Spørg eksperterne

Kan jeg holde gæs på 20 m²?

Jeg har læst artiklen om gæs. Vi har sommerhus i et moseområde med lavt vand, der totalt gros til i sommeren. Der er ikke meget landjord, men dog arealer de kan opholde sig på. Kan gæs æde bevoksningen i vandet og opholde sig på måske kun 20 m² jord med fodertønde/læskur? Andre gode råd er velkomne.

Med venlig hilsen
Bjarne Lynge Nielsen, marts 2003

Svar

Dit spørgsmål er meget omfattende og berører alle aspekter af det at holde gæs. Det kan således ikke umiddelbart besvares uden et langt mere dybtgående indsigt i gåsens opdræt.

Gæs fouragerer ikke svømmende i vandet. Vandet benytter de til deres pleje af fjerdragten og til at flygte ud på, hvis der er fare på færde.

Gæs skal have masser af græs fra de er nyklækkede og til de slagtes måske 5–6 måneder senere. De kan fodres med et eller andet købefoder men da kun i deres første leveuger og måske til sidst for at få godt huld før slagtningen. God økologi er respekt for, at gåsen er en græsser. De 20 m² græs er alt for lidt selv til en eneste gås – også selvom de nok skal snuppe lidt vækster i vandet.

Så er nogle tamænder eller stækkede vildænder en bedre idé, men det var jo ikke spørgsmålet. Hvis dette har yderligere interesse vil jeg foreslå læsningen af nogle bøger om emnet, for at få den nødvendige indsigt til at kaste sig ud i et småskala dyrehold. Det giver mange gode idéer og lidt bedre basis for den rette beslutning.

NB! Dyrets levetid er ofte længere end sommerhusopholdet, og endelig er en sikring mod især ræve helt uomgængelig. Gæs kan lokkes ind og lukkes for om natten. Det er lidt vanskeligere med ænder. Om dagen kan det kræve et dyrt hegn, hvis man bor i et ræveudsat område. Sommerhusområder er normalt attraktive for ræve.

Med venlig hilsen
Per Kølster
Agronom, KØLSTER malt og øl

Kommentarer

Der er 1 kommentar til denne tekst. Læs kommentarer…

Relaterede sider

Forhandlerguide

Rosenbud

Tilbehør til din høne,

Vildtremisen.dk

Bedre levested for vildt, fugle,insekter

Her er du: Forsiden > Spørg eksperterne > Dyr i haven > Kan jeg holde gæs på 20 m²?

Søg:

St�t Havenyt.dk

Til forsiden…

Besøg Landsforeningen Praktisk Økologis hjemmesider