Frøpupup i Sverige

Af Fanny Møller, tidligere redaktør på Havenyt, Landsforeningen Praktisk Økologi

Denne artikel beskriver hvordan det store arbejde der er blevet lavet i Danmark, nu også inspirerer i Sverige og som vi ved har haft stor indflydelse i Europa. Artiklen er bragt som uddrag af bloggen »odla.eu« af Lena Israelsson.

Det har länge varit tyst i frågan om EU och fröna
Men nu har jag något att rapportera. Det handlar om stordåd utförda av våra danska och franska odlarvänner. En underbar julsaga, tycker jag själv, även om jag inte är säker på sagans slut.

Men först bakgrunden. Det var i mars 2014 som EU-parlamentet drog tillbaka förslaget till nytt frödirektiv. Massiva protester från småbrukare och odlare i hela Europa fick dem att backa. Det nya direktivet skulle ha gett fröindustrin ännu mer makt över utsädet och ytterligare krympt den odlade mångfalden.

Fröhandel i Shiraz i Iran. Inga EU-restriktioner här. Fritt fram sälja och byta frön.

Men egentligen var det inte frid och fröjd ändå. Det gamla direktivet, det vill säga det som gäller tills vidare, stryper också tillgången till frön. Huvudregeln är även i den att köksväxtsorter ska vara godkända av EU och registrerade på EU:s gemensamma sortlista för att få säljas.

Därför går vi miste om oändligt många frösorter, nya och gamla, som skulle vara excellenta i vårt klimat. Många av dem försvinner för gott. Under det senaste seklet har vi förlorat tre fjärdedelar av den odlade mångfalden, enligt FN. I Europa bidrar EU-lagstiftningen till att utarmningen fortsätter.

Vi är samtidigt på väg att förlora kontrollen över fröna. Det som en gång var odlarnas gemensamma egendom är på väg att bli en vara som fröjättarna kontrollerar med stöd av EU-direktiven…

Frö-popup blev verktyget
Jag trodde länge att luften gått ur alla frökämpar. Men där hade jag fel. Danskar och fransmän har jobbat frenetiskt för att hitta utvägar som öppnar för en friare försäljning av frön. Det är deras imponerande arbete som min julblogg handlar om. Låt oss börja med danskarna.

Alla frö-popupmarknader i Danmark använder samma logga. Den här ägde rum i Roende.

I Danmark har tolkningen av frölagen varit hårdare än här. Det har även varit förbjudet att byta frön. Landsorganisationen Praktisk Oekologi och Froesamlarna hade under många år kämpat mot EU:s försök att kontrollera all fröhandel. Men utan framgång. Signe Voltelen, en av eldsjälarna i Praktisk Oekologi, berättar att de småningom insåg vad som felades – de måste nå ut till vanliga danskar.

Till saken hör att att danskar kanske har ännu starkare känslor för frön än vi. Danmark är trots allt en nation där frön fortfarande produceras i både liten och stor skala. Nu gällde det att få folk i allmänhet att förstå hur orimliga lagarna är ur fritidsodlarens och småbrukarens perspektiv. Därför började de arrangera frö-popup, tillfälliga frömarknader. Det blev ett sätt att både sprida frön – olagligt dock, inspirera till odling men också att väcka opinion. Det var viktigare än att följa EU:s direktiv till punkt och pricka, förklarar Signe när jag pratar med henne på telefon. Och snart poppade det upp små marknader över hela Danmark. Besökarna inte bara intressanta frön, gratis eller superbilligt. De fick också kunskap om odling och om fröhandelns villkor. Till exempel att den här typen av marknader var olagliga.

Folkets kärlek till fröräddarna
Och visst fick Signe och de andra eldsjälarna folkets sympati, för att inte säga kärlek. Liksom publicitet. Nu började de olagliga frömarknaderna bli besvärande för Natur- og Erhvervsstyrelsen, som ansvarar för handeln med utsäde.

Frömarknaderna väckte liv i danskarnas kärlek till och ansvar för frön. Den här i Odense.

Till slut insåg de att frömarknaderna inte gick att stoppa. Signe och andra representanter för de två organisationerna kallades till Natur- och Erhvervsstyrelsen, där de fick delta i arbetet med att justera lagen.

Deras utgångspunkt var att EU:s lagstiftning bara ska gälla frön som säljs för kommersiellt ändamål. Så blev det också. I Danmark är det därför sedan 2015 tillåtet att byta frön, men också att sälja frön som inte är för kommersiellt bruk. Föreningar, museer, privatpersoner, småbrukare kan därför sälja frön som förr var förbjudna.

Men fortfarande får inte fröhandeln sälja oregistrerade frön. Att befria även dem fröna är nästa steg, enligt Signe. Därför fortsätter Frö-popupmarknader. Tanken med en frö-popup är att eventet ska vara enkelt. Även en liten förening eller en grupp kan slänga upp ett bord och byta eller sälja frön. Informationen om var sådana hålls sprids via sociala medier. Gå in på www.froepopup.dk och kolla kalendariet så ser du vilka frö-popup som är på gång i Danmark.

Det hängde på ett kommatecken
Ungefär samtidigt satt en fransk jurist som heter Blanche Magarinos-Rey böjd över travar av EU-dokument. Blanche är känd för sitt starka engagemang i frågan om det hon kallar »den konfiskerade mångfalden«, det vill säga att EU i samarbete med fröindustrin bestämmer vilka frön som ska få finnas och vilka som ska få säljs.

Med en beundransvärd envishet satte hon igång att fingranska språket i de stora EU-ländernas lagtexter. Hon vände och vred på orden och skiljetecknen. Och ser man på. Hon gjorde ett fynd, nämligen att ett litet kommatecken saknades i den engelska texten. Denna lilla fluglort blev hennes murbräcka med vilken hon kunde visa att EU-direktivet var motsägelsefullt och oklart. Eller rättare sagt att formuleringarna i själva verket innebär att EU-direktiven endast ska gälla handel som har ett kommersiellt ändamål. Fransmännen blev snuvade på fröfriheten. Beslutet att lätta på fröreglerna överklagades.

Fransmännen blev snuvade på fröfriheten. Beslutet att lätta på fröreglerna överklagades.

Blanche mot fröindustrin
Blanche och hennes medarbetare slet med frågan i två år. Till slut var franska nationalförsamlingen tvungen att ge henne rätt. Det blev tillåtet för fransmän att byta och sälja frön så länge de inte är registrerade på EU-listan och så länge syftet inte är kommersiellt. Nu skulle det ha varit en solskenshistoria, om inte ESA fanns, alltså europeiska fröindustrins organisation, som alltid kämpat mot alla försök att minska på kontrollen över vartenda frö. Inte helt oväntat surnade fröindustrin och fick med sig en ledamot i nationalförsamlingen som överklagade beslutet. Motivering: Beslutet innebar en illojal konkurrens från de organisationer, grupper som nu skulle börja byta och till och med sälja lite frön. Ganska komiskt med tanke på att Fröindusrins minsta problem borde vara konkurrens, de har ju redan lagt beslag på en × procent stor del av branschen.

Mer än hälften alla frön i mitt frölager är olagliga. De skulle aldrig kunna bli registrerade och godkända. Det finns ingen som kan betala de pengarna.

Hur det slutar i Frankrike vet vi inte, bortsett från att Blanche och hennes medarbetare fortsätter att kämpa för en friare tolkning av lagen. Men de behöver stöd från fröräddare i andra EU-länder.

Mer än hälften alla frön i mitt frölager är olagliga. De skulle aldrig kunna bli registrerade och godkända. Det finns ingen som kan betala de pengarna.

En appell för fröet
Låt oss hoppas att 2017 blir året då vi får tillgång till förbjudna frön även i Sverige! Vi befinner oss i ett guldläge – har fått viktig kunskap och nyttiga erfarenheter från de två länderna. Nu är det dags att börja vrida och vända på lagtexten. Läs gärna den svenska texten om vad direktiven ska omfatta (länk nedan). Intressantast är artikel 1 och 2 som handlar om vilken typ av fröhantering som direktivet omfattar. Hoppas också att det poppar upp frömarknader i hela Sverige, där frön byts och säljs. Själv är jag sedan fem år med och arrangerar Fröruset i Stockholm (http://www.pepparochpumpa.se), där vi byter frö och lyssnar på miniföredrag, håller workshops mm.

Men framför allt – bästa sättet att försvara mångfalden är att odla den, ta frön och sprid dem

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Her er du: Forsiden > Inspiration > Nyheder > Frøpupup i Sverige

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider