Spørg eksperterne

Kan vi plante en birkelund i vådt område?

Vi har et stykke jord, som i dag er græs. Men vi vil gerne plante en Birkelund, dels for at give læ og dels fordi det vil pynte i haven.

Jeg er af den opfattelse at birk egner sig til fugtig jord, men tåler de at være oversvømmet i de våde perioder af vinterhalvåret?

Er der arter det tåler det bedre end andre?

Med venlig hilsen
Jesper Thygesen, januar 2017

Svar

Vi har to arter der er hjemmehørende i Danmark; vortebirk, Betula pendula og dunbirk, Betula pubescens. Begge tåler kortere tids oversvømmelser, fx som i bede til lokal afledning af regnvand (LAR). Dunbirk tåler længere perioder med oversvømmelser, men står der vand hele vinteren vil den næppe overleve. Ofte kan dunbirken kendes på lang afstand, da de er de eneste der har »heksekoste« i kronen.

Af udenlandske arter er sortbirk, Betula nigra, værd at nævne. Den stammer fra USA, og kaldes også flodbirk, da den gror på flodbredder og i moser. Den kræver læ og lune forhold, da det kniber en smule med hårdførheden. Den trives fint i de større byer, hvor gennemsnitstemperaturen er et par grader højere end uden for byerne.

Birk, af de to hjemmehørende arter er, som ældre træer, meget vigtige for biodiversiteten, idet der er så meget forskelligt liv knyttet til sådan et træ. Sortbirk bidrager ikke nævneværdigt til biodiversiteten.

Birk bør plantes i læ, selv om de overlever på vindudsatte steder, hvor de bliver vinde og skæve.

Jeg vil foreslå at du fjerner alt græsset inden du planter. Er det ikke en mulighed, skal der være et areal på mindst 1 × 1 m helt frit for græs rundt hvert træ. Efter et par år kan der sagtens plantes stauder som fodpose rundt træerne, men græsset tager først af næring og vand og er derfor en meget hård konkurrent til træerne. Senere, når træerne efter 2–3 år er etableret, vil græsklipning tæt på træerne nemt forårsage skrammer på træerne ved rodhalsen, hvilket er fatalt for træerne.

Alt efter hvilket udtryk du ønsker, kan du vælge forskellige plantemønstre.

Ønskes et naturligt, organisk udtryk vælger du at plante birk i forskellige størrelser og gerne placeret »tilfældigt«, alene eller i uens grupper, måske 2–5 træer i samme hul. Brug planter fra hegnsplantestørrelse (60–100 cm) og til større klumpplanter.

Ønskes der systematik og et mere ensartet udtryk, vælges planter i én størrelse og de plantes enkeltvis, fx med en indbyrdes afstand på 1–1,5 m. Udtynd bestanden over tid.

Artsvalget bør være dunbirk, Betula pubenscens, da den tåler længere perioder med oversvømmelser og med tiden vil bidrage positivt til biodiversiteten. Der skal tages stilling til plantestørrelser og antal, men det kan også betale sig at forholde sig til frøkilden. Stil krav til din planteleverandør – det bør altid være en selvfølge at få de bedst egnede planter til formålet.

For dunbirk er der flere forskellige frøkilder at vælge mellem. Skal de stå lidt udsat og et sted hvor der blæser, bør frøkilden hedde »F.793 Truust«, da den er den mest hårdføre og udvalgt netop til »værn og læ«.

Ønskes et helt ensartet udtryk og bliver der plantet et mere beskyttet sted, bør frøkilden hedde »FP645 Truust«.

Da der fortsat arbejdes på at vælge flere frøkilder til dunbirk, kan der sagtens være andre brugbare kilder. Spørg din planteleverandør og vær enige om hvilke krav planterne skal kunne leve op til. Krav som ensartethed, sundhed, hårdførhed og hvorvidt frøkilden er egnet til at gro på oversvømmede arealer.

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at flere kommuner har en politik med ikke at plante birk i byerne, af hensyn til pollenallergikere.

Med venlig hilsen
Hanne Søgård
Jordbrugsteknolog Landskab og Anlæg, anlægsgartner og konsulent

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Scandinavian Gardening

Klipper grene over med Ø op til 5,8 cm

Rhododendron-Haven

Specialplanteskole og park

Primabolig

Topkapning og beskæring af store træer

Spiroggro

Frø og stiklinger af træer og buske

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Buske og træer > Kan vi plante en birkelund i vådt område?

Søg:

Støt Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider