Plantning og pleje af klematis

Af Lene Palmer, selvstændig havearkitekt, Havearkitekt Lene Palmer

Klematis kan bidrage til haven med frodighed og et overdådigt blomsterflor. Men det kræver lidt omhu, hvis planterne skal blive til det, man drømmer om. Denne artikel handler om plantning og pleje af klematis. Se eksempler på arter og sorter i artiklen: Arter og sorter af klematis.

Klematis 22. juli Egeskov.

Frodige sentblomstrende klematis på slyngplantestativer. Haven ved Egeskov Slot. Foto: Karna Maj

Klatrende klematis

Klematis klatrer ved hjælp af bladstilkene, der snor sig om småkviste og lignende. Hvis man lader dem gro op ad en lodret stålwire, vil de glide ned, når det regner eller blæser hårdt, og planterne vil nemt blive beskadigede af det. Det klematis skal klatre på, skal derfor gerne være helt eller delvist vandret.

Et espalier kan f.eks. bestå af vandrette 2 × 2 cm lister eller plastovertrukne stålwirer med wirestrammere, sat vandret med 25–30 cm mellemrum 3 cm fra hegnet eller muren. Espalieret kan også bestå af et stykke rionet. Hvis det skal sættes op på en mur, bør det galvaniseres, da det rå jern kan misfarve muren. Færdigkøbte espalierer kan også bruges, men ofte er de så spinkle, at de ikke kan bruges til de kraftigere voksende klematis.

Klematis × jackmanii med ildtorn som klatrestativ. Betws y Coed, Wales. Foto: Lene Palmer.

Plantning af klematis

Klematis plantes bedst i foråret eller efteråret. Hvis det er et træ eller en busk, der skal bære planten, plantes den mindst 50 cm nord for træet eller busken.

Hvis klematis plantes tørre steder, som ved en husmur med tagudhæng, kan der med fordel sættes et vandingsrør i form af et plastrør i plantehullet, når man planter. Røret skal gå fra 1–2 cm over jordoverfladen og til bunden af plantehullet. Klematis plantes mindst 40 cm fra muren.

Ved plantning sættes planten i en spand vand, så rodklumpen bliver vandmættet. Grav et hul på omkring 45 × 45 × 45 cm. Derpå løsnes bunden af hullet grundigt med en greb. Hvis rødderne i potteklumpen er vokset i ring, skal rødderne løsnes og bredes ud ved plantningen. Planten plantes, så overkanten af potteklumpen er 10 cm under jordniveau. Gennemvand grundigt, inden den sidste jord fyldes på.

Hvis jorden ikke er en god og ret kalkrig muldjord, kan der med fordel blandes kompost og et par håndfulde kalk i jorden. En stiv lerjord kan desuden forbedres med skarpt bakkegrus.

Efter plantning bør planten skæres tilbage til 20 cm over jorden, så den bliver godt forgrenet fra starten.

Klematis har godt af, at jorden er skygget. Det kan f.eks. opnås ved at plante lavere stauder med frodige blade omkring den.

Vanding

Klematis må aldrig mangle vand, hvis de skal være frodige og sunde. Det er særligt vigtigt at være omhyggelig med vandingen af nyplantede klematis, der er plantet i foråret og om sommeren. Disse nyplantede klematis vandes med 5–10 liter vand en gang om ugen.

Gødning

Klematis har også behov for gødning. Læg en skovlfuld kompost omkring planten sidst på efteråret. Gød med lidt organisk gødning 4–5 gange fra midt i marts til midt i juli. Frisk husdyrgødning må ikke bruges direkte, men skal være delvist omsat. NPK-gødning kan også bruges, men ligesom med den friske husdyrgødning, er der fare for at svide de nye skud. Ifølge klematiseksperten Flemming Hansen kan et enkelt korn NPK-gødning betyde den visse død for et nyopdukket klematisskud, hvis kornet lægger sig op ad skuddet.

Beskæring

Klematis skal beskæres, hvis de skal blive ved med at være frodige og blomsterrige, med velformede blomster i en passende højde. De kan inddeles i tre grupper, der beskæres på hver deres måde, afhængig af blomstringstidspunktet.

Gruppe 1: Blomstring i april – maj

Klematis i denne gruppe beskæres kun hvis de bliver ranglede, uden blade på det nederste stykke, og med stadig ringere blomstring. De kan naturligvis også beskæres, hvis de bliver for store. Skær dem ned til 1–2 m højde med års mellemrum. Beskæringen foretages lige efter blomstringen. På den måde kan de nå at danne ny tilvækst med blomsteranlæg, der vil blomstre året efter.

Gruppe 1 omfatter bl.a. Clematis alpina, Clematis macropetala og Clematis montana.

Gruppe 2: Blomstring i maj – juni samt sensommer

Klematis i denne gruppe blomstrer to gange. De har hovedblomstringen i maj – juni og en mindre blomstring i sensommeren. Også disse klematis beskæres kun, hvis de bliver ranglede, uden blade på det nederste stykke, og med stadig ringere blomstring. Skær dem ned til 1–1,5 m højde lige efter hovedblomstringen med års mellemrum. Den nye tilvækst vil kunne nå at give lidt blomster allerede i sensommeren.

Gruppe 2 omfatter de storblomstrede klematis, som f.eks. ‘Nelly Moser’ og ‘The President’.

Gruppe 3: Blomstring i juli – september

Klematis i denne gruppe skaber i løbet af sommeren en tilvækst på 1,5–2 m, og her i dannes blomsteranlæggene. Hvis man derfor ønsker at se blomsterne i øjenhøjde, skal de skæres ned til 10–20 cm hvert år i januar – marts.

Gruppe 3 omfatter bl.a. Clematis × jackmanii, Clematis viticella og Clematis orientalis.

Anvendelse

Klematis kan anvendes op ad mure og hegn. Her skal man være opmærksom på at klematis i gruppe 3 skal skæres helt ned i det tidlige forår, så hegnet vil være bart om foråret, hvis de gror alene.

Klematis er også fine op ad fritstående espalierer, plantestativer og pergolaer. Her er det vigtigt at anvende klematis med den rette vækstkraft. Spinkle slyngplantestativer skal have klematis med svag til moderat vækst, mens pergolaer skal have kraftigt voksende klematis, der kan vokse op ad stolperne og hen til midten af overliggerne eller længere.

I naturen klatrer klematis op i træer og buske. I haven kan man lade dem gøre det samme. Der kan skabes utallige flotte kombinationer. Ofte vil man vælge en klematis der blomstrer enten før eller efter støtteplanten, men det kan også være flot at de blomstrer samtidigt. Også her gælder det, at en klematis skal vælges, så vækstkraften passer til støtteplanten.

Sensommer med hortensier og blå sentblomstrende klematis i syren. Foto: Lene Palmer

Mere information

I Flemming Hansens bog Politikens bog om Clematis og andre klatreplanter kan man læse meget mere om klematisdyrkning, formering, arter og sorter, og forslag til gode kombinationer af klematis og andre planter.

Kommentarer

Der er 9 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Bjarne’s frø og planter

Passiflora og meget andet

Her er du: Forsiden > Prydhaven > Klatreplanter > Plantning og pleje af klematis

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider