs. at man ved brug af træet sørger for at det udsættes for så lidt fugtighed som muligt, f.eks. ved at forsegle endetræet. Konstruktiv træbeskyttelse gør det også muligt at bruge en mindre holdbar og dermed billigere træsort, da man på den måde kan forlænge træets levetid.

Vælg træsort efter anvendelsen

Når man skal købe træ til haven, kan det betale sig at vurdere, om det skal holde i 5 eller 30 år, inden man vælger træsort. Hvis det er f.eks. en pergola, skal det holde i mange år, kan det virkelig betale sig at købe træ, som har lang levetid. Som man kan se af tabellen nedenfor, er naturligt holdbart træ ikke dyrt set i forhold til levetid.

Tabel: Holdbarhed halvt nedgravet i jord sammenholdt med pris

Bemærk at priserne er fra 2001. Se aktuelle priser hos forhandlerne af miljøvenligt træ i vores forhandlerguide

Antal år100 × 100 mm 38 × 57 mm
Gran 5,2 år 17 kr 4,60 kr
Douglasgran 9,4 år 25 kr 6,50 kr
Cypres 11,7 år 35 kr 8 kr
Lærk* 12,0 år 25 kr 6,20 kr
Thuja 15,1 år 35 kr 8 kr
Eg 26,8 år 55 kr 10 kr
Robinie 36.0 år 50 kr 10 kr

Oplysningerne er dels fra heftet »Miljøvenlig brug af træ i have og landskab«. Heri kan man finde flere priser på andre dimensioner og forhandlerliste.

  • Holdbarheden på lærk er afhængig af, hvor den er dyrket, viser praktiske erfaringer ude i haver. Den lange holdbarhed på 10–12 år gælder kun for sibirisk lærk eller lærk dyrket i køligt klima, hvor det har fået et højt indhold af kerneved. Den danske lærk vokser for hurtigt og består mest af splint (i hvert fald når grenene ikke er tykkere end hegnspæle – Ø 7–10 cm) og holder derfor kun omkring 4 år. Der er dog stor forskel på holdbarheden ud fra tykkelsen, pæle med en diameter på 10–12 cm ser ud til at holde dobbelt så lang tid som dem på 7–8 cm).

Undgå trykimprægneret træ i haven

Når der findes mange alternativer er der al mulig grund til at undgå af bruge trykimprægneret træ i haven, da det belaster miljøet, og når det til sin tid skal bortskaffes vil det være miljøfarligt affald. Desuden får man nogle grimme betændte sår, hvis man får splinter i fra trykimprægneret træ.

De naturligt holdbare træsorter er desuden meget smukkere til havebrug end det trykimprægnerede træ med dets grønlige farve.

Kommentarer

Der er 9 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Land Højbede

Land Højbede og Plantekasser

Her er du: Forsiden > Inspiration > Miljøvenligt træ > Træ med naturlig lang holdbarhed

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider