Hække der blomstrer

Af Hanne Søgård, jordbrugsteknolog Landskab og Anlæg, anlægsgartner og konsulent

En fritvoksende hæk kan bruges mellem naboer, langs veje og fortove eller inde i haven og på grønne fællesarealer. Hækken kan give læ og fungere som rumdeler og afskærmning. Blot skal man være opmærksom på, at det kræver plads, ofte flere meter i bredden. Højden og formen på hækken afgøres af den valgte planteart.

Når vi taler om hæk i skel, skal vi forholde os til Hegnsloven. Meget kort fortalt må hækken ikke hindre oversigtsforhold eller være til gene for færdslen. Hækken må ikke være højere end 1,8 m, medmindre der er aftalt andet med naboen, så må den være 2 m. På landet og i industrikvarterer er der andre regler. Vær opmærksom på, at der kan være særlige, lokale regler, der overtrumfer Hegnsloven. Tjek med din kommune, inden du bestiller planter.

Plantning og plantekvaliteter

Jorden, der skal plantes i, må ikke være komprimeret (traktose) og skal være fri for flerårigt rodukrudt.

Hækplanter købes bedst og billigst som barrodsplanter. De leveres i bundter a 10 eller 25 styk i den bladløse tid; november–marts. Alternativt kan de købes i containere (potter), men prisen flerdobles, og de er blot et år ældre end barrodsplanterne. Uanset hvad man vælger, skal plantekvaliteten være i top. Planten skal have mindst tre kraftige grene fra bunden og et godt rodnet med mange fine rødder. Det samme gælder dem i containere, og husk at tjekke rodnettet, som ikke må snurre rundt langs pottens sider, men blot skal nå ud til siderne og holde jordklumpen sammen.

Bedste tidspunkt for plantning af barrodsplanter er november, hvor jorden stadig er varm, og planterne hurtigt får fat. Planter i containere kan plantes hele året, blot jorden ikke er frossen, men bedste tidspunkt er september–november. Planteafstanden afhænger af arten.

Husk at passe planterne med vand i minimum den første vækstsæson. Det gøres nemmest med en siveslange, hvor vandspildet er minimalt.

For at holde på vandet og beskytte jorden, kan der med fordel bruges grønt eller brunt jorddække. Et grønt jorddække må ikke konkurrere med hækplanterne de første år, så der foreslår jeg en lav grøngødningsplante som jordkløver, der dækker jorden godt. Er det en type hæk, der ikke er helt tæt på jorden, kan der sås hvidkløver, som vil fungere som bunddække i mange år.

Brunt jorddække kan være græsafklip, andet afklip (blomsterhoveder, visne staudestængler, hækafklip fra andre steder på matriklen) eller velomsat kompost. Flis kan ikke anbefales.

Pleje

Bortset fra ukrudtsbekæmpelse og gødskning i de første to år efter plantning er der ingen pleje for en blomstrende, fritvoksende hæk. Den kan beskæres, og det gøres altid umiddelbart efter blomstring. Ved beskæringen fjernes med års mellemrum 1–3 af de ældste (tykkeste) grene fra bunden, da dette vil sikre ny vækst, der fortsat blomstrer frodigt. Sådan en fritvoksende hæk bliver bred, og bør få den plads, den kræver, men har man forregnet sig, kan den beskæres let i siderne.

Eksempler på hække der blomstrer

Herunder præsenteres tre egnede arter til blomstrende hække, der tilgodeser insekternes behov for nektar og pollen og eventuelt frø eller frugt til fuglene, ligesom de alle kan finde skjul og muligheder for redebygning. Der findes mange andre buske, der kan plantes på række og danne en fritvoksende, blomstrende hæk, dette er blot et udvalg til inspiration.

Symphoricarpus × doorenbosii White Hedge har ikke noget dansk navn, men det er en sort af snebær. Den bliver 1,5 m høj og lidt smallere, da den har en opret vækst.

De fleste kender de runde, kridhvide frugter, som kan være så mange, at de tynger grenene ned. Frugterne, der ikke smager godt, er moderat giftige, men der skal indtages mange, før det giver alvorlige symptomer. Blomsterne er små og sart lyserøde. Blomstringen varer fra juli til ind i september.

Busken tåler masser af skygge og rodtryk fra store træer, men trives også glimrende i fuld sol. De gror fint på alle jordtyper, blot der ikke står vand. Denne sætter kun få rodskud i modsætning til S. albus, almindelig snebær, som breder sig voldsomt. Beskæring kan foretages om vinteren, og den tåler en nedskæring til 20 cm over jorden.

Kan købes som barrodsplanter, og planteafstanden er 50 cm.

Ligustrum vulgare, almindelig liguster, hører til dem, der fylder godt i landskabet, hvis de skal bruges uden klipning. 4 m høj og mindst lige så bred. De cremehvide blomstertoppe i juni er grunden til, at den er inviteret indenfor i dette selskab. Insekterne er vilde med dem. Blomsterne bliver til sorte bær, som spises af fuglene, hos mennesker kan de give maveproblemer, men ikke alvorlige forgiftninger.

Der findes adskillige sorter i handlen, og der kommer jævnligt nye til. Skal busken være rigtig hårdfør og robust, anbefaler jeg den løvfældende Ligustrum vulgare ‘Listrum’. Ønskes en knap så robust, men stedsegrøn sort er ‘Liga’ (foto) et godt bud. De er begge tætte buske med lidt bløde grene. Når en gren rammer jorden, slår den rod, og på den måde kan hækken hurtigt blive meget bred. De tåler en total nedklipning til 10–15 cm over jorden og kommer hurtigt igen. Der går dog et par år, inden der igen kommer blomster. I den klippede hæk kommer der ofte også blomster, men slet ikke i samme antal.

Begge kan købes som barrodsplanter, og til en fritvoksende hæk er planteafstanden 1 m.

Rosa rugosa, rynket rose, er kommet på listen over invasive planter og må ikke længere sælges. Der er dog nogle podede sorter, som kun sætter få hyben eller slet ingen, og som ikke breder sig med rodskud, hvis de plantes rigtigt. Disse kan bruges som fritvoksende hæk, eksempelvis ‘Jens Munk’ (foto) får kun få hyben, bliver 1,5 m høj og bred. Den har tæt vækst og velduftende blomster. ‘Ritausma’ får ingen hyben, blomsten er sart rosa med svag duft. 2,5 m høj, 4 m bred med tæt vækst, men knap så blomsterrig som ‘Jens Munk’.

Rynket rose har den fordel at være særdeles hårdfør og robust, blot den får sol. Tåler havgus og til nød vejsalt. Husk, at rynket rose skal plantes med podestedet 5–10 cm over jorden i modsætning til alle andre roser.

Der er mange andre roser, der kan bruges som fritvoksende hæk, nogle robuste favoritter er ‘Bonica’, ‘Tommelise’ og ‘Bassino’, der alle har enkle blomster, så insekterne kan komme til føden.

Flere eksempler på blomstrende hække

Vil du se flere eksempler på blomstrende hække, så kan du finde det i bladet »Praktisk Økologi nr. 06–2021«. Bladet kan lånes på biblioteket, men du kan også blive medlem af Landsforeningen Praktisk Økologi og læse det i medlemsportalen.

Kommentarer

Der er 4 kommentarer til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Søkjærgård Samsø

Søkjærgård Samsø økologiske Skovlandbrug

Bjarne’s frø og planter

ikke bare æbler men også de sjovere ting

Spiroggro

Frø og stiklinger af træer og buske

Rhododendron-Haven

En verden med rhododendron

Primabolig

Se hvor billigt det kan gøres

Gamlefrugtsorter.dk

Vi opformerer gerne frugttræer.

Blomstergården

Prydtræer og prydbuske.

Her er du: Forsiden > Prydhaven > Træer og buske > Hække der blomstrer

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider